18 stycznia rusza Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

18 stycznia rusza Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
(fot. unsplash.com)
PAP / df

Pod hasłem "Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc" od 18 do 25 stycznia przebiegać będzie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie będą się spotykać na nabożeństwach ekumenicznych.

W Polsce centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zaplanowano 23 stycznia w rzymskokatolickiej bazylice archikatedralnej św. Stanisław Kostki w Łodzi. Przewodniczyć mu będzie abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, zaś kazanie wygłosi prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec - biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Tegoroczne materiały i modlitwy na ten czas przygotowała Wspólnota Monastyczna Grandchamp w Szwajcarii. "Misją wspólnoty, liczącej dziś 50 sióstr, przedstawicielek różnych generacji, tradycji kościelnych, różnych krajów i kontynentów, jest życie modlitwą, gościnność, praca nad pojednaniem między ludźmi i nad jednością chrześcijan" - wyjaśniono w materiałach formacyjnych przygotowanych na ten czas.

Tegoroczny temat Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan - "Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc" - został zaczerpnięty z Ewangelii św. Jana. W ten sposób wskazano, że chrześcijanin nie może wydawać owoców, jeśli żyje w oddzieleniu od Boga, który jest źródłem prawdziwego życia. Zwrócono jednoczenie uwagę, że "komunia z Chrystusem wymaga wspólnoty z innymi". "Im bardziej oddalamy się od Boga, tym bardziej oddalamy się od siebie, a im bardziej oddalamy się od siebie nawzajem, tym bardziej oddalamy się również od Boga" - wyjaśniano cytując Doroteusza z Gazy, mnicha z Palestyny żyjącego w VI wieku.

DEON.PL POLECA

Tematy na osiem dni nabożeństwa to: "Przyjmując wybranie", "Dojrzewając wewnętrznie", "Formując jedno ciało", "Modląc się wspólnie", "Pozwalając się przemienić słowem", "Przyjmując innych", "Wzrastając w jedności", oraz "Jednając się z całym stworzeniem"

Ofiary zebrane podczas nabożeństw ekumenicznych odbywających się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 zostaną przeznaczone na sprzęt medyczny dla ratowania życia. Wpłaty można dokonywać także na konto Polskiej Rady Ekumenicznej (mBank SA, nr 42 1140 1010 0000 5437 0700 1001 z dopiskiem "Ofiary z TMoJCh 2021").

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pierwszy raz zorganizowano w 1908 r. Został on zaproponowany przez pioniera ruchu ekumenicznego Paula Wartsona z USA. Jest on organizowany, co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła. W niektórych diecezjach czy miastach czas wydarzeń ekumenicznych ograniczony jest do jednego nabożeństwa w innych wydłuża się do kilku tygodni. Jeszcze inne wybierają spośród ośmiu nabożeństw jedno, któremu nadają charakter obchodów centralnych, świętowanych najczęściej w niedzielę. Tradycyjne podczas planowanych nabożeństw w Kościołach różnych wyznań następuje wymiana kaznodziei.

W Warszawie w tym roku odbędą się tylko trzy nabożeństwa: w czwartek 21 stycznia o godz. 18.00 w prawosławnej katedrze metropolitalnej p.w. św. Marii Magdaleny, al. Solidarności 52 (nieszpory), w piątek 22 stycznia o godz. 18.00 w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy na pl. Małachowskiego 1 (nabożeństwo Słowa) zaś w niedzielę 24 stycznia o godz. 16.00 w katedrze warszawsko-praskiej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika (nieszpory).

W Polsce organizatorami Tygodnia są: Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna. Do PRE należy obecnie siedem Kościołów: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Polskokatolicki, Starokatolicki Kościół Mariawitów, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Metodystyczny i Polski Kościół Chrześcijan Baptystów.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Dariusz Piórkowski SJ

Wystarczy chcieć!

Można odnieść wrażenie, że modlitwa jest trudną sztuką − ale to nieprawda. Czasami za szybko się poddajemy i zniechęcamy, zapominając, że tak naprawdę nie potrzebujemy wiele, żeby spotkać się z Bogiem. Jak więc...

Skomentuj artykuł

18 stycznia rusza Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.