Abp Szewczuk: z każdym atakiem rośnie nasza wola obrony

Abp Szewczuk: z każdym atakiem rośnie nasza wola obrony
fot. BP KEP / youtube.com
KAI / ml

„Wrogowi nie uda się złamać pragnienia wolności w naszym narodzie” – podkreślił w swoim orędziu w piątek 28 października abp Światosław Szewczuk. Choć rosyjski agresor wciąż ostrzeliwuje obiekty cywilne, hierarcha dostrzega ducha walki swoich współobywateli. „Widzimy, że z każdym atakiem na nasze miasta i wioski, w naszym narodzie umacnia się wola, decyzja, siła oraz odwaga bronienia własnej ojczyzny, chronienia życia na naszej ukraińskiej ziemi” – wskazał zwierzchnik miejscowych grekokatolików.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie!

Dziś jest piątek, 28 października 2022 roku i jest to już 247 dzień wielkiej i krwawej wojny, która brzmieniem spadła na serca, dusze i ramiona mężnego narodu ukraińskiego.

DEON.PL POLECA


Wczoraj Ukraina słyszała zawodzenie syren przeciwlotniczych. Ciężkie walki toczą się na całej linii frontu. Najbardziej zacięte w obwodzie donieckim, ale armia ukraińska powoli, krok po kroku, wyzwala ukraińskie miasteczka i wsie, zwłaszcza w obwodzie ługańskim, na wschód od obwodu charkowskiego; choć nieprzyjaciel nie przestaje na nie uderzać dzień po dniu z różnych rodzajów broni. Wczoraj Rosjanie ponownie zaatakowali obiekty energetyczne, w tym w rejonie Kijowa. W tej chwili Kijów, obwód kijowski i centralna Ukraina doświadczają poważnego niedoboru energii elektrycznej, co wymaga ścisłej reglamentacji tej energii.

Ale Ukraina zdecydowanie trwa! Ukraina walczy! Ukraina się modli! A nieprzyjaciel nie będzie w stanie złamać pragnienia wolności naszego narodu.

Widzimy, że z każdym atakiem na nasze miasta i wioski, w naszym narodzie umacnia się wola, decyzja, siła oraz odwaga bronienia własnej ojczyzny, chronienia życia na naszej ukraińskiej ziemi. I dziś rano dziękujemy Bogu i Siłom Zbrojnym Ukrainy za to, że żyjemy, bo wtedy możemy czynić dobro, możemy służyć Bogu i naszemu ukraińskiemu narodowi.

W tych dniach zastanawiamy się, jak wspierać ukraińską rodzinę. Naszą uwagę skupimy na znaczeniu rodziny wręcz dla istnienia narodu. Mówiliśmy, że ponieważ rodzina ma tak wielkie znaczenie dla ludzkiego życia, państwo i społeczeństwo mają swoje specyficzne obowiązki wobec rodziny - obowiązki wspierania tej rodziny jako wiernego, nierozerwalnego i płodnego związku miłości mężczyzny i kobiety.

Wczoraj wspominaliśmy też o tym, jak zmienia się postrzeganie współczesnego człowieka przez pryzmat dobrego i bardzo pozytywnego naturalnego rozwoju nauki, techniki i nowoczesnych technik. Ale zmiana percepcji nieodmiennie wywołuje pewien kryzys antropologiczny. I w takich okolicznościach powstają nowe możliwości dla danej osoby, nowe ideologie, które mogą być bardzo niebezpieczne dla samej osoby.

Przynajmniej przez ostatnie dwa wieki ziemia ukraińska była terenem różnych eksperymentów na ludziach: komunistów, nazistów. Dziś swój krwawy eksperyment prowadzi nowa rosyjska ideologia nazistowska: ideologia tzw. „rosyjskiego świata”. Ale są też inne ideologie, które dzisiaj mają naprawdę szkodliwy wpływ zwłaszcza na życie rodzinne, na ewolucję ustawodawstwa różnych państw w odniesieniu do rodziny. A dziś chcę podkreślić zagrożenia, jakie współczesne ideologie stwarzają dla samego istnienia ukraińskiej rodziny w szczególności.

W ostatnich dniach dużo mówiliśmy o tzw. ideologii gender, która opiera się na nowej i zdecydowanie fałszywej idei, że role płciowe nie mają związku z płcią biologiczną. Co więcej, wartości rodzinne są często postrzegane jako coś przestarzałego, coś, co stoi na przeszkodzie realizacji wyimaginowanej, odcieleśnionej wolności człowieka. I niestety ta ideologia jest zawarta w konkretnych ustawach, w konkretnych dokumentach międzynarodowych, które wpływają na niektóre polityki tego czy innego państwa. Jednym z takich dokumentów, ratyfikowanym przez ukraiński parlament, jest tzw. Konwencja Stambulska.

Jest oczywiste, że konwencja ta głosi cel, jakim jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Ale już w samej preambule tego dokumentu wymienia się różne przyczyny, które powodują przemoc w rodzinie. I te wymienione w tym dokumencie powody mają charakter czysto ideologiczny: czasami tradycyjna rodzina jest wręcz przedstawiana jako przyczyna przemocy domowej. Dlatego możemy powiedzieć, że tego rodzaju błędne przekonania są tak naprawdę atakiem na rodzinę. Próbą nowoczesnej instrumentalizacji w celu stworzenia nowego typu osoby, nowego typu współżycia rodzinnego lub nowego społeczeństwa.

Dziś wszyscy musimy chronić ukraińską rodzinę przed najnowszymi współczesnymi ideologiami i eksperymentami na ludziach, które w taki czy inny sposób przeprowadzają reżimy totalitarne! Z jednej strony musimy chronić rodzinę ukraińską przed bezpośrednim zniszczeniem, jakie przynosi Rosja, zwłaszcza w kontekście tej agresji wojskowej. Nie możemy jednak zapominać o innego rodzaju niebezpieczeństwach, które zagrażają tej świętej i bardzo ważnej komórce każdego społeczeństwa, każdego narodu. Dzisiaj z jednej strony deklarujemy, że wspólnie musimy zrobić wszystko, aby chronić rodzinę. I jesteśmy wdzięczni naszym parlamentarzystom, którzy w ostatnich latach opracowali nasze krajowe przepisy, aby lepiej zapobiegać przemocy domowej.

Wszystkie Kościoły i organizacje religijne na Ukrainie rozwinęły odrębne duszpasterstwo rodzin, którego celem jest również pomoc rodzinie w uniknięciu niebezpieczeństwa przemocy domowej. W związku z tym różne wspólnoty religijne stworzyły specjalne schroniska dla kobiet będących ofiarami przemocy domowej i czynią wszystko, co w ich mocy, aby uleczyć rany współczesnej rodziny. Ale, niestety, takie podejście do ochrony rodziny uległo zmianie. I dzisiaj należy się obawiać, że nawet po zakończeniu wojny na Ukrainie będziemy zbierać konsekwencje takiej ideologicznej ingerencji w ukraińskie ustawodawstwo, którą wprowadza ten bardzo kontrowersyjny, przestarzały, nieskuteczny dokument, który naszym zdaniem wcale nie pomoże w zapobieganiu przemocy w rodzinie. Przeciwnie, wprowadza na ukraińskie pole legislacyjne kryzys antropologiczny, w którym żyje współczesny świat.

Ale my, Kościół, państwo i społeczeństwo, musimy wspólnie wypełnić nasz obowiązek wobec rodziny. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby polityka prorodzinna, ochrona tradycyjnych wartości rodzinnych, jak je dzisiaj nazywamy, stała się podstawą państwowego i obywatelskiego budownictwa Ukrainy.

Prosimy dziś Pana Boga, aby chronił Ukrainę, Ukraińców przed różnymi eksperymentami na ludziach, które próbuje się wprowadzić na naszą ziemię. Prosimy Boga o ochronę naszego narodu przed morderczą ideologią rosyjskiego agresora. Modlimy się i wspieramy ukraińską rodzinę, która dla nas na Ukrainie jest dziś źródłem nadziei na przyszłość. Rodziny, która jest Kościołem domowym, gdzie przekazywane jest doświadczenie pokoleń, gdzie przekazywane jest nasze dziedzictwo kulturowe i narodowe. A przede wszystkim rodzina jest ośrodkiem, w którym przekazywana jest wiara w Boga. Bo rodzina jest tym Kościołem domowym, który rodzi nowych obywateli, a przede wszystkim nowych chrześcijan dla Kościoła Chrystusowego.

Boże, błogosław Ukrainę! Boże, błogosław rodzinie ukraińskiej! Ty jesteś Stwórcą rodziny, pomóż nam ją chronić przed współczesnymi zagrożeniami. Boże, pobłogosław naszą ojczyznę Twoim sprawiedliwym i niebiańskim pokojem!

Niech błogosławieństwo Pana zstąpi na was przez Jego łaskę i miłość do ludzkości, zawsze, teraz i na wieki wieków. Amen.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Józef Tischner, Joanna Podsadecka, Tomasz Ponikło

Trzy wielkie odsłony - Wiara ludzi wolnychMiłość w czasach niepokoju. Niepublikowane wykłady oraz Tischner. Nadzieja na miarę próby. Ostatnie słowa

Głęboka wiara i wielkie pytania ks. Józefa Tischnera

Jak wierzyć w świecie, który żongluje...

Skomentuj artykuł

Abp Szewczuk: z każdym atakiem rośnie nasza wola obrony
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.