W tym roku nie było mi dane uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży, bo moja misja zagnała mnie do innej części Europy. Śledziłam jednak to, co Franciszek mówił w Polsce, i odnalazłam tam wiele dla siebie.
W tym roku nie było mi dane uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży, bo moja misja zagnała mnie do innej części Europy. Śledziłam jednak to, co Franciszek mówił w Polsce, i odnalazłam tam wiele dla siebie.
Jedyne, co pozostaje moim niezrealizowanym marzeniem, to pójście całego Kościoła za Franciszkiem - od kardynałów i biskupów po najmniejszego parafianina. W tym względzie czuję, że przed nami długa droga.
Jedyne, co pozostaje moim niezrealizowanym marzeniem, to pójście całego Kościoła za Franciszkiem - od kardynałów i biskupów po najmniejszego parafianina. W tym względzie czuję, że przed nami długa droga.
Szukajcie, pytajcie, idźcie do księdza, do biskupa, pomachajcie mu adhortacją i powiedzcie, że przyszliście po miłosierdzie. I nie odpuszczajcie, dopóki nie znajdziecie drogi do skruszenia muru.
Szukajcie, pytajcie, idźcie do księdza, do biskupa, pomachajcie mu adhortacją i powiedzcie, że przyszliście po miłosierdzie. I nie odpuszczajcie, dopóki nie znajdziecie drogi do skruszenia muru.