Noc czuwania w intencji polskich emigrantów

Noc czuwania w intencji polskich emigrantów
(fot. Dr John2005/flickr.com)
KAI / drr

Tegoroczne czuwanie będzie dziękczynieniem za beatyfikację Jana Pawła II i ma być błaganiem za wszystkich polskich emigrantów i wszystkich doświadczonych emigracją, a więc za rodziny tych, którzy opuścili kraj.

Na program jasnogórskiego spotkania złożą się m.in. koncerty zespołów kleryków i sióstr misjonarek, różaniec w Kaplicy Matki Bożej, udział w Apelu Jasnogórskim a także modlitwa za emigrantów i ich duszpasterzy oraz o nowe powołania. O północy Mszy św. w intencji Polaków rozsianych po świecie przewodniczyć ma bp Wojciech Polak - nowy sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, a do niedawna przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Polonii i Polaków za Granicą. Po Eucharystii rozpocznie się nabożeństwo za Ojczyznę a następnie nabożeństwo za rodziny doświadczone emigracją. Czuwanie zakończy Droga Krzyżowa.

Tradycyjnie noc czuwania z piątku na sobotę w intencji emigracji organizują księża chrystusowcy wraz z siostrami Misjonarkami Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

Działalność Towarzystwa Chrystusowego koncentruje się wokół wszelkiego rodzaju prac duszpasterskich podejmowanych dla dobra Polaków poza granicami kraju. W prowincjach zagranicznych, oprócz pracy duszpasterskiej, wielką wagę przywiązuje się do podtrzymywania ducha patriotycznego, życia społecznego i polskiej kultury.

Wśród polskiej emigracji w 80 krajach świata posługuje ok. 2 tys. kapłanów diecezjalnych i zakonnych, w tym ok. 500 chrystusowców. Pomagają im siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Pracują one w 11 krajach, ale aby rozszerzyć przestrzeń modlitwy za emigrację, trzy lata temu siostry powołały tzw. Dom Modlitwy, w którym zakonnice żyją, modlą się i pracują na wzór klasztoru kontemplacyjnego, modląc się za sprawy polskich emigrantów. Intencje dostarczane są siostrom za pomocą internetu.

DEON.PL POLECA

Księża chrystusowcy podkreślają, że dziś wielkim wyzwaniem duszpasterskim pozostaje dla kapłanów tzw. emigracja turystyczna i wyjazdy młodych ludzi na studia za granicą. Według szacunków 32 tys. młodych Polaków studiuje poza krajem. Rocznie ok. 150 tys. Polaków wyjeżdża na wczasy do Egiptu i ok. 100 tys. do Tunezji. Aby ułatwić turystom i studentom udział w niedzielnej i świątecznej Eucharystii po polsku, utworzono bazę kościołów, gdzie spotkać można kapłana z Polski. Informacje można odnaleźć na stronie www.ide.info.pl .

Na Jasną Górę w zorganizowanych grupach przybyć mają Polacy m.in. z Niemiec, Węgier, Włoch, Białorusi i Ukrainy, Holandii, Wielkiej Brytanii i Belgii.

Organizatorzy zapraszają na jasnogórskie czuwanie wszystkich, "którzy sercem i modlitwą pragną wspierać swoich najbliższych, żyjących i pracujących poza granicami Polski".

Według szacunków na emigracji przebywa ok. 20 mln Polaków. Ci, którzy wyjeżdżają do pracy sezonowej, tworzą tzw. emigrację czasową. Kościół widzi w wyjazdach z jednej strony, wielką szansę rozwoju człowieka, który doskonali swoje umiejętności i polepsza byt materialny, z drugiej jednak wielkie zagrożenie, wynikające z rozłąki z rodziną i krajem, osłabianie wiary i tradycji, a także zagubienie wielu, których życie na obczyźnie przerasta.

Eksperci są zgodni, że problem emigracji zarobkowej po wejściu Polski do UE wciąż się nasila. Aż 54 proc. Polaków ma w rodzinie kogoś, kto wyjechał za pracą po 1 maja 2004 roku. Jak oszacował GUS, na koniec roku 2010 poza granicami Polski czasowo przebywało ok. 1 990 tys. Polaków. Większość z nich mieszkała w krajach europejskich - ogółem 1 690 tys. migrantów z Polski, przede wszystkim w krajach Unii Europejskiej.

Wielka Brytania i Niemcy mają wyraźną przewagę w stosunku do innych krajów unijnych, jeśli chodzi o liczbę przybyszy z Polski mieszkających na ich obszarze. W Zjednoczonym Królestwie, jak wynika z szacunku, na koniec 2010 r. przebywało ok. 560 tys. mieszkańców Polski, a w Niemczech - 455 tys. Powyżej 100 tys. Polaków mieszkało czasowo też w Irlandii i Holandii. Według oceny GUS ok. 80 proc. Polaków mieszka za granicą powyżej jednego roku. Zdecydowana większość migrantów z Polski to migranci ekonomiczni, ale powoli rośnie odsetek osób, które wyjeżdżają za granicę, by dołączyć do pracujących już tam członków swoich rodzin.

Szacowanie skali emigracji z Polski, jak zauważył GUS, stało się trudniejsze również z uwagi na rosnącą skalę powrotów bądź przemieszczania się migrantów z Polski między różnymi krajami.

Jasnogórska noc czuwania w intencji emigracji, jak zwykle, będzie transmitowana za pośrednictwem środków przekazu: Radia Maryja, Radia Jasna Góra, Telewizji Trwam i strony internetowej: www.chrystusowcy.pl/czuwanie .

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Noc czuwania w intencji polskich emigrantów
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.