Łaska powołania, sześć świadectw i… pióro. Czego seminaria oczekują od przyszłych kleryków?

Łaska powołania, sześć świadectw i… pióro. Czego seminaria oczekują od przyszłych kleryków?
Katowickie seminarium duchowne. Źródło: Jeremiasz - Seminarium Katowice / YouTube.com
DEON.pl / mł

Pierwszy termin rekrutacji do seminariów duchownych już minął. Kolejny, w zależności od seminarium, trwa do końca sierpnia lub do początku września. Czego mogą się spodziewać kandydaci, którzy rozważają wstąpienie w szeregi księży?

Przede wszystkim powinni spodziewać się, że pierwszym wymaganiem będzie rozeznanie, czy naprawdę słyszą w sercu głos powołania.  „Podstawowym warunkiem jest łaska powołania do kapłaństwa i celibatu. Rozeznanie powołania opiera się na wewnętrznym pragnieniu służby Bogu i ludziom oraz na posiadaniu zdolności koniecznych do podjęcia formacji i posługi kapłańskiej” – czytamy na stronie krakowskiego seminarium.

Konieczne zdolności, czyli...

Czym są owe „konieczne zdolności”? Autorzy tekstu wymieniają ich siedem: to zdolności duchowe, czyli miłość Boga i drugiego człowieka, duch braterstwa, zdolność zaparcia się siebie, doświadczona czystość, odpowiedzialność za Kościół, gorliwość apostolska i misyjna, zdolności moralne, czyli szczerość, dojrzałość uczuciowa, wierność obietnicom, troska o sprawiedliwość, duch przyjaźni, wolności, odpowiedzialność, pracowitość, umiejętność współpracy; zdolności intelektualne – umiejętność stosowania słusznej i zdrowej oceny, uzdolnienia pozwalające do odbycia wyższych studiów filozoficzno-teologicznych, a także zdrowie psychiczne i fizyczne, dobra intencja, czyli podjęcie zadań kapłańskich z pobudek religijnych, wolność w wyborze powołania oraz wewnętrzne przekonanie o wezwaniu przez Boga.

Jak się okazuje, przyszły kleryk powinien też mieć na wyposażeniu… pióro, które posłuży mu do odręcznego napisania podania oraz życiorysu.

Dokumenty - podobnie jak na studia

Oba dokumenty to tylko część z wymaganych przez seminaria; podobnie jak przy przyjęciu na studia, należy w procesie rekrutacji do seminarium dostarczyć wymagane świadectwa i opinie. To m.in. świadectwo dojrzałości, zaświadczenie o niekaralności, aktualna metryka chrztu świętego i świadectwo bierzmowania, opinia proboszcza oraz nauczyciela religii, zaświadczenie lekarskie dotyczące możliwości podjęcia studiów wyższych, a także świadectwo ukończenia katechezy w szkole średniej.

Dokładne informacje na temat potrzebnych w procesie rekrutacji dokumentów zamieszczane są na stronach poszczególnych seminariów. Dla niektórych może być zaskoczeniem, że nie każda diecezja ma swoje seminarium: obecnie kandydaci na księży diecezjalnych mają do wyboru 36 seminariów, a myślący o powołaniu zakonnym – 28 seminariów zakonnych należących do 21 zgromadzeń.

Decydująca jest rozmowa rekrutacyjna

Mężczyzna myślący o kapłańskim powołaniu może zdecydować się na dołączenie do franciszkanów, bernardynów, kapucynów, dominikanów, jezuitów, pallotynów, salezjanów, redemptorystów czy paulinów, ale na kandydatów do zakonu czekają także duchacze, michalici, marianie, sercanie, oblaci, werbiści, salwatorianie, saletyni, karmelici, chrystusowcy, pasjoniści, pijarzy oraz kanonicy regularni laterańscy. Oczekiwania wobec kandydatów są zazwyczaj podobne, ale wymagają sprawdzenia, najczęściej drogą telefoniczną.

Do dyspozycji kandydatów zarówno do seminariów diecezjalnych, jak i zakonnych są na ogół formatorzy lub ojcowie duchowni, którzy służą swoim czasem na rozmowę pomagającą ocenić, czy decydowanie się na drogę kapłaństwa ma sens i jest dobrze rozeznane. Ważnym etapem rekrutacji jest rozmowa, której wynik decyduje o tym, czy bramy seminarium otworzą się dla nowego kandydata, czy też pozostaną przed nim zamknięte. 

Zobacz nagranie pokazujące, jak wstąpić do seminarium:

 

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Papież Franciszek w rozmowie z Fernando Prado CMF

W prezentowanej książce, która miała światową premierę 3 grudnia 2018 roku, papież Franciszek opowiada o życiu Kościoła. O źródłach, z których czerpie on swą siłę i swój sens, o trudach i wyzwaniach dnia dzisiejszego, a...

Skomentuj artykuł

Łaska powołania, sześć świadectw i… pióro. Czego seminaria oczekują od przyszłych kleryków?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.