Kard. Kasper: Ci ludzie także są dziećmi Bożymi

Kard. Kasper: Ci ludzie także są dziećmi Bożymi
(fot. © Mazur/catholicnews.org.uk)
Servizio Informazione Religiosa / Emanuela Vinai / tł. jssj

Mam nadzieję na otwartość, na większość za Komunią św. dla rozwiedzionych, za procesem integracji takich osób w parafiach i w życiu Kościoła - kard. Walter Kasper komentuje synodalną debatę.

Emanuela Vinai: Eminencjo, w jakim sensie rodzina jest misyjna?

Kard. Kasper: Poprzez świadectwo piękna i radości z bycia rodziną. Już Jan Paweł II powiedział, że rodzina jest drogą Kościoła: nie tylko przedmiotem troski duszpasterskiej, ale podmiotem.

Synod powtarza, że rodzina ma powołanie misyjne, ponieważ tylko dzięki rodzinie Kościół jest obecny w zwykłym, powszednim życiu. Pomyślmy o fundamencie wiary w rodzinie: rodzina jest Kościołem domowym, a wiara jest tu podstawowym spoiwem.

Przecież patrzymy na parafię jako na rodzinę rodzin, miejsce spotkania, pomocy, zjednoczenia.

Co trzeba zrobić, by promować tę rzeczywistość?

Potrzeba aktywnej polityki wobec rodziny! Często domagamy się pomocy na rzecz przemysłowców, ale zapominamy o tym, że wiele rodzin doświadcza trudności socjalnych i finansowych.

Nie tylko ekonomia jest ważna, ważne są także osoby: kiedy pomożemy także im?

Synod jest w pełni rozwoju i debata wewnątrz niego wydaje się bardzo żywa.

Pamiętajmy o tym, że synod ma wymiar światowy i konfrontują się na nim różne kultury i rzeczywistości wielu krajów: nie jest łatwo zsyntetyzować tak wielką różnorodność i bogactwo.

Są biskupi bardziej otwarci i ci bardziej konserwatywni, dlatego debata jest konieczna: to jedyny sposób na wyjaśnienie wszystkich problemów. Jest wiele oczekiwań, dyskusje nie zawsze są proste i mamy do czynienia z różnymi sposobami myślenia.

Do tego jeszcze Papież musi być punktem odniesienia dla wszystkich. Ale wiemy, że istnieje wielkie poczucie braterstwa pomiędzy ojcami synodalnymi.

Synod podejmuje temat rodziny jako podstawowej komórki społecznej i mówi o chrześcijańskiej koncepcji rodziny opartej na kobiecie, mężczyźnie i dzieciach.

Pomiędzy wieloma tematami dyskusji jest również możliwość udzielania Komunii św. rozwiedzionym żyjącym w powtórnych związkach.

Mam nadzieję na otwartość, na większość za Komunią św. dla rozwiedzionych, za procesem integracji takich osób w parafiach i w życiu Kościoła.

Widzimy wiele rodzin w sytuacjach nieregularnych. Pamiętajmy, że także ci ludzie są dziećmi Bożymi. Również oni potrzebują Chleba życia, ponieważ Eucharystia nie jest dla "idealnych", ale dla grzeszników, i wszyscy jesteśmy grzesznikami: to mówimy za każdym razem podczas konsekracji.

Prawdopodobnie na wypracowanie dokumentu końcowego będzie potrzebne trochę więcej czasu, ale ufam, że papież wypowie się bardzo konkretnie na koniec prac, gdy już otrzyma relacje.

Czytając gazety i śledząc sieć, łatwo zauważyć, jak wielkie jest zainteresowanie synodem i z jaką ufnością spogląda się na jego pracę.

W tych tygodniach wiele rodzin, wiele osób modli się za Synod i to nie może pozostać bez żadnego efektu. Myślę również o wielkim czuwaniu 3 października na placu św. Piotra.

Papież przy tej okazji powiedział także, iż jedna rodzina to małe światełko, ale nie zapominajmy, że wiele światełek zebranych razem może rozświetlić mroki i cienie.

Jakieś życzenia na ten ostatni tydzień prac?

Życzymy, by Duch Święty oświecił ojców synodalnych i zjednoczył ich z papieżem. Życzymy, by ogromna większość obecnych na synodzie była przy papieżu podczas rozwiązywania problemów.

Istnieje nie tylko abstrakcyjna doktryna, ale i konkretne życie, z którym trzeba się konfrontować: w centrum Ewangelii jest Miłosierdzie i Kościół musi być świadkiem Miłosierdzia.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Kard. Kasper: Ci ludzie także są dziećmi Bożymi
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.