Antychrześcijańskie zmiany w medaliku św. Benedykta? Zakonnicy odpowiadają na zarzuty

Antychrześcijańskie zmiany w medaliku św. Benedykta? Zakonnicy odpowiadają na zarzuty
(fot. aj)
KAI / sz

"Zastąpienie chrystogramu IHS słowem PAX nie wynika z żadnych antychrześcijańskich pobudek" - wyjaśniają tynieccy benedyktyni, którzy promują medalik św. Benedykta.

Popularyzowana przez tynieckie opactwo wersja medalika św. Benedykta powstała w opactwie Beuron w XIX w. Teorie sugerujące, że ten model medalika jest nieortodoksyjny, benedyktyni nazywają "spiskowymi" i "krzywdzącymi".

Poniżej zamieszczamy oficjalne wyjaśnienia tynieckiego opactwa:

Ze względu na powtarzające się wątpliwości dotyczące napisu "PAX" na medaliku św. Benedykta promowanym przez klasztor w Tyńcu i Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC, przypominamy parę podstawowych faktów:

1. Zastąpienie chrystogramu IHS słowem PAX nie wynika z żadnych antychrześcijańskich pobudek: wzór medalika, który jest popularyzowany, powstał w opactwie Beuron w XIX w. jako nowy projekt, choć nawiązujący do wcześniejszych wzorów, z okazji rocznicy istnienia opactwa Monte Cassino. Autorzy medalika zdecydowali się na umieszczenie na nim słowa, które funkcjonuje jako nieoficjalna dewiza zakonu benedyktynów: "pax", czyli "pokój". Najlepiej wyrażają to słowa Prologu Reguły, gdzie cytowany jest Psalm 34[33]: rzecze ci Bóg: "Skoro chcesz mieć prawdziwe i wieczne życie, powściągnij swój język od złego, od słów podstępnych twe wargi. Odstąp od złego, czyń dobro; szukaj pokoju, idź za nim". PAX na medaliku św. Benedykta to powtórzenie słów Boga skierowanych do każdego chrześcijanina, wzywających do poszukiwania pokoju. Z pewnością nie służą temu krzywdzące teorie spiskowe, sugerujące, iż ten model medalika jest nieortodoksyjny.

DEON.PL POLECA

2. Warto pamiętać, że benedyktyni beurońscy mogli mieć dobre powody, by zastąpić mono-gram IHS słowem PAX. Sam monogram bowiem powstał najprawdopodobniej wskutek błędnego przepisywania greckich liter IHC, tworzących w greckiej pisowni początek imienia Jezus (ΙΗΣΟΥΣ). Za samymi literami IHS nie kryją się więc słowa "Iesous Christos" (Christos przecież nie zaczyna się od samego "h"), ani tym bardziej sformułowanie Iesus Homini Salvator, "Jezus Zbawca Człowieka", które zaczęto wiązać z tym chrystogramem dopiero setki lat po jego pojawieniu się.

3. Co więcej, w XIX w. znak IHS był już szeroko kojarzony przede wszystkim z jezuitami i zamienienie go słowem PAX mogło wiązać się z uszanowaniem praw Towarzystwa Jezusowego do tego chrystogramu. Znajduje się on w herbie obecnego papieża, który jest właśnie jezuitą.

4. Ponadto nie wolno zapomnieć, że dla chrześcijan nie ma pokoju bez Chrystusa: umieszczenie słowa PAX na medaliku musi odnosić do naszego Pana, który "jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur: wrogość" (Ef 2,14). O Nim mówi prorok Izajasz: "Nazwano Go imieniem: Przedziwny Do-radca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju" (Iz 9,5). Podkreślamy to, prosząc jednocześnie w imię Chrystusa, Księcia Pokoju, o nietworzenie zbędnych podziałów.

By "upewnić o słuszności naszych intencji i by sprawić, że medalik św. Benedykta stanie się jeszcze szerzej znany", tynieccy benedyktyni w ofercie swojego wydawnictwa udostępnili drewniany medalion ze starszym wzorem medalika - takim, na którym pojawia się chrystogram IHS, tzw. karawakę. Jej oryginał znajduje się na łuku nad jedną z kaplic bocznych tynieckiego kościoła.

Poznaj znaczenie symboli na medaliku św. Benedykta>>

"Mamy nadzieję, że będzie to jasne potwierdzenie faktu, iż nie próbujemy zafałszować historii medalika i nie widzimy trudności w umieszczeniu monogramu IHS na samym medalu" - piszą mnisi na swojej stronie internetowej.

Medalik św. Benedykta to sakramentalium zawierające symbole i napisy związane z życiem św. Benedykta z Nursji (na awersie), oraz krzyż z pierwszymi literami wyrazów z modlitwy do tego świętego (na rewersie).

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Papież Franciszek, Stefan von Kempis

Daj się rozpalić Słowu

Stary i zniszczony egzemplarz Biblii towarzyszy Franciszkowi od kilkudziesięciu lat. To najcenniejszy skarb naszego papieża, świadek jego radości i płaczu, prawdziwe źródło jego Ewangelicznej energii. Dla Franciszka Biblia nie jest pięknym...

Skomentuj artykuł

Antychrześcijańskie zmiany w medaliku św. Benedykta? Zakonnicy odpowiadają na zarzuty
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.