Pozwólcie potrzebującym spotkać w waszych domach miłującego Boga – zachęcił papież pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.
Pozwólcie potrzebującym spotkać w waszych domach miłującego Boga – zachęcił papież pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.
Konieczność głoszenia Ewangelii w warunkach dzisiejszego świata to temat katechezy Ojca Świętego podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Po pozdrowieniu wiernych papieską katechezę odczytał ks. prał. Filippo Ciapanelli z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.
Konieczność głoszenia Ewangelii w warunkach dzisiejszego świata to temat katechezy Ojca Świętego podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Po pozdrowieniu wiernych papieską katechezę odczytał ks. prał. Filippo Ciapanelli z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.
KAI / mł
- W głoszeniu trzeba wolności, lecz wolność zawsze potrzebuje odwagi. Osoba jest wolna, kiedy jest bardziej odważna, i nie daje się przykuć łańcuchami przez wiele rzeczy, które odbierają jej wolność - podkreślił papież Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.
- W głoszeniu trzeba wolności, lecz wolność zawsze potrzebuje odwagi. Osoba jest wolna, kiedy jest bardziej odważna, i nie daje się przykuć łańcuchami przez wiele rzeczy, które odbierają jej wolność - podkreślił papież Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.
KAI / mł
O św. Karolu de Foucauld mówił papież Franciszek podczas środowej audiencji ogólnej. W wygłoszonej katechezie papież przypomniał, że ewangelizacją nie jest "mówienie o sobie, o naszej grupie, moralności lub, co gorsza, o zestawie zasad, ale "o Jezusie, Jego miłości, Jego miłosierdziu”. 
O św. Karolu de Foucauld mówił papież Franciszek podczas środowej audiencji ogólnej. W wygłoszonej katechezie papież przypomniał, że ewangelizacją nie jest "mówienie o sobie, o naszej grupie, moralności lub, co gorsza, o zestawie zasad, ale "o Jezusie, Jego miłości, Jego miłosierdziu”. 
KAI / tk
- Czerpiąc siłę od Pana, podobnie jak czyniła to św. Katarzyna Tekakwitha uczymy się wypełniać zwykłe czynności w niezwykły sposób i tak codziennie wzrastać w wierze, miłości i gorliwym świadczeniu o Chrystusie – powiedział papież Franciszek podczas audiencji ogólnej.
- Czerpiąc siłę od Pana, podobnie jak czyniła to św. Katarzyna Tekakwitha uczymy się wypełniać zwykłe czynności w niezwykły sposób i tak codziennie wzrastać w wierze, miłości i gorliwym świadczeniu o Chrystusie – powiedział papież Franciszek podczas audiencji ogólnej.
KAI / tk
- Aby głosić nie wystarczy bowiem dawanie świadectwa o dobru, trzeba umieć znosić zło. Także dzisiaj, w wielu miejscach, inkulturacja Ewangelii i ewangelizacja kultur wymaga wytrwałości i cierpliwości, wymaga nie lękania się konfliktów, nie zniechęcania się – powiedział papież Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.
- Aby głosić nie wystarczy bowiem dawanie świadectwa o dobru, trzeba umieć znosić zło. Także dzisiaj, w wielu miejscach, inkulturacja Ewangelii i ewangelizacja kultur wymaga wytrwałości i cierpliwości, wymaga nie lękania się konfliktów, nie zniechęcania się – powiedział papież Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.
KAI / jk
W najbliższą środę nie będzie audiencji generalnej na Placu św. Piotra. Papież spotka się natomiast z wiernymi na modlitwie maryjnej we wtorek, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
W najbliższą środę nie będzie audiencji generalnej na Placu św. Piotra. Papież spotka się natomiast z wiernymi na modlitwie maryjnej we wtorek, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
KAI / mł
Podczas środowej audiencji ogólnej papież Franciszek podsumował swoją podróż apostolską do Portugalii na Światowe Dni Młodzieży. Podkreślił, że były pierwszymi po doświadczeniu pandemii i wyznaczyły nowy początek wielkiej pielgrzymki młodych poprzez wszystkie kontynenty w imię Jezusa Chrystusa. 
Podczas środowej audiencji ogólnej papież Franciszek podsumował swoją podróż apostolską do Portugalii na Światowe Dni Młodzieży. Podkreślił, że były pierwszymi po doświadczeniu pandemii i wyznaczyły nowy początek wielkiej pielgrzymki młodych poprzez wszystkie kontynenty w imię Jezusa Chrystusa. 
KAI / pzk
O św. Mary MacKillop, która poświęciła swoje życie kształceniu intelektualnemu i religijnemu ubogich na obszarach wiejskich Australii na przełomie XIX i XX wieku mówił papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.
O św. Mary MacKillop, która poświęciła swoje życie kształceniu intelektualnemu i religijnemu ubogich na obszarach wiejskich Australii na przełomie XIX i XX wieku mówił papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.
KAI / pzk
Bądźcie konkretnymi świadkami Ewangelii dla tych, którzy cierpią z powodu biedy i wojny na Ukrainie – zachęcił papież Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Jedocześnie podziękował za modlitwy podczas jego leczenia w szpitalu.
Bądźcie konkretnymi świadkami Ewangelii dla tych, którzy cierpią z powodu biedy i wojny na Ukrainie – zachęcił papież Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Jedocześnie podziękował za modlitwy podczas jego leczenia w szpitalu.
KAI / tk
Papież Franciszek rozmawiał chwilę przez telefon komórkowy podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra w środę. Zdjęcie papieża z aparatem przy uchu pojawiło się na Twitterze.
Papież Franciszek rozmawiał chwilę przez telefon komórkowy podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra w środę. Zdjęcie papieża z aparatem przy uchu pojawiło się na Twitterze.
KAI / tk
O świętym Franciszku Ksawerym jako wzorze entuzjazmu i gorliwości apostolskiej mówił dziś papież Franciszek podczas audiencji ogólnej w Watykanie. Zwrócił uwagą, że jest on uważany za największego misjonarza czasów nowożytnych i jest patronem misji katolickich.
O świętym Franciszku Ksawerym jako wzorze entuzjazmu i gorliwości apostolskiej mówił dziś papież Franciszek podczas audiencji ogólnej w Watykanie. Zwrócił uwagą, że jest on uważany za największego misjonarza czasów nowożytnych i jest patronem misji katolickich.
KAI / tk
Do szczególnej modlitwy za kobiety i dzieci doświadczone wojną, w tym na umęczonej Ukrainie zachęcił papież Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. W wydarzeniu tym uczestniczył także zwierzchnik Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego, patriarcha Tawadros II.
Do szczególnej modlitwy za kobiety i dzieci doświadczone wojną, w tym na umęczonej Ukrainie zachęcił papież Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. W wydarzeniu tym uczestniczył także zwierzchnik Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego, patriarcha Tawadros II.
KAI / vaticannews.va / pzk
Papież po powrocie z Węgier podkreśla znaczenie korzeni i budowania mostów. Wzywa do zastanowienia się nad tym, jak ważne jest strzeżenie korzeni oraz budowanie mostów zgody i jedności. Przypomniał o tym Ojciec Święty omawiając podczas dzisiejszej audiencji ogólnej zakończoną w niedzielę podróż apostolską na Węgry.
Papież po powrocie z Węgier podkreśla znaczenie korzeni i budowania mostów. Wzywa do zastanowienia się nad tym, jak ważne jest strzeżenie korzeni oraz budowanie mostów zgody i jedności. Przypomniał o tym Ojciec Święty omawiając podczas dzisiejszej audiencji ogólnej zakończoną w niedzielę podróż apostolską na Węgry.
KAI / pzk
Przyzywajcie wstawiennictwa Królowej Polski dla całej Europy, prosząc o wytrwanie w wierze, o jedność i zgodną współpracę, a przede wszystkim o pokój, zwłaszcza w sąsiedniej Ukrainie – powiedział papież do Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.
Przyzywajcie wstawiennictwa Królowej Polski dla całej Europy, prosząc o wytrwanie w wierze, o jedność i zgodną współpracę, a przede wszystkim o pokój, zwłaszcza w sąsiedniej Ukrainie – powiedział papież do Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.
KAI / pzk
Do zastanowienia się nad tym, jak ważne jest strzeżenie korzeni oraz budowanie mostów zgody i jedności zachęcił Ojciec Święty omawiając podczas dzisiejszej audiencji ogólnej zakończoną w niedzielę podróż apostolską na Węgry.
Do zastanowienia się nad tym, jak ważne jest strzeżenie korzeni oraz budowanie mostów zgody i jedności zachęcił Ojciec Święty omawiając podczas dzisiejszej audiencji ogólnej zakończoną w niedzielę podróż apostolską na Węgry.
KAI / tk
- Przy każdej okazji głośmy Ewangelię pokoju, tego pokoju, który Chrystus potrafi dać bardziej i lepiej niż daje go świat – zachęcił Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Papież kontynuował rozważania na temat gorliwości w niesieniu Ewangelii, odwołując się do nauczania św. Pawła.
- Przy każdej okazji głośmy Ewangelię pokoju, tego pokoju, który Chrystus potrafi dać bardziej i lepiej niż daje go świat – zachęcił Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Papież kontynuował rozważania na temat gorliwości w niesieniu Ewangelii, odwołując się do nauczania św. Pawła.
KAI / tk
Gorliwość dla sprawy Ewangelii Chrystusa rodzi się z osobistego spotkania z Jezusem, przemieniającego nas wewnętrznie – powiedział dziś papież Franciszek podczas audiencji ogólnej. Kontynuując cykl poświęcony gorliwości apostolskiej papież wskazał na świadectwo św. Pawła.
Gorliwość dla sprawy Ewangelii Chrystusa rodzi się z osobistego spotkania z Jezusem, przemieniającego nas wewnętrznie – powiedział dziś papież Franciszek podczas audiencji ogólnej. Kontynuując cykl poświęcony gorliwości apostolskiej papież wskazał na świadectwo św. Pawła.
KAI / tk
Podczas dzisiejszej audiencji ogólnej papież Franciszek mówił o aktualności nauczania św. Pawła VI, zawartego w adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi, który wskazywał, że gorliwość ewangelizacyjna wypływa ze świętości.
Podczas dzisiejszej audiencji ogólnej papież Franciszek mówił o aktualności nauczania św. Pawła VI, zawartego w adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi, który wskazywał, że gorliwość ewangelizacyjna wypływa ze świętości.
KAI / tk
Do przemyślenia na nowo relacji między duchowieństwem a świeckimi oraz wspólnego zaangażowania w nową ewangelizację naszego kraju zachęcił papież Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.
Do przemyślenia na nowo relacji między duchowieństwem a świeckimi oraz wspólnego zaangażowania w nową ewangelizację naszego kraju zachęcił papież Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.