Rozważanie 12. Nikt nie jest wolny od pokus

Rozważanie 12. Nikt nie jest wolny od pokus
(fot. Native grace/flickr.com)

Walka duchowa nie jest istotą życia duchowego, ale jest konieczna, byśmy zrobili miejsce Bogu w naszym życiu. Prorok twierdził, że służy ona do tego, by "wyrównać ścieżki dla Pana, żeby ściąć pagórki, zasypać doliny."

Tymi pagórkami czy dolinami, które przeszkadzają nam w dojściu do Boga są przede wszystkim nasze emocje, myśli, pokusy. Gdy nasz umysł zajmuje się własnymi obawami, potrzebami, chęciami, to jest skrępowany i nie może wznieść się do Pana. Walka wewnętrzna służy by uwolnić swój umysł, żeby uwolnić swoje serce, tak żeby mogło podążać za myślą, pragnieniami i wolą Pana.

Część 1.

[-konferencja_12_01.mp3-]

Część 2. 

[-konferencja_12_02.mp3-]

Rozważanie 12. Nikt nie jest wolny od pokus - zdjęcie w treści artykułu

Rekolekcje Józefa Augustyna SJ "O modlitwie i walce duchowej. Rekolekcje jerozolimskie" można nabyć tutaj.

"Na modlitwie wbrew wewnętrznym oporom możemy deklarować pragnienie miłości do Jezusa; wbrew gniewowi i wzburzeniu możemy prosić o pokój serca; wbrew zniechęceniu możemy prosić o gorliwość i zapał; wbrew poczuciu krzywdy możemy pragnąć przebaczenia i pojednania; wbrew naszym namiętnościom możemy postanawiać praktykowanie ascezy i panowania nad sobą. Wbrew całemu cywilizacyjnemu antropomorfizmowi, który usiłuje wymazać Imię Boże z kultury, wbrew samowoli rządzących ustanawiających prawa niezgodne z przykazaniami Bożymi wołamy: bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Wbrew całej potędze zła, jakie ujawnia się w okrucieństwie wojen i krzywd, które narody wyrządzają sobie nawzajem, wbrew złu, w jakie uwikłany jest kościół, nasze wspólnoty, rodziny i my sami wołamy z całej mocy:ale zbaw nas od złego"

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Rozważanie 12. Nikt nie jest wolny od pokus
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.