Modlitwa w szczególnej potrzebie, która przynosi ulgę

Modlitwa w szczególnej potrzebie, która przynosi ulgę
(fot. unsplash.com)
ml

Jeśli jesteś w bardzo trudnej sytuacji, pomódl się słowami tej modlitwy. Jej działania doświadczyło wielu ludzi.

Modlitwa w szczególnej potrzebie

Jezu, Dziecię złożone w żłóbku, Synu Boga żywego, Synu Dziewicy Maryi, pobłogosław mnie i pomóż mi być małym we własnym mniemaniu, abym mógł po­dobać się Tobie. Uczyń mnie małym jak kropla wody, abym się zagubił w oceanie Twojej miłości.

Pobłogosław moje serce, aby się stało czyste i ko­chało tylko Ciebie, a wszystko inne w Tobie i dla Cie­bie. Pobłogosław mój umysł, aby z łatwością przyjmo­wał święte prawdy wiary. Pobłogosław moją wolę, aby pragnęła i szukała tylko Ciebie. Oddaję Ci moje serce na Twoje mieszkanie. Weź je na własność - niech za­wsze należy do Ciebie, w życiu i po śmierci. Amen.

O Dziecię Jezu, uciekam się do Ciebie i bła­gam Cię przez wstawiennictwo Twej Świętej Matki, wspieraj mnie w tej potrzebie, którą Ci dziś przedsta­wiam... (wymienić ją). Wierzę mocno, że jako Bóg możesz wszystko uczynić, dlatego z ufnością oczekuję otrzymania Twojej świętej łaski.

Żałuję szczerze, że Cię obraziłem grzechami, i pro­szę o łaskę, abym już więcej ich nie popełniał. Posta­nawiam przeto nigdy więcej już Ciebie nie obrażać i raczej wszystko wycierpieć niż w czymkolwiek Tobie się nie podobać.

Kocham Cię z całego serca i ze wszystkich sił mo­jej duszy. Pragnę odtąd wiernie Ci służyć. Dla miłości Twojej, o Boże Dziecię, chcę kochać bliźniego swego jak siebie samego.

O Dziecię wszechmocne, o Jezu, błagam Cię jesz­cze raz, wesprzyj mnie w mojej potrzebie... (wy­mienić ją).

Daj mi łaskę posiadania Ciebie w wieczności z Ma­ryją i świętym Józefem, abym mógł chwalić Cię wraz z aniołami całego dworu niebieskiego i wszystkimi świętymi. Amen.

DEON.PL POLECA

Więcej modlitw i świadectw cudów znajdziesz TUTAJ >> 

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Opracowanie Katarzyna Pytlarz

Cudowne Dzieciątko Koletańskie - Opiekun na bezdrożach naszego życia

Dzieciątko Jezus z kościoła świętego Józefa w Krakowie od wieków wstawia się za ufającymi w Jego pomoc wiernymi. Choć tak małe, nikogo nie pozostawia bez opieki....

Skomentuj artykuł

Modlitwa w szczególnej potrzebie, która przynosi ulgę
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.