Dlaczego diabeł tak bardzo nienawidzi Maryi Dziewicy?

Dlaczego diabeł tak bardzo nienawidzi Maryi Dziewicy?
(fot. shutterstock.com)
Logo źródła: Catholic Gentleman Sam Guzman / kw

Szatan nienawidzi Błogosławionej Maryi Dziewicy. W zasadzie, robi on wszystko, co w jego mocy, by zniechęcić nas do Niej. Nieustannie, przez dwa tysiąclecia, wpaja w nas swą nienawiść.

Czy zauważyłeś, że to właśnie dogmaty maryjne wywołują wzburzenie u wszystkich, którzy odrzucają Kościół? Czasem nawet sami katolicy wstydzą się zawierzać Matce Bożej, mówiąc, że nie powinniśmy otwarcie oddawać Jej czci.

Być może i ty zastanawiałeś się, dlaczego Kościół obdarza Niepokalaną Dziewicę tak wielkim szacunkiem. Czy kiedykolwiek rozważałeś, czemu została Ona wybrana przez Boga i miała tak wielki udział w zbawieniu? W tym artykule chciałbym odpowiedzieć na pytanie zadane przeze mnie już wcześniej: Dlaczego Szatan tak bardzo nienawidzi Maryi?

Ona zawróci ci w głowie

Przypomnij sobie sytuację w ogrodzie Eden. Najważniejszymi postaciami w tym zdarzeniu są: Bóg, wąż, Adam i Ewa. Diabeł ironicznie uśmiecha się i cieszy ze swojego zwycięstwa. Przecież właśnie zwiódł Ewę, a dzięki niej także Adama. Jak bardzo jest on z siebie dumny? Momentami wydaje się, że możesz poczuć tę demoniczną pyszałkowatość, która zniszczyła Boże dzieło. Czy widzisz, jak umiejętnie szatan manipuluje ludźmi? Odciągając od miłości do Stwórcy, prowadzi ich do nędzy i upadku.

Jaką rolę odgrywa Najwyższy? Bóg pojawia się na scenie, by posprzątać bałagan i poinformować pierwszych rodziców o konsekwencjach tragicznego zdarzenia. Jednocześnie głosi On Protoewangelię, czyli zapowiedź przyjścia Zbawiciela na świat i upadek Szatana.

Stwórca zwraca się najpierw do Szatana słowami: "…proch będziesz jadł po wszystkie dni swojego istnienia". Bóg wzbudza strach w samym diable, mówiąc, że Szatan zostanie pokonany przez potomstwo niewiasty.

"Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę". (Rdz 3,15)

Wśród uczonych trwa spór dotyczący zaimka użytego w zdaniu. Jeżeli zaimek jest rodzaju żeńskiego, to wówczas odnosi się on do Maryi Dziewicy. Natomiast jeśli jest on rodzaju męskiego, to odnosi się do Jezusa Chrystusa. Zdradzę wam jednak pewien sekret: to nie ma znaczenia, ponieważ i tak Syn Boży zniszczy Szatana przez Maryję. Niepokalana jest narzędziem, które będzie dzierżył nasz Stwórca, kiedy pokona swego odwiecznego wroga.

Nawiązując do powyższej kwestii, tak samo słuszne są stwierdzenia: "On zawróci ci w głowie", "Ona zawróci ci głowie". To jest tak jak mówienie uzbrojonemu napastnikowi: "Nie podchodź bliżej, bo cię zastrzelę" albo "Jeśli pojedziesz bliżej, to zastrzelę cię moim magnum 44". Oba stwierdzenia są tak samo prawdziwe.

Dlaczego więc Szatana boli tak bardzo fakt, że zostanie pokonany przez Maryję? Dlaczego Bóg chce użyć Niepokalanej jako narzędzia zniszczenia? Już wyjaśniam.

"Strącił władców z tronu..." (Łk 1,52)

Diabeł nienawidzi tego, że zostanie pokonany przez Maryję, skromną służebnicę. Szatan mógłby w pewnym stopniu zaakceptować to, że zostanie pokonany przez samego Boga, który jest potężny
i wszechmocny. Ale zniszczenie przez drobną Niewiastę z Nazaretu? To właśnie ten fakt tak bardzo upokarza. Co więcej, doprowadza do szału, ponieważ najbardziej dumne i znienawidzone stworzenie na świecie zostało poniżone.

Szatan czuje się urażony, bo wie, że pokona go kobieta, często określana mianem "słabej płci". Diabeł gardzi słabością, kocha, gdy kobiety są wykorzystywane, poniżane i traktowane przedmiotowo. Nie zapominaj o tym, iż Maryja jest człowiekiem, a Szatan nie znosi ludzi, bo mają ciało. Władca piekła jest duchem, brzydzi się naszej postury. Można jednak znaleźć jeszcze jeden powód do nienawiści: Maryja to zastępca Boga w Niebie.

Początkowo Lucyfer był najwspanialszym Bożym stworzeniem. Piękniejszy, mocniejszy niż jakiekolwiek inne dzieło wykreowane przez Boga. Dobrze wiemy, że to właśnie ta pycha uderzyła Szatanowi do głowy. Atrakcyjność i potęga spowodowała, że uważał on siebie samego za lepszego od Boga. Charakterystycznymi znakami Szatana są właśnie pyszałkowatość i zazdrość względem Najwyższego.

Czym charakteryzuje się osoba Maryi? Przede wszystkim jest Ona niezwykle skromna. W zasadzie Niepokalana jest najbardziej prostą istotą, jaka kiedykolwiek istniała. Na każdą, chociażby najmniejszą cząstkę dumy diabła przypada dwa razy więcej pokory Maryi. Każda kropla nienawiści w sercu Szatana, odpowiada dwukrotności chwały, czci i miłości w Jej sercu. Władca piekieł kocha wypaczenie i demoralizację, z kolei Najświętsza Panna czystość i pokój. Ona za sprawą Bożego miłosierdzia stała się najznakomitszym stworzeniem we wszechświecie, a przecież tytuł ten przypisywał sobie wcześniej duch nieczysty.

W każdym aspekcie Szatan jest przeciwieństwem Maryi.. To przeciwieństwo szczególnie zauważymy w "Magnificat", hymnie sławiącym Niepokalaną.

Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy,

bo wejrzał na uniżenie
swojej Służebnicy.

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia,

gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest Jego imię.

A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.

Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.

Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

"Magnificat" w streszczeniu opisuje rolę Niepokalanej w zbawieniu przez:

- pokazanie Jej pokory ("Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy"),

- zaprezentowanie dobroci Bożej ("Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny"),
- przepowiedzenie zwycięstwa Stwórcy nad Szatanem ("Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu…"),
- wysławienie Jej ponad ducha nieczystego ("A wywyższył pokornych")

Najgorszy dla diabła jest fakt, że został on zastąpiony przez Matkę Świata Wiekuistego. Jezus Chrystus przez mękę i śmierć na krzyżu odkupił lud, który przecież Szatan tak bardzo chciał zniszczyć. Maryjne "tak" powiedziane do Boga w pewien sposób "cofnęło" negatywny efekt nieposłuszeństwa Ewy i stworzyło drogę dla Chrystusa. Największe słabości pierwszej kobiety, które zlekceważył Władca Piekieł, zastąpiono skromnym posłuszeństwem Niepokalanej względem Stwórcy. Pokora uczyniła Matkę Chrystusa najpotężniejszą istotą.

Właśnie taki był plan Boga na pokonanie Szatana, jego upokorzenie, które doprowadzi do ostatecznego upadku.

Żegnaj diable!

Gdybyś jednak dalej nie zdawał sobie sprawy, diabeł cię nienawidzi. Zazdrość jest dla niego motywacją do niszczenia tego, co stworzył Bóg, do pociągania istot w otchłań piekła. Szatan tylko czeka, gdy jakieś stworzenie dołączy do jego "płomiennego królestwa", przepełnionego nędzą.

Nie lękaj się. Biblijny wąż jest bezsilny wobec Niepokalanej Dziewicy, bo Stwórca obrał Ją jako narzędzie służące do upokorzenia i zniszczenia Szatana. Czy i ty, w swoim życiu, chcesz zmiażdżyć mu głowę? Chcesz czuć się bezpiecznie mimo napotykanych trudności, pokus, w drodze do Nieba? Rozwiązanie jest proste, módl się do Maryi. Kochaj Ją, bądź Jej oddanym sługą, rycerzem, obrońcą i apostołem. W całości powierz Matce Chrystusa swoje życie, bo to, co do Niej należy, nie zatraci się. Jak powiedział święty Jan z Damaszku: "Być Tobie oddanym, o Święta Dziewico, to ratunek od Boga dla tego, który czeka na ocalenie".

Diabeł wpada w szał i sieje spustoszenie, gdzie jest to tylko możliwe, ponieważ wie, że jego czas dobiega końca. Strach, złość trzęsą jego sercem, a to wszystko za sprawą Kobiety, która "…świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy" (Pnp 6,10).

MODLITWA

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów,

Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła.

Święci Aniołowie i Archaniołowie - brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Sławomir Rusin

Opętania i egzorcyzmy.

Ten temat wzbudza mnóstwo emocji. Niestety, w wielu mediach, a niejednokrotnie i w książkach zamiast rzetelnej wiedzy otrzymujemy informacje sensacyjne, budujące fałszywy obraz relacji między Bogiem, szatanem a człowiekiem.W tej publikacji wybitni specjaliści...

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Dlaczego diabeł tak bardzo nienawidzi Maryi Dziewicy?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.