Maksymy świętego Ignacego

Maksymy świętego Ignacego
Maksymy świętego Ignacego
Marek Wójtowicz SJ, Jarosław Zieliński SJ

W roku 1886 ukazały się Maksymy św. Ignacego w tłumaczeniu ks. Antoniego Chmielowskiego. Choć nie napisano tego wyraźnie, książka jest przekładem na język polski łacińskiego dzieła Scintillae Ignatianae - wyboru cytatów ze św. Ignacego z komentarzem o. Gabriela Hevenesiego SJ (1656-1715), węgierskiego jezuity.

Choć zmieniło się spojrzenie na wiele spraw omawianych w Maksymach, to przecież człowiek w swej najgłębszej istocie dziecka Boga, stworzonego na Jego obraz i podobieństwo, niewiele się zmienił. Tłumacz książki, ks. Antoni Chmielowski (1841-1918), wybitny duszpasterz, autor wielu książek poświęconych życiu duchowemu, dostrzegł w swojej kapłańskiej posłudze żywotność i znaczenie duchowości ignacjańskiej sprawdzonej na przestrzeni wieków.

DEON.PL POLECA



Maksymy świętego Ignacego - kup w sklepie DEON.pl

Ojciec Gabriel Hevenesi SJ przyswoił sobie duchowość i doświadczenie św. Ignacego Loyoli (1491-1556), który pragnął szukać Boga we wszystkich rzeczach. Autor wybrał fragmenty z książeczki Ćwiczeń duchownych, w której św. Ignacy opisał różne metody modlitwy i sposoby spotkania człowieka z Bogiem. Korzystał też z tekstu Konstytucji Towarzystwa Jezusowego, które opisują misję zakonu jezuitów w dziele ewangelizacji. Bogatym źródłem mądrości św. Ignacego jest ok. 6 tysięcy listów. Do niektórych z nich sięgnął o. Gabriel. Święty Ignacy prowadził szeroką korespondencję z przedstawicielami różnych stanów. Jako generał nowego zakonu często listownie udzielał bardzo praktycznych wskazań jezuitom i osobom świeckim na całym świecie.

Marek Wójtowicz SJ o "Maksymach świętego Ignacego"

[-68869_wojtowicz.mp3-]

Dla kogo są przeznaczone Maksymy"! Komentarze do Maksym mogą być bardzo przydatne do prowadzenia głębokiego życia duchowego. Nawiązują one do rad ojców pustyni rodzącego się chrześcijaństwa, a także do mądrości założycieli zakonów. Święty Ignacy Loyola, pisząc Konstytucje Towarzystwa Jezusowego, korzystał z całej tradycji monastycznej Kościoła. Maksymy św. Ignacego, wraz z komentarzem o. Hevenesiego, mogą się przyczynić do "porządkowania" naszego życia zgodnie z wolą Bożą. Stronice te świadczą o tym, że ich Autor zakorzeniony był w żywym doświadczeniu Boga, przyjaźnił się z Panem Jezusem i był bystrym obserwatorem ludzi swojej epoki. Pod wieloma względami książka ta przypomina znane i cenione dzieło O naśladowaniu Chrystusa Tomasza a Kempis.

Warto sięgnąć po tę książkę, która jest owocem poszukiwań doskonałości i dojrzałości duchowej naszych przodków. Ten typ twórczości zaklasyfikować należy do religijnej literatury ascetycznej. Na przykładach różnorodnych ludzkich zachowań, które mogą służyć za wzór albo odstraszać, czytelnik może znaleźć wskazówkę, jak powinien postępować we własnym życiu. Dzięki temu może odwrócić się od zła i otworzyć na sprawy duchowe, podejmując pracę nad sobą.
W książce uderza prosty przekaz myśli św. Ignacego. Przy zbieraniu i opracowaniu Maksym św. Ignacego Autorowi zapewne towarzyszyły dwa założenia.

Po pierwsze podkreślił ciągły rozwój duchowy człowieka. Każda praca, by mogła przynieść trwałe owoce, potrzebuje systematyczności. Układ Maksym został tak zaprojektowany, aby czytelnik mógł karmić się coraz to nowymi treściami, dozowanymi stopniowo, proponowanymi na każdy dzień roku.

Drugie założenie realizowane w tej książce to przybliżenie czytelnikowi sposobu myślenia św. Ignacego. Widać, że jest to myśl rycerza, który dąży do jasno wyznaczonego celu i postanawia walczyć z własnym ego, aby bardziej kochać Boga i być bliżej Niego, w myśl zasady: "Zwyciężaj samego siebie, jeśli się bowiem zwyciężysz, świetniej szą w niebie koronę otrzymasz niż inni, którzy są usposobienia łagodnego". Ojciec Gabriel zachęca do osobistego doświadczenia Boga, pragnie pomóc czytelnikowi w procesie pogłębiania wiary, z której powinny rodzić się uczynki "nowego człowieka". Lektura Maksym może pomóc w naszym osobistym nawróceniu się do Boga.

Pewna trudność w zrozumieniu tych rozważań może rodzić się z powodu dziewiętnastowiecznego języka tekstu. Jednak Wydawnictwo Księży Jezuitów WAM chciało zachować integralny tekst, łącznie z dawną ortografią i interpunkcją. Wyeliminowano jedynie błędy w opisach maksym św. Ignacego, konsultując je z oryginałem. Zawarte tutaj treści są uniwersalne, a drobny wysiłek intelektualny polegający na ich odszyfrowaniu wzbudzi dodatkowe zainteresowanie.

Książka ta ukazuje się w roku 2014, Medy to jezuici na całym świecie obchodzą 200. rocznicę wskrzeszenia zakonu. Oby Maksymy św. Ignacego stały się okazją do pogłębienia wiary i odkrycia duchowej mądrości założyciela Towarzystwa Jezusowego.

Maksymy świętego Ignacego - zdjęcie w treści artykułu

Maksymy świętego Ignacego

Niniejsze wydanie ukazuje się w roku 2014, kiedy jezuici na całym świecie obchodzą 200. rocznicę wskrzeszenia swojego zakonu. Oby Maksymy św. Ignacego stały się okazją do pogłębienia wiary i odkrycia duchowej mądrości Założyciela Towarzystwa Jezusowego.

Kup w sklepie DEON.pl

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Maksymy świętego Ignacego
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.