Jak się modlić przed czytaniem Biblii? Oto 5 propozycji

Jak się modlić przed czytaniem Biblii? Oto 5 propozycji
Fot. Deposithpotos.com

Modlitwa przed czytaniem Pisma Świętego to jedna z bardzo ważnych zasad związanych z lekturą Biblii. Najlepiej modlić się do Ducha Świętego, swoimi słowami lub ułożoną już modlitwą. Oto pięć przykładów prostych modlitw, które mogą pomóc w duchowej lekturze Pisma Świętego. 

 

Modlitwa przed lekturą Biblii

W modlitwie, którą odmawiamy, zanim zaczniemy czytać Pismo Święte, ważne jest zaakcentowanie trzech spraw. Po pierwsze – łaski otwartego umysłu, by nie ograniczać Słowa. Po drugie - łaski zrozumienia, by nie kierować się tylko własną wiedzą i przekonaniami, ale móc dojść do istoty rzeczy. Po trzecie – łaski przyjęcia, bo to, co odkryjemy, wcale nie jest zawsze łatwe do zaakceptowania i wykonania w życiu.

Przykładowe modlitwy przed czytaniem Pisma Świętego

 

DEON.PL POLECA

Modlitwa 1

Duchu Święty Boże, otwórz mój umysł i moje serce na Twoje Słowo. Spraw, abym napisany pod Twoim natchnieniem tekst czytał, by poznać Ciebie i rozumiał, by móc go przyjąć. Pomóż mi iść za Twoimi natchnieniami i kierować się w życiu Twoimi wskazówkami, które przygotowałeś dla mnie w Piśmie Świętym. Amen.

 

Modlitwa 2

Boże Duchu Święty, z Twojego polecenia Objawienie zostało dla nas spisane. Oświeć mój rozum i napełnij moje serce, abym przy tym czytaniu dobrze zrozumiał Twoją prawdę, bym ją przyjął z takim skupieniem umysłu i gorliwością serca, by głęboko we mnie zapadło i przyniosło obfite owoce. Przez Chrystusa, Pana naszego, amen.

 

Modlitwa św. Grzegorza z Nazjanzu

Usłysz, Ojcze Chrystusa, wszystko widzący, te prośby moje i użycz słudze swojemu skupienia świętego, bowiem na boską ścieżkę kieruje kroki ten, kto poznał między żywymi Boga, co z siebie zrodzony tu przyszedł, oraz władcę Chrystusa, od nieszczęść ludzkiego obrońcę. On się niegdyś zlitował nad rodem cierpiącym straszliwe, z Ojca zamysłu chętnie odmienił swą postać na inną, stał się śmiertelny, Bóg wieczny, aż wszystkich jęczących wykupił krwią najświętszą od więzów piekielnych i śmierci obieży. Bywaj tu teraz i ze świętej i nieskażonej tej księgi duszę swoją wychowuj na słowach przez Boga natchnionych, tutaj bowiem zobaczysz prawdy rzetelnych czcicieli, którzy Ci głoszą życie głosem pod niebo idącym. Amen.

 

Modlitwa o wsparcie od św. Hieronima

Święty Hieronimie, Doktorze Kościoła i strażniku czystości wiary, który jako pierwszy obdarowałeś Kościół jednolitym tłumaczeniem Biblii z języków oryginalnych, wspomóż nas we właściwym rozważaniu Słowa Bożego.

Poprowadź nas drogą medytacji biblijnej, abyśmy w Piśmie dostrzegli głębię Bożej Mądrości i miłość z jaką Bóg przemawia do Swoich dzieci.

Wyproś nam u Ducha Świętego dar odnalezienia na kartach Biblii naszego Pana Jezusa w Jego Słowie, ukochania tego Słowa i łaskę życia Nim każdego dnia.

Chroń nas od błędów, które próbują się wedrzeć do nauki Kościoła, a zwłaszcza naucz nas odpierać teorie niezgodne z Prawdą zawartą w Biblii, lub tę Prawdę wymijające.

Niech Twoja opieka zaowocuje naszym wzrastaniem w wierze, miłością do Słowa i wiernością we wprowadzaniu Go w życie.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa z prośbą do Maryi o wsparcie w czytaniu Biblii

Maryjo, Matko zawierzenia i kontemplacji; Ty zachowywałaś w swoim sercu Słowa, postawy i gesty Jezusa, rozważałaś je, przyjmowałaś z pokorą i odwagą w swoim życiu; pomóż nam czytać, medytować i kontemplować Słowo Boże, aby poruszało nas do głębi.

Uproś nam zdolność odkrywania przemieniającej potęgi Pisma Świętego, w którym Zmartwychwstały Chrystus żyje w mocy Ducha Świętego, objawia się każdemu z nas otwierając najtajniejsze drzwi naszych serc, wchodząc w najskrytsze zakamarki naszej świadomości, napełniając nas wolnością, pogodą ducha, cichością i pokojem.

Duchu Święty, Boże! Oświeć nas Słowem, spraw, abyśmy brali Je poważnie i we wszystkich naszych doświadczeniach byli otwarci na to, co Ono objawia, byśmy Mu zaufali w naszym życiu i pozwolili Mu działać w nas według bogactwa Jego potęgi. Amen.

 

Marta Łysek - dziennikarka i teolog, pisarka i blogerka. Poza pisaniem ogarnia innym ludziom ich teksty i książki. Na swoim Instagramie organizuje warsztatowe zabawy dla piszących. Twórczyni Maluczko - bloga ze Słowem. Jest żoną i matką. Odpoczywa, chodząc po górach, robiąc zdjęcia i słuchając dobrych historii. W Wydawnictwie WAM opublikowała podlaski kryminał z podtekstem - "Ciało i krew"

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Adam Szustak OP

Psalmy (tom pierwszy) to książka zawierająca komentarze Adama Szustaka OP do Księgi Psalmów. Powstała na podstawie internetowej serii noszącej tytuł Plaster miodu. Psalmy, która przez kilka lat z różną częstotliwością ukazywała się na youtube’wym kanale...

Skomentuj artykuł

Jak się modlić przed czytaniem Biblii? Oto 5 propozycji
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.