Jak mam interpretować swoje sny? Oto jak można zrozumieć nawet najtrudniejsze nocne wizje

Jak mam interpretować swoje sny? Oto jak można zrozumieć nawet najtrudniejsze nocne wizje
(fot. shutterstock.com)
6 lat temu
Logo źródła: Życie Duchowe ks. Krzysztof Grzywocz

Sen jest szczególną, cenną własnością człowieka. Można przespać sny, tak jak się przesypia wartościową sztukę teatralną albo przyjacielskie spotkanie. Można coś wtedy stracić, bezpowrotnie zagubić.

"Czy nie jest to wszystkim ludziom wiadome, że Bóg może objawić się człowiekowi najlepiej poprzez sen?"

(Tertulian)

Dojrzałość człowieka nie pojawia się automatycznie - rozwój człowieka jest zawsze dramatyczny. Ludzkie ciało, rozum, emocje i uczucia, sny i wyobraźnia mogą pomóc na drodze do pełni, mogą go też zakłócić czy nawet zniszczyć.

Nieprzespane sny

Faktem jest, że istnieją sny. Opowiadamy o nich, nieraz długo pamiętamy ich treść. Z drugiej strony istnieje wiele interpretacji, teorii dotyczących zjawiska snu - jego powstania, zawartości, znaczenia, wpływu na życie. W ramach tylko jednej z teorii na wiele sposobów można interpretować konkretny sen. Podejścia do zjawiska snu krążą pomiędzy dwoma skrajnymi biegunami: z jednej strony - całkowite lekceważenie snów, niebranie ich pod uwagę w całej dynamice rozwoju człowieka -nieraz ośmieszanie, a z drugiej - ryzykowny kult snów, zbyt mocno uzależniający decyzje życiowe od często naiwnie i magicznie interpretowanej jego symboliki.

Biblia nie lekceważy snów. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament często traktują sny jako miejsca doświadczenia obecności Boga. Wielkie decyzje są tu wielokrotnie podejmowane we śnie. Również w nauczaniu Ojców Kościoła wiele uwagi poświęcono temu zagadnieniu. Współczesna psychologia traktuje sny jako jeden z podstawowych materiałów w służbie zrozumienia i pomocy człowiekowi.

W wielu teoriach sen jest uznawany za wytwór człowieka w dużym stopniu wolny od mechanizmów obronnych. To moja świadomość, lub raczej podświadomość, tworzy obrazy senne, pokazując tym samym niejako prawdziwy stan mojego wnętrza, głębokiego "ja", które ma duży wpływ na kreowanie moich zewnętrznych spostrzeżeń, reakcji i decyzji. Sen jest bardziej wolny od iluzji, które w dużym stopniu zniekształcają doświadczenie rzeczywistości. W tym znaczeniu sny mogą być niejako lustrem, w którym mogę zobaczyć swoją twarz - prawdę o sobie. W Sonetach dla Orfeusza Rainer M. Rilke pisał: "Choćby odbicie wodne / zmąciło kształty swoje / nie trać obrazu"1. Sen pozwala poznać swój obraz. Ważne jest uchwycenie, na ile sen współbrzmi z rzeczywistością poza nim. Co mogą oznaczać na przykład sny osoby na zewnątrz nadzwyczaj spokojnej, która we śnie jest często niezwykle brutalna? Jak zrozumieć brak motywów religijnych u osób wierzących? Dla Jana Kasjana sen jest istotnym kryterium w ocenie dojrzałości człowieka. W jego sześciostopniowej skali, oceniającej dojrzałość mnicha w cnocie czystości, to, co dzieje się z seksualnością we śnie, zajmuje, jako kryterium, najwyższą pozycję.

Należy także odróżnić sen od jego interpretacji. Interpretacji snu nie dokonuje się zazwyczaj we śnie, lecz po przebudzeniu. Może więc być dokonywana w świetle mechanizmów obronnych. Sen jako fakt jest w tym znaczeniu obiektywny, jego interpretacja - subiektywna. Pojawienie się we śnie umierającej, bliskiej osoby nie musi oznaczać zapowiedzi jej śmierci, ryzykowna jazda na nartach nie musi być zwiastunem mniej lub bardziej ukrytych myśli samobójczych, a przytulenie do kobiety - znacznych zaniedbań w integracji seksualnej. Sny są pełne symboli, często podobne do przypowieści i dlatego nie muszą ograniczać się tylko do jednej interpretacji. Bywa pewnie i tak, że celem pojawienia się snu nie jest jego precyzyjne zrozumienie, interpretacja, lecz danie wewnętrznego światła, nastroju, energii, które przenikną życie.

Jeżeli sam człowiek jest autorem swoich snów, gdzie więc miejsce dla Boga? Jedno nie wyklucza drugiego (gratia perficit naturam). Przez sen mówi Bóg i człowiek. Nawet jeżeli w tej "produkcji" akcent pada na człowieka, Bóg nie pozostaje niemy. Mówi: "zobacz, jakie jest twoje wnętrze, nie bój się skonfrontować z prawdą o sobie, od której uciekasz". Bóg może pomóc w odkryciu właściwej interpretacji snu i zintegrować go z życiem. Bywa, że akcent w wyjątkowy sposób pada na Boga, który przez sen przekazuje szczególne posłannictwo, zadanie, słowo. Sny o takim nadprzyrodzonym charakterze wydają się rzadkie i potrzeba dobrego rozeznania, aby je odróżnić od innych. Często się zdarza, że ludzie zbyt pospiesznie dopatrują się w swoich snach nadprzyrodzonej interwencji Boga i własnym słowom, myślom przypisują boskie znaczenie.

Sen jest więc szczególną, cenną własnością człowieka. Można przespać sny, tak jak się przesypia wartościową sztukę teatralną albo przyjacielskie spotkanie. Można coś wtedy stracić, bezpowrotnie zagubić i nie uciec do "Egiptu" albo z niego nie powrócić.


Jak radzić się snów

Doceniając wartość snów, postawmy pytanie, w jaki sposób wykorzystać je dla rozwoju życia duchowego? Czy istnieją jakieś reguły? Zbierając doświadczenia wielu pokoleń, można wyróżnić niektóre z nich:

1. Jeżeli oczekuję od snu konfrontacji z prawdą, to ważne jest, jak zagospodaruję czas przed snem. Wierzę, że słowo Boże jest słowem prawdy, w świetle którego mogę odróżnić prawdę od fałszu. To, co staje u bramy snu, przenika nas, gdy zasypiamy. Jeżeli zasypiamy po obejrzeniu brutalnego, przenikniętego lękiem i agresją filmu, wtedy przyjęte treści zapadają głęboko w świadomość i podświadomość i mają istotny wpływ na życie i sny. Słuchając przed snem słowa Bożego, pozwalam, aby ono - jak ziarno, które wpadło w ziemię - przeniknęło moją głębię (wewnętrzne "niebo i piekło"), rozświetliło wnętrze i doszło do samego kresu mojej tajemnicy. Żyjemy ostatecznie słowem Bożym, a nie snami. Ono zapada najgłębiej. Sen, który być może zrodzi się w świetle obecnego we mnie słowa, pełniej ukaże stan mojego wnętrza. Łatwiej będzie mi wtedy o poranku zrozumieć sens danego mi słowa Bożego. Niesiemy odpowiedzialność za nasze wnętrze - skarby naszego serca. Przyjęcie słowa Bożego przed snem jest jedną z form tej odpowiedzialności.

2. Można przed snem poprosić w modlitwie o sen: o nieprzespanie snu, odwagę jego narodzenia i przyjęcia, właściwą interpretację.

3. W dobrym przeżywaniu snów pomaga ich zapisywanie. Dzięki zapisywaniu stajemy się bardziej wrażliwi na tę rzeczywistość w nas. Częściej wtedy pamiętamy sny - nie tylko ich małe fragmenty, ale całość. Zapisywanie snów ma także wpływ na tworzenie nowych.

4. Obok obrazów, wydarzeń i scen, jakie urzeczywistniają się w snach, równie istotne są uczucia, nastroje, jakie im towarzyszą. Być może to obrazy towarzyszą uczuciom, a nie uczucia obrazom. Ważne jest uchwycenie atmosfery, zarejestrowanie emocji - jak czuję się w tym śnie, jak czuję się po przebudzeniu, czy ten sen jest integrujący czy destrukcyjny?

Istnieją we śnie dwie warstwy: obiektywna i subiektywna. Obiektywna odnosi się do rzeczywistości, w której żyję albo żyłem. Co mówi ten sen o mojej pracy, rodzinie, przyjaźniach, przeszłości i przyszłości? Co mówi Bóg przez ten sen? Co mówią moi bliscy? Czy dopuszczam możliwość kuszenia? W wymiarze subiektywnym dochodzi do głosu sposób przeżywania rzeczywistości obiektywnej. Dlaczego nieświadomie wybrałem akurat te postaci z mojego życia, jakie słowa włożyłem w ich usta? Co to mówi o mnie? Być może postaci i przedmioty ze snu to części mojej osoby, fragmenty mojego wnętrza. Te dwa wymiary, obiektywny i subiektywny, stykają i przenikają się wzajemnie.

5. Należy łączyć sny z aktualną sytuacją życiową. W jakim momencie życia pojawia się dany sen? Co wydarzyło się przed jego pojawieniem, co ma się wydarzyć jutro, czy za kilka dni? Sen jest zawsze częścią większej całości.

6. Nie należy spieszyć się z interpretacją snu. W Biblii panuje przekonanie, że "wyjaśnianie snów jest sprawą Bożą" (por. Rdz 40, 8). Tylko to, co włączone w dialog, rozwija się poprawnie. Tylko to, co otoczone rozmową, może być interpretowane właściwie. Ten dialog dotyczy nade wszystko Boga. Sen powinien stać się częścią modlitwy. Rozmawiając z Bogiem o moim śnie, zapraszam Go tym samym w świat mojego wnętrza, które w Jego świetle może być dobrze zinterpretowane, Jego mocą uzdrowione i przemienione. Rozważając słowo Boże, przeznaczone na dany dzień, pozwalam, aby Jego światło padło także i na moje sny. Czy istnieje związek pomiędzy słowem Bożym a moimi snami?

7. Do dialogu o snach powinien zostać zaproszony drugi człowiek. W jego spojrzeniu, jak w zwierciadle, można inaczej skonfrontować się z wydarzeniem swojego snu. Z boku, z dystansu, łatwiej jest zrozumieć sens poszczególnych wydarzeń. Szczególne miejsce ma tutaj przyjaciel, psycholog czy kierownik duchowy.

8. Trwając w dialogu z Bogiem i człowiekiem, można dalej - już na jawie - tworzyć scenariusz ze snu. Gdy dla przykładu we śnie nie potrafię wejść na wysoką górę, mogę - już teraz w nowym scenariuszu - tego wejścia dokonać. Ta kontynuacja lub zmiana scenariusza snu może mieć wpływ na zmianę wewnętrznych, głęboko zakodowanych przekonań - może mieć na przykład wpływ na korektę wewnętrznej tezy: "i tak w życiu niczego nie osiągnę, i tak mi się nic nie uda". Taka zmiana scenariusza - na zasadzie sprzężenia zwrotnego - dotyka i przeobraża nasze sny, tzn. zapada głęboko i ma wpływ na nasze postawy i decyzje życiowe.

9. Należy być ostrożnym nie tylko ze zbyt pospieszną interpretacją treści snu, lecz także z rozumieniem na przykład częstotliwości występowania snów, braku snu, pojawiania albo niepojawiania się snów o określonej treści. Brak snu, w którym występowałby papież, nie musi świadczyć o antyrzymskim nastawieniu, a brak wątków biblijnych - o słabej wierze.

Wszystkie wymienione tu zasady wykorzystania snu łączy jeden wspólny mianownik: troska o świętość, która wyraża się w przykazaniu miłości Boga i bliźniego swego jak siebie samego. Wszystko inne - także sny - służą temu przykazaniu. Chrześcijaństwo nie jest religią snów, ale koncentruje się wokół Boga, który w Chrystusie przychodzi do człowieka. Bóg, który stał się człowiekiem, podobnym do nas we wszystkim, oprócz grzechu, może przemówić do nas przez wszystko - także przez sen.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Mark E. Thibodeaux SJ
23,94 zł
39,90 zł

W każdej sytuacji, czy to zwyczajnego dnia, czy w chwili podejmowania ważnej decyzji, w głowie i sercu słyszysz wiele głosów proponujących ci różne działania lub reakcje. Ignacjańska metoda rozeznawania uczy, jak dostroić swoje duchowe zmysły,...

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Jak mam interpretować swoje sny? Oto jak można zrozumieć nawet najtrudniejsze nocne wizje
Komentarze (11)
S
s.
17 stycznia 2015, 18:55
Interpretacja snów zawsze kojarzyła mi się z jakąś magią, ale teraz przypominając sobie "biblijne sny" rzeczywiście, wydaje mi się, że sny mogą mieć jakieś znaczenie w naszym życiu.  Dzięki temu artykułowi uświadomiłam sobie także, że ja do moich snów nigdy "nie wpuszczałam" Boga. Moje sny zawsze były dla mnie jakąś "odskocznią" od codziennych spraw, zmartwień - zawsze wymyślałam sobie sny, takie jak chciałabym, żeby było moje życie... Mam nadzieję, że dzieki temu artykułowi uda mi się to zmienić.. 
S
sny
17 stycznia 2015, 14:47
Sny moga pochodzic z rozumu lub Ducha Swietego/Biblia/
Maria Łada
Maria Łada
16 stycznia 2015, 21:33
Ten tekst mi się podoba, chociaż właściwie to wszystko wiem, bo od dawna interesuję się snami:) Mnie kiedyś przyśnił się Jezus i właśnie może opiszę to. Było to chyba w Niebie, ale tak na "przedmieściach ", tam, gdzie można wejść nie umierając ( to chyba są te "krańce nieba" z Ewangelii, w pewnym sensie). Jezus miał ok. 20 lat i wyglądał bardzo zwyczajnie, miał suknię z szarego płótna związaną sznurkiem. Przywitał mnie jak kogoś z rodziny, jakby kuzynkę, która przyszła w odwiedziny. Tam jest Nazaret z Jego czasów ale widziałam głównie mgłę, bo On nie chciał mi pokazać "pełnej wersji", nie wiem czemu. Z Jezusem było bardzo dużo mężczyzn, których nie widziałam, ale słyszałam ich rozmowy ( w stylu żartów Jana Pawła II) i potem zrozumiałam że to są ci z Apokalipsy, którzy zawsze chodzą z Jezusem - chyba Papież też tam jest, ale nie jestem pewna. Potem tylko ja i Jezus lataliśmy nad jakimiś miastami, w których żyją ludzie - też miałam taką suknię jak On i byłam zmniejszona do wieku ok.14 lat. Polecieliśmy niżej do ogrodu z malinowymi krzewami, do którego wchodziło się chyba przez porcelanową filiżankę i On powiedział "Tyle wystarczy" i obudziłam się. Niestety, On nie chce tego powtórzyć ( to było kilka lat temu).Tam nie ma w ogóle strachu...Dopiero wtedy zrozumiałam że życie tu to ciągły strach :(. Teraz kupiłam sobie książkę " Byłem w Niebie" tego metodysty, który umarł na 8 godzin( Przepraszam, zapomniałam nazwiska) ale ja o wiele mniej widziałam. To mi się przyśniło po tym jak sama sobie odmawiałam egzorcyzmy, bo wkurzał mnie wpływ pewnej osoby.
AC
Anna Cepeniuk
16 stycznia 2015, 20:11
Świetny tekst.... A jeszcze lepsze są konferencje na CD, na któryce szerzej omawiają problem i obrazują przykładami.. Np. o późno zjedzonej kolacji.... Uzupełnieniem tego może być równie świetna książka o. Anselam Gruna pt. "Duchowy wymiar snów"... Można niestety również pozostać w świecie zabobonów i po "strasznym" śnie i obudzeniu się koniecznie popatrzyć w okno!!! Każdy ma oczywiście wybór.... Pozdrawiam i błogosławię
P
PL
16 stycznia 2015, 18:58
Czy to artykuł ma zachecic  najpierw do zabawy w odczytwanie znaczenia snow (i zapisywanie), pozniej we wrozbirstow i chiromancje?Moze warto wspomniec na dzien dobry, ze wiekszosc snow to efekt pozno zjedzonej kolacji..... Czy pismo nie mowi: maja prawo i prorokow - jesli ich nie sluchaja to choćby kto z umarlych powsatl - nie uwieza? Bog przez sny jesli powie to w bardzo szczegolnych sprawach ... i potwierdzi to przez slowo, oklicznosci i kosciol !!!  a nie przez dialog i przekonania czy zapisane notatki (pkt 7) DEONIE - OBODZ SIE !!!
A
Anulka
17 stycznia 2015, 11:52
Pan Bóg przemawia jak chce, i przez cały świat, i przez sny również. Nie ma się czego bać. Jeżeli jesteś wierzący, to wróżbista Ci nie potrzebny przecież. Mnie sie zdarzyło kilkakrotnie, że sposób rozwiązania problemu, który przedstawiałam Bogu na modlitwie, przychodził właśnie we śnie. Uznawałam to za Boży dar, po prostu. Nauczyłam sie też jakiś czas temu zapisywać sny, zwłaszcza te zwariowane, bez logiki niby. Zauważyłam, że często są odbiciem moich tęsknot, przeoczanych w zagonionym dniu. To też wartościowe. Myślę, że skoro Pan Bóg podarował na dar snów, to można z niego z radością i pożytkiem skorzystać, jak ze wszystkich innych darów. I jak inne dary wymaga roztropności.
C
czytelnik
16 stycznia 2015, 16:59
ks. Krzysztof Grzywocz to wybitny autorytet. Można mu zaufać.
L
leo
16 stycznia 2015, 19:02
każdy może pobłądzić....
X
xxx
16 stycznia 2015, 16:34
Trzeba jednak pamiętać: "Bo to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Nie dajcie się wprowadzić w błąd przez waszych proroków, którzy są wśród was, i przez waszych wróżbitów; nie zwracajcie uwagi na wasze sny, jakie śnicie. Oni bowiem prorokują wam kłamstwo w moje imię. Nie posłałem ich - wyrocznia Pana."  Jr 28, 8-9 ---------------------------------- św. Paweł od Krzyża († 1775) „Jeśli chodzi o Twoje sny, nie zwracaj na nie wcale uwagi. Choć prawdą jest że Bóg czasami udziela się swoim ukochanym poprzez duchowe sny, to zawsze musimy lękać się oszustwa. Szatan to przebiegły drań i miesza się we wszystko i chce małpować wszystko, nawet najświętsze rzeczy aby tylko oszukać dusze. Na teraz lepiej jest odrzucać te rzeczy … i pozostać w wierze, szukając Boga samego i zatracając się w Nim w czystej i świętej miłości" --------------------------------------- o. Piotr Jordan Śliwiński: "Byłbym zatem bardzo ostrożny w odczytywaniu snów jako głosu Pana Boga, który chce mi teraz coś w tym śnie wyjaśnić. Lepiej sięgnąć do Pisma Świętego - tam Pan Bóg mówi najwyraźniej."
T
tomi
16 stycznia 2015, 18:40
Calkowicie zgadzam sie z Pawlem od Krzyza. To bardzo wazny dla mnie swiety. Warto sie nim zainteresowac.
T
Tomasz
18 października 2018, 07:27
Nie zgadzam się z powyższymi. Sny są odzwierciedleniem naszych potrzeb, stanów emocjonalnych, lęków i innych rzeczy, które są w nas wykrzywione. Możemy to zignorować, albo zrozumieć i popracować nad sobą. A wtedy sny się zmieniają na nieco inne. Jeżeli ktoś szuka proroctw we własnych snach to zrozumiałe, że pobłądzi. Ale przy odrobinie rozsądku może wykorzystać to o czym te sny są do zrozumienia, zauważenia swoich wad, problemów i niedoskonałości.

Skomentuj artykuł

Jak mam interpretować swoje sny? Oto jak można zrozumieć nawet najtrudniejsze nocne wizje
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.