Na dobranoc i dzień dobry - Mk 12, 28b-34

Na dobranoc i dzień dobry - Mk 12, 28b-34
(fot. Universal Pops / flickr.com / CC BY-NC-SA 2.0)
Mariusz Han SJ

Miłować bliźniego jak siebie samego…

Największe przykazanie

Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie i zapytał Go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?

Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.

Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych.

Rzekł Mu uczony w Piśmie: Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary.

Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.

Opowiadanie pt. "Droga pojednania"

1. Staraj się, aby w twoich słowach i działaniu zawarty był okruch miłości. Bądź pewien, że będzie on pomocny w przebaczaniu.

2. Z całego serca przebacz tym, którzy są dla ciebie źli. Błogosławieni, którzy przebaczają - Bóg też im wybaczy.

3. Nie odmawiaj bliźniemu daru miłości. Jeśli mu go odmawiasz, odmawiasz mu wszystkiego. Jeśli mu go dajesz, dajesz mu wszystko.

4. Nie sporządzaj w swoim życiu rejestru krzywd jakie cię spotkały, ale przebaczaj, a otrzymasz najwspanialszy dar pokój serca.

5. Staraj się być zgodnym w obcowaniu z ludźmi trudnego charakteru. Zaakceptuj ich. Nieś miłość tym, którzy zadają ci rany, są źli na ciebie lub wrogo nastawieni.

6. Obdarz szczególną miłością tych, którzy w swoim uporze nie chcą przyjąć zgody.

7. Pozwól by twoje serce przebaczało tym, którzy cię skrzywdzili. Bóg obdarzy cię wtedy pełnią łaski.

8. Królestwa Bożego, Królestwa miłości i pokoju nie możesz budować uznając tylko swoje racje. Wprowadzaj pokój- nawet za cenę twoich racji - a będziesz przyjacielem Boga.

9. Miłość Boga nie zna granic. Wzywa nas, abyśmy dawali świadectwo. Nie wyznaczaj granic miłości, tak czyniąc stawiasz przeszkodę między Bogiem a tobą.

10. Kochaj ludzi. Weź ich miłość do swego serca. Idź drogą pojednania.

Refleksja

Jeśli miłujmy bliźniego jak siebie samego, wtedy nasze życie ma pewną harmonię o którą przecież tak bardzo "walczymy" tu na ziemi. Miłość bliźniego nie jest jednak łatwa, bo jesteśmy niedoskonali i każdy z nas popełnia błędy oraz mniejsze lub większe grzechy. To one nie pozwalają nam kochać do końca. Nasze życie wygląda wtedy jak gra w szachy, gdzie każdy ruch jest przemyślny i wiodący ku zniszczeniu przeciwnika… 

Jezus uczy nas miłości "mimo wszystko". Sam przecież doskonały, widział ten ogromny kontrast między życzeniami, a realiami życia. Przepaść dobra i zła może "zdołować" człowieka do tego stopnia, że nie ma on ochoty stawać się dobrym dla innych. Urazy, które tak skwapliwie przechowujemy w życiu mnie pozwalają nam być ludźmi wolnymi. Jeśli nie byłoby Jezusa, nie byłoby też nadziei na zmianę takiej sytuacji. Miłóść bliźniego nie może być matematyką, bo ona w relacjach międzyludzkich się nie sprawdza...

3 pytania na dobranoc i dzień dobry

1. Czy miłość bliźniego jak siebie samego jest łatwe?
2. Czy łatwo jest miłować "mimo wszystko"?
3. Czy urazy pomagają nam w byciu wolnym?

I tak na koniec...

"Grzeszyć samotnością, krzywdzić bliźnich zrywając z nimi, znać radość tylko w oddaleniu. Być na wskroś samotnym" (Emil Cioran, Brewiarz zwyciężonych)

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Na dobranoc i dzień dobry - Mk 12, 28b-34
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.