Benedyktynki ze Staniątek proszą o pomoc. Pomóżmy uratować Dziedzictwo Narodowe

Benedyktynki ze Staniątek proszą o pomoc. Pomóżmy uratować Dziedzictwo Narodowe
(fot. Archidiecezja Krakowska)
Opactwo św. Wojciecha SS. Benedyktynek

"Zwracamy się do Was, Drodzy Przyjaciele,  z serdeczną prośbą o rozważenie możliwości wsparcia  i pomocy w realizacji tego dzieła, które pozwoli na zabezpieczenie i ekspozycję unikatowych zbiorów z naszego Opactwa, stanowiących wysokiej klasy Dziedzictwo Narodowe" - piszą siostry benedyktynki.

Publikujemy treść listu z prośbą o pomoc, który otrzymaliśmy od sióstr.

DEON.PL POLECA

Drodzy Przyjaciele,

Od  sześciu lat, wraz z grupą przyjaciół i osób życzliwych, zajmujemy się programem rewitalizacji i rozbudowy Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach koło Niepołomic. Opactwo jest najstarszym klasztorem Benedyktynek w Polsce, fundowanym około 1210 roku, w ubiegłym roku obchodziłyśmy jubileusz 800-lecia.

           

OPACTWO

          

Opactwo Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek stanowi swego rodzaju skarbiec narodowy, pełen bezcennych dóbr kultury - literatury, malarstwa i rzeźby oraz przedmiotów sakralnych. Opactwo staniąteckie, dzięki swej nieprzerwanej historii, zachowało bogaty zbiór zabytków: dokumentów, rękopisów, starodruków, muzykaliów oraz przedmiotów i szat liturgicznych, w przeciwieństwie do Opactwa w Tyńcu, które skasowane w XIX w. utraciło większość ze swoich dawnych zbiorów. Staniątki, unikając kasaty - dzięki prowadzonej wówczas na wysokim poziomie szkole - ocaliły szczęśliwie również część z tynieckich pamiątek, w tym unikalny siedemnastowieczny cykl obrazów przedstawiających sceny z życia króla Kazimierza Odnowiciela.

          

Obecnie klasztor posiada kilkanaście tysięcy woluminów, w większości nieskatalogowanych i nieprzebadanych - do dziś zachowały się w nim bezcenne zapisy kolęd i pieśni związanych z Bożym Narodzeniem, kancjonały, pieśni w dużej mierze pisane po polsku, z notacjami muzycznymi.

          

Benedyktyński kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha BM, pochodzący z XIII w. sam w sobie jest dziełem sztuki. Jest to wczesnogotycka budowla, jeden z najstarszych obiektów halowego systemu przestrzennego w Polsce, wzniesiony z cegły palcówki z kamiennymi detalami architektonicznymi. Przebudowy dokonywane w czasie ponad 800-letniej historii zespołu klasztornego pozwalają znaleźć w nim wiele wątków z różnych epok architektonicznych.

           

PROJEKT

          

W ramach starań o rewitalizację zabytkowych obiektów oraz mając na uwadze wysoką wartość zgromadzonego księgozbioru, przygotowano kompleksowy projekt p.t. "Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego". Projekt zakłada rewaloryzację i adaptację zabytkowych obiektów na muzeum, bibliotekę i czytelnię. Pozwoli on na zabezpieczenie, konserwację oraz właściwe wyeksponowanie cennych zbiorów,  umożliwi prowadzenie badań naukowych i całościowe skatalogowanie archiwum.

Bardzo ważny jest również fakt, że realizacja opisanego wcześniej projektu pozwoliłoby na zapewnienie stałego, pewniejszego źródła utrzymania klasztoru. Obecnie podstawowym źródłem utrzymania klasztoru jest dochód ze sprzedaży uprawianych przez nas kwiatów i pomidorów, hodowanych ryb i wytwarzanych przetworów. Te źródła utrzymanie są jednak bardzo niepewne, z uwagi na ich sezonowy charakter.

          

W 2016 roku uzyskaliśmy ostateczne pozwolenie na budowę i pozwolenie konserwatorskie dla  zamierzenia i przystąpiliśmy do pozyskiwania środków na realizację inwestycji.

          

Dzięki staraniom grupy osób zaangażowanych w projekt, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą z dnia 27 czerwca 2017 roku przyznał, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dofinansowanie dla inwestycji w Staniątkach w wysokości 7 242 470,21 zł.

          

Kwota ta przyznana w ramach RPO WM stanowi 70% wartości inwestycji. Do uruchomienia tych funduszy i podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim niezbędne jest wykazanie wkładu własnego w wysokości minimum 30% kosztów, tj. 3 103 915,80 zł.

          

Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2017 roku przychylił się do naszej prośby i przedłużył termin wykazania środków wkładu własnego i podpisania umowy do dnia 29 grudnia 2017 roku.

          

Na obecną chwilę Opactwo samo nie jest w stanie zgromadzić i wykazać takiej kwoty stąd powodzenie całego projektu zależy od woli oraz hojności Darczyńców.

          

Zwracamy się do Was, Drodzy Przyjaciele,  z serdeczną prośbą o rozważenie możliwości wsparcia  i pomocy w realizacji tego dzieła, które pozwoli na zabezpieczenie i ekspozycję unikatowych zbiorów z naszego Opactwa, stanowiących wysokiej klasy Dziedzictwo Narodowe.

          

Podaję poniżej numer telefonu architekta, który jest naszym pełnomocnikiem w tej sprawie:  Pan Zbigniew Śnieżek - 0048 601 477 032. Mój numer telefonu: 0048 507 677 825.

Pozostając w nadziei na przychylne rozpatrzenie naszej prośby, łączę wyrazy czci i szacunku z zapewnieniem serdecznej modlitwy.

Stefania Polkowska OSB

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Benedyktynki ze Staniątek proszą o pomoc. Pomóżmy uratować Dziedzictwo Narodowe
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.