Benedykt XVI: Módlmy się za chińskich katolików

Benedykt XVI: Módlmy się za chińskich katolików
Komisja ds. Kościoła Katolickiego w Chinach wskazuje na pilną potrzebę zapewnienia rządów pasterskich w wielu diecezjach pozbawionych biskupa. (fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl)
KAI / slo

Benedykt XVI ponowił apel do całego Kościoła, aby poświęcić dzień 24 maja, liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Wspomożenia Wiernych na modlitwę za Kościół w Chinach. Zdanie to znajdujemy w opublikowanym przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej przesłaniu do Katolików Chińskich, wystosowane przez Komisję ds. Kościoła Katolickiego w Chinach. Obradowała ona w dniach 11-13 kwietnia w Watykanie. Wczoraj papież spotkał się z tym gremium.

W dokumencie stwierdzono, że Komisja ds. Kościoła Katolickiego w Chinach dostrzega ogólny klimat dezorientacji i niepokoju o przyszłość, cierpienia niektórych okręgów kościelnych pozbawionych pasterzy, wewnętrzne podziały w innych, brak wystarczającej liczby osób i środków w celu rozwiązania zjawiska narastającej urbanizacji i wyludniania się obszarów wiejskich. Z drugiej strony dostrzega żywą wiarę, doświadczenie Kościoła zdolnego do owocnego dialogu z sytuacją społeczną, ofiarne zaangażowanie duchownych i świeckich w pracę charytatywną i duszpasterską.

Zachęcono biskupów i duchowieństwo do upodabniania się do Chrystusa, troskę o właściwą formację w wierze, zapewnienie nowych miejsc kultu i wychowania w wierze, a zwłaszcza kształtowanie dojrzałych wspólnot chrześcijańskich. Wezwano biskupów by troczyli się o wiernych z nowym zaangażowaniem i entuzjazmem, zwłaszcza w dziedzinie katechezy i liturgii, a także, by uczyli księży swym przykładem miłości, przebaczania i wierności. Wspólnoty wiernych zachęcono do żarliwego głoszenia Ewangelii. Wyrażono też wdzięczność Bogu za chrzest dorosłych, który będzie celebrowany w czasie Wielkanocy.

Komisja odniosła się do poważnych trudności jakie przeżywał w ostatnim okresie Kościół w ChRL. Mówiąc o udzieleniu sakry biskupiej bez papieskiej zgody ks. Joseph Guo Jincai w Chengde 20 listopada ub. roku stwierdzono, że choć nie ma powodów by uważać ją za nieważną, to jest ona jednak głęboko bezprawna. - Sprawia to, że wypełnianie posługi biskupiej przez tego hierarchę jest też bezprawne" – czytamy w przesłaniu. Przypomniano, że takie święcenia są bolesną raną zadaną jedności Kościoła i poważnym naruszeniem dyscypliny kanonicznej. Zaznaczono zarazem, iż przysługująca wyłączne papieżowi władza mianowania biskupów i zgoda na ich święcenie ma charakter duchowy, pozostający jedynie w sferze religijnej. „Nie jest to zatem kwestia władzy politycznej, bezprawnie ingerującej w sprawy wewnętrzne państwa i wymierzonej w jego suwerenność - czytamy w dokumencie.

Watykańska Komisja zastrzega, iż naciski zewnętrzne oraz przymus sprawia, że nie mówi się o automatycznej ekskomunice dla tych biskupów. Pozostaje jednak poważna rana, zadana ciału kościelnemu. „Każdy biskup, którego to dotyczy jest zatem zobowiązany zwrócić się do Stolicy Apostolskiej i znaleźć sposoby na wyjaśnienie swojego stanowiska kapłanom i wiernym, ponawiając swe śluby wierności papieżowi, aby pomóc im przezwyciężyć wewnętrzne cierpienie i naprawić spowodowany zewnętrzny skandal” - czytamy w przesłaniu. Jednocześnie zachęcono kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich do zrozumienia problemów biskupów, dodawania im odwagi i wspierania ich przez solidarność i modlitwę.

Odnosząc się do VIII Zgromadzenie Przedstawicieli Katolików Chińskich, jakie miało miejsce w Pekinie w pierwszych dniach grudnia ub. roku Komisja przypomina słowa Ojca Świętego, który określił te instytucje podobnie jak i Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich jako nie odpowiadające nauce katolickiej oraz niemożliwe do pogodzenia z nią.

Komisja ds. Kościoła Katolickiego w Chinach wskazuje na pilną potrzebę zapewnienia rządów pasterskich w wielu diecezjach pozbawionych biskupa. Jest to też powodem głębokiej troski. Ufa, że „nie będzie dalszych ran dla komunii kościelnej, modląc się o odwagę i siłę dla wszystkich osób, których dotyczy ta kwestia. Zacytowano słowa Benedykta XVI domagającego się uznania całkowitej swobody Stolicy Apostolskiej w mianowaniu biskupów, ufając zarazem w możliwość uzgadniania pewnych związanych z tym kwestii z władzami ChRL. Komisja wzywa reżim w Pekinie, by nie tworzył nowych problemów i nie pogłębiał podziałów, kosztem zgody i pokoju.

Podczas watykańskiego spotkania poruszano też sprawę formacji kandydatów do kapłaństwa, przyszłych zakonnic oraz formacji stałej księży. Wyrażono nadzieję, że możliwy jest uczciwy dialog z władzami świeckimi. „Pomoże on w przezwyciężeniu aktualnych trudności, aby relacje z Kościołem katolickim mogły przyczynić się także do zgody społecznej” – czytamy w dokumencie.

Zaapelowano o modlitwę w intencji Kościoła w Chinach. W Przesłaniu stwierdzono, że na zakończenie obrad Komisji ds. Kościoła Katolickiego w Chinach z jej członkami spotkał się Benedykt XVI. Jego Świątobliwość uznał pragnienie jedności ze Stolicą Piotrową i Kościołem powszechnym, które nieustannie okazują chińscy wierni, pomimo przeżywania wielu trudności i dolegliwości. Wspólnoty katolickie w tym kraju powinny wzrastać w jedności i komunii w oparciu o wiarę Kościoła, wyłożoną w Katechizmie Kościoła Katolickiego. - Należy jej bronić nawet za cenę ofiary – stwierdził papież spotykając się z tym gremium.

Ojciec Święty przypomniał też znaczenie formacji, w szczególności formacji duchowej, aby życie wewnętrzne chrześcijan, wychowanych przez modlitwę osobistą i liturgiczną, mogło stawić czoła wyzwaniom obecnej chwili.

Benedykt XVI powierzając chińskich katolików wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, Królowej Chin, ponowił pilny apel do całego Kościoła, aby poświęcić 24 maja, wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, na modlitwę za Kościół w Chinach – czytamy w opublikowanym dziś dokumencie.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Benedykt XVI: Módlmy się za chińskich katolików
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.