5 potężnych modlitw, które pozwolą ci odkryć moc Eucharystii

5 potężnych modlitw, które pozwolą ci odkryć moc Eucharystii
(fot. shutterstock.com)
mp

Każda msza święta ma wielką moc, którą trzeba odkryć. Nie bez przyczyny mówi się o niej, że jest źródłem i szczytem życia każdego katolika. Skorzystaj z tych modlitw i doświadcz, jak wielki skarb mamy na wyciągnięcie ręki.

Niedawno przeżywaliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Święci tacy jak o. Pio czy św. Katarzyna ze Sienny w niezwykły sposób koncentrowali się na Eucharystii i potrafili w piękny sposób wyrażać swój kult. Oto 5 modlitw, które pomogą ci zrozumieć wielką wagę tego, co dzieje się na ołtarzu.

1. Modlitwa św. Ignacego Loyoli Anima Christi

Duszo Chrystusowa, uświęcaj mnie.

DEON.PL POLECA

Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.

Krwi Chrystusowa, napój mnie.

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.

Męko Chrystusowa, umocnij mnie.

O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.

W ranach Twoich ukryj mnie.

Nie pozwól bym odpadł od Ciebie.

Od wroga złośliwego obroń mnie.

W godzinę śmierci mojej wezwij mnie.

I każ mi przyjść do siebie,

abym z świętymi Twymi chwalił Cię.

Na wieki wieków. Amen.

2. Św. Katarzyna ze Sienny - modlitwa do Jezusa w Eucharystii

O niewysłowiona, najsłodsza miłości! Któż nie zapłonie od tak wielkiego żaru? Któreż serce może obronić się, aby nie omdleć? O przepaści miłości! Więc oszalałeś dla stworzeń twoich; jak gdybyś bez nich nie mógł żyć, choć jesteś Bogiem naszym i niczego Ci od nas nie trzeba.

Dobro nasze nie dodaje nic twojej wielkości, bo jesteś niezmienny. Złość nasza nie może Ci szkodzić, bo jesteś najwyższą i wieczną dobrocią! Cóż Cię skłania do tak wielkiego miłosierdzia? Miłość, a nie zobowiązanie, jakie masz względem nas, ani pożytek, jaki masz z nas, bo jesteśmy zbrodniarzami i złymi dłużnikami. Jeśli dobrze rozumiem, najwyższa i wieczna Prawdo, ja jestem winna, a Ty zostałeś ukarany za mnie.

Widzę Słowo, Syna twego, przybite i przygwożdżone do krzyża; i z krzyża tego uczyniłeś most, jak to objawiłeś mnie, nędznej twej słudze. Przeto serce pęka i pęknąć nie może z głodu i pragnienia Ciebie.

3. Św. Bonawentura - Moja dusza głoduje po Tobie

Przebij, najsłodszy Panie, Jezu, skrytości wnętrza duszy mojej

słodką i zbawienną strzałą prawdziwej,

pogodnej i na wzór apostolski świętej, miłości ku Tobie,

aby dusza moja tęskniła tylko do Ciebie i twoją tylko gorzała miłością,

Ciebie pożądała, omdlewała w przedsieniach twoich,

pragnęła umrzeć i być z Tobą.

Spraw, niechaj dusza moja łaknie Ciebie,

Chleba Anielskiego, pokarmu dusz świętych,

chleba naszego powszedniego,

nadistotnego, mającego w sobie wszelką słodkość,

wszelkie smaki i wszelką rozkosz słodkości.

Niechaj Ciebie, w którego Anieli pragną bez końca się wpatrywać,

zawsze pożąda serce moje,

niech się Tobą nasyca i niechaj słodyczą

twoją napełni się wnętrze duszy mojej.

Niech serce moje zawsze pragnie Ciebie,

źródła życia, krynicy mądrości i wiedzy,

źródła wiekuistej jasności, strumienia rozkoszy, obfitości domu Bożego:

niech się o Ciebie ubiega, chlubi, Ciebie szuka i znajdzie,

do Ciebie dąży i dojdzie do Ciebie; o Tobie niech rozmyśla,

o Tobie mówi i wszystko niech czyni na chwałę i cześć Imienia twego z miłością

i rozkoszą, z ochotą i gorącością, z wytrwałością aż do końca.

Ty sam wyłącznie bądź zawsze nadzieją moją,

ufaniem całym, bogactwem moim,

rozkoszą moją, radością, odpocznieniem i uciszeniem moim, pokojem moim,

słodkością moją, wonnością moją, pokarmem i pokrzepieniem moim,

ucieczką i pomocą moją, mądrością moją, cząstką moją,

dziedzictwem moim, skarbem, w którym niech będzie zawsze mocno utwierdzone

i nieporuszenie wrośnięte serce i myśl moją.

Amen.

4. Św. Ojciec Pio - Modlitwa po komunii

Racz pozostać ze mną, Jezu, ponieważ ta noc życia jest tak bardzo pełna niebezpieczeństw i ja tak bardzo potrzebuję Ciebie.

Racz udzielić mi tej łaski, abym, jak Twoi uczniowie - mógł Cię poznać "przy łamaniu chleba".

Racz sprawić, by to zjednoczenie eucharystyczne mogło być światłem, które rozproszy ciemności, siłą podtrzymującą mnie i uświęcającą moją duszę.

Racz pozostać ze mną, Panie, bym, gdy śmierć nadejdzie jeśli nie będę mógł być z Tobą rzeczywiście zjednoczony w Komunii świętej pragnął wówczas pozostawać w zjednoczeniu z Tobą przynajmniej przez łaskę i miłość.

Racz pozostać ze mną Jezu! Nie proszę Cię o Boskie pocieszenie, ponieważ nie zasługuję na nie, ale żebrzę Ciebie całą moją mocą o dar Twej najświętszej obecności.

Racz pozostawać ze mną, Panie - Ciebie jedynie błagam o miłość, o łaskę, o silną wolę, o serce, o ducha, abym Cię kochał. Ciebie nad wszystko kocham!

Dozwól mi błagać Cię nie o jakąś nagrodę, lecz jedynie o wzrost tej miłości, aby była prawdziwa i mocna w codziennym moim życiu.

Nie proszę Cię o nic więcej, tylko o to, abym Cię kochał na ziemi całym sercem i trwał z Tobą w najdoskonalszej miłości przez całą wieczność!

*  *  *

Ojciec Pio uważał, że każdy, kto uczestniczy we mszy świętej, powinien być pojednany z Jezusem Chrystusem, aby mógł Go przyjąć do swego czystego serca w Komunii świętej. By serce było czyste, trzeba przystąpić do sakramentu pojednania.

Ojciec Pio tym, którzy u niego odbywali spowiedź, często zadawał jako pokutę następującą modlitwę: Przeszłość moją, o Panie, polecam Twemu miłosierdziu, teraźniejszość moją polecam Twojej miłości, a moją przyszłość oddaję w ręce Twojej Opatrzności. grzeszników całego świata, by kochali Matkę Najświętszą".

5. św. Alfons Liguori - modlitwa do Jezusa w Najświętszym Sakramencie

Mój Panie Jezu Chryste, który przez miłość, którą masz wobec ludzi, pozostajesz z nami w dzień i w nocy w tym Sakramencie, pełny miłosierdzia i miłości, oczekując, zapraszając i przyjmując wszystkich, którzy przyjeżdżają do Ciebie, wierzę, że jesteś Obecnych w Sakramencie Ołtarza.

Z przepaści mojej nicości uwielbiam Ciebie . Dziękuję Ci za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzyłeś, a zwłaszcza, że ​​dałeś mi siebie w tym Sakramencie, że dałeś mi Twoją Najświętszą Matkę za adwokata i Tą, która mnie do tego kościoła zawołała żeby Cię tu odwiedzić.

Oddaję hołd Twojemu najmilszemu Sercu za te trzy rzeczy: najpierw dziękuję za ten wielki dar; po drugie, chcę wynagrodzić Ci za wszystkie zniewagi, które otrzymujesz w tym Sakramencie od wszystkich wrogów; po trzecie zamierzam przez tę wizytę, pragnę Cię uwielbiać za te wszystkie miejsca na ziemi, w których jesteś obecny w tym Sakramencie i w których jesteś najmniej zaszczycony i najbardziej opuszczony.

Mój Jezu, Kocham Cię z całego serca. Przepraszam za to, że wiele razy obraziłem Twoją nieskończoną miłość. Z pomocą Twojej łaski, z Tobą nigdy więcej nie obrażę; I w tym momencie będąc z tego powodu tak nieszczęśliwy cały mój byt oddaję Tobie.

Daję Wam całą moją wolę, wszystkie moje uczucia, pragnienia i wszystko, co mam. Od tego dnia czyń to, co ze mną i ze wszystkim, co należy do mnie to co chcesz.

Proszę i pragnę tylko Twojej świętej miłości, daru ostatecznej wytrwałości i doskonałego spełnienia Twojej woli. Polecam Ci dusze w czyśćcu, zwłaszcza te, które były najbardziej oddane Najświętszemu Sakramentowi i Najświętszej Maryi Pannie;  również polecam Tobie wszystkich biednych grzeszników.

Wreszcie, mój drogi Zbawicielu, łączę wszystkie moje uczucia z  Twoim Najmilszym Sercem; a tym samym zjednoczony z Tobą, ofiarowuję ich  Wiecznemu Ojcu, i błagam Go, w Twoje imię, aby to wołanie usłyszał i odpowiedział na nie.

Amen.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

5 potężnych modlitw, które pozwolą ci odkryć moc Eucharystii
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.