Święty Benedykt i pierwsi męczennicy Polski

Święty Benedykt i pierwsi męczennicy Polski
Św. Benedykt i Bracia polscy (XI w.) (mal. Albertus teolog / Wikimedia Commons)

Benedykt był Włochem, urodził się ok. roku 970 w Benewencie, został duchownym, ale widząc nie najlepszy przykład kapłanów w tym mieście, postanowił prowadzić życie eremity. Zetknął się ze św. Romualdem. Towarzyszem jego męczeństwa był  Jan, który urodził się w 940 roku, był synem patrycjuszowskiej rodziny weneckiej. Będąc w Pereum, w klasztorze św. Romualda, Benedykt i Jan spotkali tam św. Brunona z Kwerfurtu, który organizował misje dla Polski. Wysłano więc na północ właśnie Benedykta i Jana. Na początku 1002 roku dotarli na dwór polskiego króla.

To właśnie Bolesław Chrobry, podczas spotkania w Gnieźnie, prosił cesarza Ottona III, o przysłanie nowych misjonarzy do naszej Ojczyzny. Król zachęcił Benedykta i jego towarzysza Jana, by zatrzymali się na dłużej w Wojciechowie pod Międzyrzeczem, gdzie zbudowano dla nich skromny klasztor mający być głównym ośrodkiem dla ich misyjnych wypraw. Misjonarze wiedli tam życie pełne prostoty, trwając na modlitwie i studiując Pismo Święte. Materialnie byli wspomagani przez króla. Przyłączyła się do nich trójka polskich młodzieńców: Izaak, Mateusz, Barnaba, a także brat-laik, Krystyn.

W spełnianiu swej misji, w związku z narastającym konfliktem pomiędzy Chrobrym a nowym cesarzem, doświadczali różnego rodzaju trudności. Przybycie św. Brunona do Polski opóźniało się, dlatego do Rzymu został wysłany Barnaba, by otrzymać nowe instrukcje odnośnie ewangelizacji polskich ziem.

Podczas nieobecności Barnaby, 10 listopada 1002 roku, ich klasztor został napadnięty niespodziewanie przez złych ludzi, spodziewających się znaleźć w eremie bogate łupy. Mnisi zostali jeden po drugim śmiertelnie ugodzeni mieczami. Z modlitwą na ustach oddawali ducha Bogu, przebaczając chciwym pieniądza oprawcom. Na wieść o tym tragicznym wydarzeniu, papież Jan XVIII zaliczył ich od natychmiast do grona świętych męczenników.

Ta "niespełniona misja" do pogańskiego kraju zaowocowała bardzo dynamicznym rozwojem Kościoła w naszej Ojczyźnie. Dlatego winniśmy im wdzięczność za ich heroizm i odwagę przybycia na naszą ziemię.

DEON.PL POLECA

Dzisiaj polscy misjonarze wyruszają aż na krańce świata, by nieść światło Jezusowej Ewangelii ludom i narodom, które Go jeszcze nie znają. Tak jak wielu uczniów Jezusa, doświadczają oni prześladowań m. in. w takich krajach jak Indie, Wietnam, Chiny czy Sudan. Prośmy Pana żniwa, by wszyscy oni mieli taką odwagę wiary, jak wspominani dzisiaj Bracia, pierwsi męczennicy Polski.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Święty Benedykt i pierwsi męczennicy Polski
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.