Święty Ignacy zaprasza do wspólnego wędrowania

Święty Ignacy zaprasza do wspólnego wędrowania
Arturo Sosa SJ, przełożony generalny Towarzystwa Jezusowego (jezuici.pl)
jezuici/dm

Z okazji trwającego właśnie Roku Jubileuszowego, w którym świętujemy 500-lecie nawrócenia św. Ignacego Loyoli o. Arturo Sosa SJ, przełożony generalny Towarzystwa Jezusowego, opublikował materiał wideo w cyklu „W drodze z Ignacym”, w którym zachęca do refleksji nad społeczeństwem, Kościołem i światem.

- Dziś, w naszej rzeczywistości, która jawi się jako pełna znaków niezgody i podziałów, wciąż wyłaniają się świadectwa głębokiego człowieczeństwa, zaangażowanej wiary i braterstwa, które są zdolne do burzenia murów i budowania mostów - mówi w materiale o. Sosa.

DEON.PL POLECA
Podczas Roku Ignacjańskiego o. Generał będzie publikował co miesiąc jeden film jako uzupełnienie swojej książki „W drodze z Ignacym”. Jesteśmy zaproszeni, aby przejść wędrówkę roku ignacjańskiego razem z nim.

PUNKTA DO MODLITWY

Wyobrażenie miejsca

Przypomnieć sobie niektóre znane osoby, które pomimo odniesionych ran lub w ich kontekście doświadczyły powołania do pełni życia, do jakiego zaprasza nas Bóg. Prośba o łaskę. Panie, obdarz mnie odważnym i otwartym spojrzeniem, by dostrzec Cię działającego w życiu wielu ludzi oraz w moim życiu.

DEON.PL POLECA

Pierwszy punkt

Przywołaj na pamięć małe lub wielkie doświadczenia nawrócenia w twojej osobistej historii wiary.

Teksty biblijne:

  • List do Efezjan 1, 3-14. Co budzi się w twoim sercu na myśl, że jesteś kochany niezależnie od twoich zasług i że – być może – celem twojego życia jest szerzenie w świecie darmowo otrzymanej miłości? Co by to zmieniło w twoim życiu? Ku
    czemu skierowałbyś twoje codzienne wysiłki?
  • Jeremiasz 18, 1-6. Prorok Jeremiasz zachęca nas, byśmy pozwolili Bogu, aby On ukształtował nas na nowo. Jak przeżywasz chwile słabości? Czy przyjmują one postać mroku lub doświadczasz wtedy coraz większego zaufania? Jakie doświadczenia w życiu z Bogiem pomogły ci wzrastać w pokładaniu w Nim ufności?
  • Łukasz 5, 1-11. „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny” – to powiedział Piotr do Jezusa po cudownym połowie. Jezus zapowiedział mu, że odtąd będzie „łowił ludzi”. Czy jesteś gotów słuchać wezwań Pana? Do czego cię zaprasza? Jakie owoce uzyskałeś, gdy pozwoliłeś Mu, aby cię prowadził w chwilach rozpaczy?

Rozmowa

Rozmawiaj z Maryją. Opowiadaj Jej o pragnieniach, jakie rodzą się w twoim życiu wiarą i proś Ją, by dosięgła cię łaska Syna, abyś wzrastał w ufności wobec Jego wyzwań i zaproszeń. Zakończ modlitwą Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. Nie zapomnij o refleksji nad tym, czego doświadczyłeś podczas modlitwy.

Tu można nabyć książkę o. Arturo Sosy SJ „W drodze z Ignacym”

jezuici/dm

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Święty Ignacy zaprasza do wspólnego wędrowania
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.