18 listopada - Światowy Dzień Przeciw Seksualnemu Wykorzystywaniu Dzieci

18 listopada - Światowy Dzień Przeciw Seksualnemu Wykorzystywaniu Dzieci
O. Hans Zollner SJ - Crackdownonfakenews, CC BY-SA 4.0 creativecommons.org, via Wikimedia Commons
vaticannews.va / pzk

18 listopada obchodzony był pierwszy Światowy Dzień Przeciw Seksualnemu Wykorzystywaniu Dzieci. Rezolucja w tej sprawie została przyjęta przez ONZ 7 listopada tego roku. Inicjatywę poparło 120 krajów, a także Stolica Apostolska, która ma status stałego obserwatora przy tej organizacji.

Kościół przebył w dziedzinie ochrony dzieci długą drogę, ale musi postępować w taki sposób, aby mógł być wzorem dla innych – uważa ks. Hans Zollner, niemiecki jezuita, dyrektor Instytutu Antropologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Ochroną nieletnich w środowisku kościelnym zajmuje się od kilkunastu lat. Przyznaje, że nadużycia wśród osób duchownych zostały najbardziej nagłośnione, bo te przestępstwa najbardziej kontrastują z ideałami, które głosi Kościół. Przez ostatnie lata wiele uczyniono na tym polu, w wielu miejscach jest już bezpiecznie, jednakże nadal trzeba czuwać, by wprowadzać w życie ustalenia dotyczące walki z wykorzystywaniem. Nie wystarczy powtarzać wyuczonych na pamięć formułek o potrzebie słuchania ofiar, ale trzeba rzeczywiście okazać im niezbędną pomoc. Innym zadaniem pozostaje również całkowite rozliczenie się z przeszłością. Niedawne wiadomości z Francji pokazują, że niczego nie uda się ukryć czy zatuszować. Winni nadużyć, czy zaniedbań muszą zostać rozliczeni i ponieść odpowiedzialność za swoje czyny – mówi ks. Zollner.

Dodaje, że „ten dzień ma nam przypominać co roku, że codziennie musimy pracować na rzecz bezpieczniejszego Kościoła i społeczeństwa. (…) Ta plaga jest niestety obecna na wszystkich kontynentach i we wszystkich sferach społecznych. Musimy zdać sobie z tego sprawę, nie tylko w Kościele, ale również w społeczeństwie. I to pomimo tego, że, ogólnie rzecz biorąc, społeczeństwo w takich sektorach jak rodzina, sport, turystyka, kinematografia czy moda ma trudności z przyjęciem do wiadomości tego faktu, który pozostaje obecny we wszystkich sektorach społeczeństwa, we wszystkich religiach i wyznaniach. I dlatego chodzi tu o wyzwanie dla całego świata, w którym część jego mieszkańców i to bynajmniej nie mała część, padła ofiarą wykorzystywania”.

Światowy Dzień Przeciw Seksualnemu Wykorzystywaniu Dzieci został ustanowiony kilkanaście dni temu i był obchodzony na świecie po raz pierwszy.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Bogdan Chazan, Maciej Müller

Ponoszę konsekwencje wyborów, których dokonałem. Moja odmowa była oczywista.
Profesor Bogdan Chazan

Dla krytyków - ta rozmowa jest wyjaśnieniem.
Dla wspierających - podziękowaniem.

Dla wszystkich - zaproszeniem do dyskusji bez uprzedzeń.

Takiego sporu...

Skomentuj artykuł

18 listopada - Światowy Dzień Przeciw Seksualnemu Wykorzystywaniu Dzieci
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.