Modlitwa dziękczynna za dar Ojczyzny

Modlitwa dziękczynna za dar Ojczyzny
(fot. shutterstock.com)
Logo źródła: WAM psd

W Święto Niepodległości pamiętajmy o modlitwie za Polskę. Zobacz modlitwę dziękczynną, którą warto dzisiaj odmówić.

Wszechmogący Boże, jak dziękujemy Ci za ojca i matkę, którym winniśmy miłość, cześć i szacunek, tak pragniemy dziękować Ci za wielki dar Ojczyzny. Przyjmij, dobry Ojcze, nasze dziękczynienie, które wyraża również gotowość przyjęcia Twoich darów i ubogacania nimi naszego życia:

- dzięki Ci składamy, Boże naszych ojców!

 • Za dar chrześcijańskiej wiary, którym obdarzyłeś Polskę przed tysiącem lat,
 • Za umiłowanie wolności i za to, że możemy dzisiaj nią się cieszyć,
 • Za wszelkie dobrodziejstwa, które w ciągu wieków wyświadczyłeś naszemu narodowi,
 • Za wielkie dziedzictwo kulturowe naszego narodu, z którego wszyscy dzisiaj możemy korzystać,
 • Za piękno polskiego języka,
 • Za ojczystą ziemię, która nas żywi,
 • Za piękny polski krajobraz, za którym tęsknili wygnańcy,
 • Za wielkich Polaków, którymi możemy szczycić się przed światem,
 • Za ofiarę krwi tak wielu synów i córek naszego narodu przelaną w obronie Ojczyzny,
 • Za Twoją Matkę, którą czcimy jako Królową naszego narodu,
 • Za wszystkich polskich Świętych i Błogosławionych,
 • Za wszelkie dobre myśli, plany i inicjatywy, które na naszej ziemi się zrodziły i zostały urzeczywistnione,
 • Za wszelkie doświadczenia, nawet te najboleśniejsze, jeśli umieliśmy wyciągnąć z nich dla siebie naukę na przyszłość,
 • Za wszystkich, którzy umiłowali swą Ojczyznę, dla niej uczciwie pracowali i sławili jej dobre imię.

Przyjmij, Boże, nasze dziękczynienie, i spraw, abyśmy, idąc przez ziemską Ojczyznę, doszli do tej, którą nam przygotowałeś w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Więcej modlitw w książce: W intencji Ojczyzny. Modlitewnik

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Franz Jalics SJ

To właśnie uważność ostatecznie prowadzi do Boga. Kontemplacja jest oglądaniem. W życiu wiecznym nie będziemy o Bogu rozmyślać, ale Go oglądać. Nie będziemy także zajmować się Bogiem w zewnętrznej aktywności, tylko oglądać Go i miłować....

Skomentuj artykuł

Modlitwa dziękczynna za dar Ojczyzny
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.