Modlitwy Jana Pawła II i Jana XXIII o pokój

Modlitwy Jana Pawła II i Jana XXIII o pokój
(fot. shutterstock.com)
psd

Po zamachu we Francji wszyscy łączymy się duchowo z rodzinami ofiar terroru. Nie zapomnijmy również o modlitwie, aby takie akty terrory się nie powtórzyły. Proponujemy modlitwy świętych papieży o pokój na świecie.

Modlitwa Jana XXIII

Zbawicielu nasz, prosimy Cię usilnie w naszych modlitwach o pokój, który nam pozostawiłeś: "Pokój mój zostawiam wam, pokój mój daje; wam".

Oddal od nas wszystko, co mogłoby zagrozić pokojowi, i przemień wszystkich ludzi na świadków prawdy, sprawiedliwości i miłości braterskiej.

DEON.PL POLECA

Oświeć tych, co rządzą losami ludów, ażeby troszcząc się o godziwy dobrobyt swoich rodaków, utrzymywali nieocenione dobrodziejstwo pokoju, abyśmy umieli obalać bariery, które ludzi dzielą, a zacieśniać więzy miłości wzajemnej, abyśmy mieli zrozumienie dla innych i przebaczali tym, którzy nam przykrość wyrządzili.

Tak, dzięki Tobie, wszystkie ludy ziemi będą stanowić jedna prawdziwą wspólnotę braterską tak, że wśród nich nie przestanie kwitnąć i królować Twój tak upragniony pokój. Amen.

Encyklika Pacem in terris

Modlitwa Jana Pawła II

Modlitwa o pokój nie schodzi z ust Kościoła. Powtarzamy ja w każdej Mszy świętej, przede wszystkim w liturgii komunijnej, nawiązując do słów "Ojcze nasz", których nauczył nas sam Jezus Chrystus: "Wybaw nas, prosimy Cię, Panie, od zła wszelkiego i udziel nam łaskawie pokoju za dni naszych".

Modlimy się o pokój, który jest darem Boga a zarazem owocem dobrej woli ludzi: "Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś Apostołom: Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daje;. Nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę Twojego Kościoła... Napełniaj go pokojem i umacniaj w jedności".

Prosimy o to, aby Kościół był również ostoją, pokoju dla świata, dla wszystkich ludzi, dla każdego człowieka i społeczeństwa. I dlatego bezpośrednio przed Komunia eucharystyczna, kapłan mówi: "Pokój Pański niech będzie z wami!"

Matko Pokoju! Matko, która wiesz, co znaczy obejmować ramionami martwe ciało Syna, Tego, któremu dałaś życie, oszczędź wszystkim matkom śmierci ich synów, katuszy, niewolnictwa, zniszczenia wojennego, prześladowań, obozów koncentracyjnych, wiezień...

Zachowaj im radość rodzenia, karmienia, rozwijania siei człowieka i jego życia. W imię tegoż życia, w imię narodzenia Pana, błagaj z nami o pokój, o sprawiedliwość na świecie!

Matko pokoju, w całym pięknie i majestacie Twego Macierzyństwa, które Kościół wysławia a świat podziwia, prosimy Cię: Bądź z nami w każdym momencie! Spraw, by ten rok był rokiem pokoju - mocą narodzenia i śmierci Twego Syna! Amen.

W 42 rocznice; wybuchu II wojny światowej, 30 sierpnia 1981 r. oraz fragment Orędzia na XII Światowy Dzień Pokoju, Watykan, 1 stycznia 1979 r.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Modlitwy Jana Pawła II i Jana XXIII o pokój
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.