Czy tradycyjnie klerykalny model Kościoła nie jest objawem "starości" (babci), braku sił witalnych? Dajmy się pouczyć papieżowi Niemcowi, który kiedyś powiedział, że wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od jednej rzeczy.
Czy tradycyjnie klerykalny model Kościoła nie jest objawem "starości" (babci), braku sił witalnych? Dajmy się pouczyć papieżowi Niemcowi, który kiedyś powiedział, że wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od jednej rzeczy.
Kolejne pytanie o tożsamość Europy, na które będą szukali odpowiedzi uczestnicy X Zjazdu Gnieźnieńskiego - już w marcu w Gnieźnie.
Kolejne pytanie o tożsamość Europy, na które będą szukali odpowiedzi uczestnicy X Zjazdu Gnieźnieńskiego - już w marcu w Gnieźnie.
Libreria Editrice Vaticana
Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 18.03.2012.
Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 18.03.2012.
Libreria Editrice Vaticana
List Papieża z okazji VI Zjazdu Gnieźnieńskiego.
List Papieża z okazji VI Zjazdu Gnieźnieńskiego.
KAI/im
- Do wszystkich chrześcijan apelujemy o większe zaangażowanie na rzecz budowy otaczającego nas świata w duchu wartości, jakie wyznajemy - napisali uczestnicy IX Zjazdu Gnieźnieńskiego w przesłaniu do Europejczyków. W dokumencie, który stanowi podsumowanie trzydniowego spotkania, z niepokojem zauważono, że w Europie słabnie głos chrześcijan, czego powodem jest niedostateczne świadectwo wyznawców Chrystusa. Przesłanie kierowano jest także do polityków podkreślając, że pogrążona w kryzysie Europa potrzebuje dziś prawdziwych mężów stanu, potrafiących wznieść się ponad perspektywę zbliżającej się kolejnej kampanii wyborczej.
- Do wszystkich chrześcijan apelujemy o większe zaangażowanie na rzecz budowy otaczającego nas świata w duchu wartości, jakie wyznajemy - napisali uczestnicy IX Zjazdu Gnieźnieńskiego w przesłaniu do Europejczyków. W dokumencie, który stanowi podsumowanie trzydniowego spotkania, z niepokojem zauważono, że w Europie słabnie głos chrześcijan, czego powodem jest niedostateczne świadectwo wyznawców Chrystusa. Przesłanie kierowano jest także do polityków podkreślając, że pogrążona w kryzysie Europa potrzebuje dziś prawdziwych mężów stanu, potrafiących wznieść się ponad perspektywę zbliżającej się kolejnej kampanii wyborczej.
KAI / slo
Istnieje ryzyko ciasnego rozumienia polskości i ciasnego rozumienia katolickości - mówił kard. Kazimierz Nycz w wystąpieniu na IX Zjeździe Gnieźnieńskim. "Istnieje także ryzyko podszytego niewiarą we własną wartość deprecjonowania własnej narodowej kultury czy własnej wiary“ - dodał.
Istnieje ryzyko ciasnego rozumienia polskości i ciasnego rozumienia katolickości - mówił kard. Kazimierz Nycz w wystąpieniu na IX Zjeździe Gnieźnieńskim. "Istnieje także ryzyko podszytego niewiarą we własną wartość deprecjonowania własnej narodowej kultury czy własnej wiary“ - dodał.
KAI / psd
Chrześcijaństwo, choć ukierunkowuje człowieka ku wieczności, nie zwalnia go od troski o rzeczywistość doczesną - czytamy w przesłaniu, jakie Benedykt XVI skierował do uczestników rozpoczętego dziś IX Zjazdu Gnieźnieńskiego na ręce Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka. W Gnieźnie odczytał je nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.
Chrześcijaństwo, choć ukierunkowuje człowieka ku wieczności, nie zwalnia go od troski o rzeczywistość doczesną - czytamy w przesłaniu, jakie Benedykt XVI skierował do uczestników rozpoczętego dziś IX Zjazdu Gnieźnieńskiego na ręce Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka. W Gnieźnie odczytał je nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.
KAI / psd
"Mówi się ostatnio wiele o deficycie demokracji. Idea europejska wydaje się wielu obywatelom wspólnoty czymś abstrakcyjnym, odległym od ich codziennych interesów i trosk. Europejską ideę trzeba dziś na nowo wypełnić obywatelską treścią. Chrześcijanie i wyznawcy innych religii mają tu do odegrania niebagatelną rolę" - mówił w przesłaniu do uczestników IX Zjazdu Gnieźnieńskiego prezydent RP Bronisław Komorowski.
"Mówi się ostatnio wiele o deficycie demokracji. Idea europejska wydaje się wielu obywatelom wspólnoty czymś abstrakcyjnym, odległym od ich codziennych interesów i trosk. Europejską ideę trzeba dziś na nowo wypełnić obywatelską treścią. Chrześcijanie i wyznawcy innych religii mają tu do odegrania niebagatelną rolę" - mówił w przesłaniu do uczestników IX Zjazdu Gnieźnieńskiego prezydent RP Bronisław Komorowski.
KAI / psd
"Chrześcijaństwo, jego wartości i idee leżą u podstaw Europy" - mówił podczas IX Zjazdu Gnieźnieńskiego prof. Jerzy Kłoczowski, dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Jak podkreślił, pomijanie wkładu chrześcijaństwa w dzieje Starego Kontynentu jest bardzo niebezpieczne.
"Chrześcijaństwo, jego wartości i idee leżą u podstaw Europy" - mówił podczas IX Zjazdu Gnieźnieńskiego prof. Jerzy Kłoczowski, dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Jak podkreślił, pomijanie wkładu chrześcijaństwa w dzieje Starego Kontynentu jest bardzo niebezpieczne.
KAI / slo
Nad rolą i miejscem chrześcijan w Europie obywatelskiej zastanawiać się będą uczestnicy IX Zjazdu Gnieźnieńskiego, który dziś rozpocznie się w Gnieźnie. W wykładach, panelach dyskusyjnych i nabożeństwach uczestniczyć będzie kilkuset liderów organizacji chrześcijańskich z Polski i krajów sąsiednich.
Nad rolą i miejscem chrześcijan w Europie obywatelskiej zastanawiać się będą uczestnicy IX Zjazdu Gnieźnieńskiego, który dziś rozpocznie się w Gnieźnie. W wykładach, panelach dyskusyjnych i nabożeństwach uczestniczyć będzie kilkuset liderów organizacji chrześcijańskich z Polski i krajów sąsiednich.
PAP / drr
16 marca 2012 roku w Gnieźnie rozpocznie się IX Zjazd Gnieźnieński. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem "Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan". Trzydniowe wydarzenie będzie poświęcone roli religii w społeczeństwie obywatelskim współczesnej Europy. Zaplanowano udział ok. 600-800 uczestników.
16 marca 2012 roku w Gnieźnie rozpocznie się IX Zjazd Gnieźnieński. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem "Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan". Trzydniowe wydarzenie będzie poświęcone roli religii w społeczeństwie obywatelskim współczesnej Europy. Zaplanowano udział ok. 600-800 uczestników.