youtube.com/tomaszmantykofcap / sz
Czy miłość da się opisać językiem matematyki? Zobacz prosty wzór na spełnienie w seksie. Efekt gwarantowany.
Czy miłość da się opisać językiem matematyki? Zobacz prosty wzór na spełnienie w seksie. Efekt gwarantowany.
Logo źródła: Na dobranoc Mariusz Han SJ
Odrzucić to, co przeszkadza…
Odrzucić to, co przeszkadza…
Logo źródła: Na dobranoc Mariusz Han SJ
Przykazane jest…
Katechizm Kościoła Katolickiego
Kościół naucza, że przekazywanie życia ludzkiego jest powierzone przez naturę osobowemu i świadomemu aktowi i jako takie jest poddane najświętszym prawom Bożym, prawom niezmiennym i nienaruszalnym, którym wszyscy winni się podporządkować. Dlatego też wszystko, co podważa te prawa jest wykroczeniem przeciw godności małżeństwa.
Kościół naucza, że przekazywanie życia ludzkiego jest powierzone przez naturę osobowemu i świadomemu aktowi i jako takie jest poddane najświętszym prawom Bożym, prawom niezmiennym i nienaruszalnym, którym wszyscy winni się podporządkować. Dlatego też wszystko, co podważa te prawa jest wykroczeniem przeciw godności małżeństwa.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Płciowość ludzka podporządkowana jest miłości małżeńskiej, która jest najdoskonalszą formą miłości. W cielesnym zjednoczeniu męża i żony urzeczywistnia się podwójny cel małżeństwa: dobro samych małżonków oraz przekazywanie życia. Miłość małżeńska jest więc wyrazem wzajemnej wierności i płodności małżonków.
Płciowość ludzka podporządkowana jest miłości małżeńskiej, która jest najdoskonalszą formą miłości. W cielesnym zjednoczeniu męża i żony urzeczywistnia się podwójny cel małżeństwa: dobro samych małżonków oraz przekazywanie życia. Miłość małżeńska jest więc wyrazem wzajemnej wierności i płodności małżonków.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Płciowość postrzegana jako element całości osoby, a nie tylko w wymiarze biologicznym, pozwala człowiekowi wypełniać życiowe powołanie.
Płciowość postrzegana jako element całości osoby, a nie tylko w wymiarze biologicznym, pozwala człowiekowi wypełniać życiowe powołanie.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Ludzka płciowość jest przedmiotem zainteresowań nie tylko wąskiego grona specjalistów, ale także znacznej części społeczeństwa.
Ludzka płciowość jest przedmiotem zainteresowań nie tylko wąskiego grona specjalistów, ale także znacznej części społeczeństwa.
Mariusz Han SJ
Kroczymy za Nim każdego dnia…
Kroczymy za Nim każdego dnia…