Jak odmawiać różaniec

Jak odmawiać różaniec
jk

Różaniec jest modlitwą, której korzenie sięgają IV wieku. W Europie modlitwę te zaszczepili - prawdopodobnie - rycerze wracający z wypraw krzyżowych. Z czasem różaniec stał się podstawową modlitwą tych, którzy nie umieli czytać psalmów i którzy byli w drodze – 150 psalmów zastępowali 150 innymi modlitwami, w tym przypadku „Pozdrowieniem anielskim”. W Średniowieczu podzielono różaniec na „dziesiątki”, co dało początek rozważaniu poszczególnych tajemnic: radosnych, bolesnych i chwalebnych. Jako oficjalna modlitwa Kościoła został zatwierdzony w XVI wieku. W 2002 roku Papież Jan Paweł II zaproponował, aby do istniejących tajemnic dołożyć jeszcze pięć kolejnych tzw. „tajemnic światła”.

Różaniec odmawiamy w następujący sposób:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

DEON.PL POLECA

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

3 x Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Rozważając każdą z 20 tajemnic, odmawiamy najpierw Ojcze nasz, a następnie 10 razy Zdrowaś, Maryjo, a na koniec dziesiątka Chwała Ojcu

Na zakończenie odmawiamy różańca (pięciu dziesiątków): Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

Tajemnice Różańca Świętego:

Tajemnice radosne (zwykle odmawiane w poniedziałek i sobotę):

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
5. Odnalezienie Jezusa w Świątyni

Tajemnice światła (zwykle odmawiane w czwartek):

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Jezusa podczas wesela w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie Jezusa na górze Tabor
5. Ostatnia wieczerza i ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne (zwykle odmawiane we wtorek i piątek):

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
4. Droga krzyżowa na Kalwarię
5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Tajemnice chwalebne (zwykle odmawiane w środę i niedzielę)

1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Tomasz à Kempis

Klasyka duchowości, najpopularniejszy - po Biblii - tekst chrześcijański, niezastąpiona pomoc w drodze do świętości, ulubiona lektura wielu spośród tych, którzy osiągnęli szczyty duchowego rozwoju i przyjaźni z Bogiem, m.in. św. Ignacego Loyoli, św. Teresy...

Skomentuj artykuł

Jak odmawiać różaniec
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.