Benedykt XVI do kobiet: Wnoście swój wkład

Benedykt XVI do kobiet: Wnoście swój wkład
(fot. Grzegorz Gałązka)
KAI / psd

Benedykt XVI zaapelował do kobiet, aby wnosiły swój wkład w rozwój duchowy Kościoła. Swą katechezę podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie, podobnie jak przed tygodniem, poświęcił postaci średniowiecznej niemieckiej mistyczki, św. Hildegardy z Bingen. Przypomniał, że w obliczu nadużyć duchowieństwa prawdziwa odnowa Kościoła, dokonuje się nie tyle przez reformę struktur, ile przez duchowość szczerej pokuty i nawrócenia.

Przypominając wizje mistyczne św. Hildegardy papież zauważył, że niektóre z nich koncentrują się na relacji między cnotą a występkiem. Ukazywała, że człowiek musi każdego dnia stawiać czoła wyzwaniom wad, oddalających od drogi ku Bogu i cnót, które na tę drogę prowadzą. Zdaniem Benedykta XVI mistyczne wizje św. Hildegardy przypominają wizje proroków Starego Testamentu: posługując się kategoriami kulturowymi i religijnymi swoich czasów, interpretowała w Bożym świetle Pismo Święte dostosowując je do różnych okoliczności życia. „Dzięki temu wszyscy ci, którzy jej słuchali odczuwali zachętę do praktykowania konsekwentnego i zaangażowanego życia chrześcijańskiego” – zaznaczył papież i przypomniał, że w innych pismach Hildegarda ukazuje wszechstronność zainteresowań i żywą kulturę klasztorów żeńskich w średniowieczu, wbrew nadal istniejącym przesądom, ciążącym na tej epoce.

Ojciec Święty podkreślił ogromną aktywność nadreńskiej mistyczki, zaznaczając, że z prośbą o radę zwracały się do niej żeńskie i męskie wspólnoty zakonne, biskupi i opaci. Zwrócił uwagę, że wszyscy jej chętnie słuchali nawet wtedy, gdy używała surowego tonu. Nawoływała zwłaszcza wspólnoty monastyczne i kler do życia zgodnego ze swym powołaniem.

Hildegarda przeciwstawiała się w szczególności ruchowi niemieckich katarów, utrzymujących, że aby zwalczać nadużycia duchowieństwa niezbędna jest radykalna reforma Kościoła. Święta surowo ich skarciła, uważając, że chcą podważyć naturę Kościoła. Przypominała im, że prawdziwą odnowę wspólnoty chrześcijańskiej zyskuje się nie tyle przez zmianę struktur, ale poprzez ducha szczerej pokuty i drogą, wymagającego sporego wysiłku, nawrócenia. „Jest to przesłanie, którego nigdy nie możemy zapominać”- stwierdził papież.

DEON.PL POLECA

Mówiąc o dziele św. Hildegardy z Bingen Benedykt XVI podkreślił znaczenie wkładu kobiet w dziedzinie teologii. Są one bowiem zdolne do mówienia o tajemnicach Boga i tajemnicach wiary z właściwą im inteligencją i wrażliwością. Nawiązują do przykładu jej życia papież zachęcił wszystkie kobiety pełniące tę posługę, by wypełniały ją w duchu głęboko kościelnym, karmiąc swą refleksję modlitwą i spoglądając na wielkie bogactwo, częściowo jeszcze nie odkryte, średniowiecznej tradycji mistycznej. Ojciec Święty zauważył, że wizje mistyczne Hilderagardy obfitują w treści teologiczne, ponieważ odwołują się do głównych wydarzeń historii zbawienia, posługując się głównie językiem poetyckim i symbolicznym.

Na zakończenie wyraził pragnienie, aby nie brakowało w Kościele odważnych i świętych kobiet, takich jak Hildegarda z Bingen, wnoszących swój cenny i wyjątkowy wkład w rozwój duchowy naszych wspólnot i Kościoła naszych czasów.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Benedykt XVI do kobiet: Wnoście swój wkład
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.