Bożogrobcy modlą się o pokój w Ziemi Świętej

Bożogrobcy modlą się o pokój w Ziemi Świętej
(fot. David Poe / flickr.com)
KAI / pz

W "polskiej Jerozolimie" - w Miechowie, siedzibie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, rozpoczęły się dzisiaj zorganizowane z rozmachem III Dni Jerozolimy, z udziałem ok. 250 kawalerów i dam - członków Zakonu z Polski i reprezentacji zwierzchnictw Austrii i Wielkiej Brytanii.

Dwudniowym spotkaniom 6 i 7 września, przewodniczy Patriarcha Jerozolimy - zwierzchnik Zakonu - abp Fouad Twal.

Patriarchę powitał polski zwierzchnik Zakonu, komandor Karol Bolesław Szlenkier. "Spotkanie nasze w Miechowie, polskiej stolicy bożogrobców, w sposób naturalny nabiera rangi spotkania historycznego. W osobie Waszej Błogosławioności witamy Wielkiego Przeora naszego Zakonu, ale i osobę, która reprezentuje wspólnotę chrześcijan, tak dramatycznie doświadczoną prześladowaniami, represjami, a ostatnio również działaniami zbrojnymi" - powiedział.

Szlenkier zapewnił o stałej modlitwie polskich bożogrobców o pokój w Ziemi Świętej i w intencji zaprzestania prześladowań chrześcijan na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Syrii i Iraku.

Zebranych w Miechowie gości witał także ks. Mirosław Kaczmarczyk - proboszcz bazyliki Grobu Bożego i członek bożogrobców. - "Razem w tych dniach przeniesiemy się w epokę średniowiecza, aby przez Miechów ujrzeć Jerozolimę w Ziemi Świętej - powiedział. Oficjalnie inauguracji III Dni Jerozolimy dokonał burmistrz Miechowa - Dariusz Marczewski.

Dostojni goście, z Patriarchą Jerozolimy abp. Fouadem Twalem i biskupem kieleckim Kazimierzem Ryczanem uczestniczyli w otwarciu wystawy okolicznościowej w Muzeum Ziemi Miechowskiej.

Mszy św. w intencji pokoju w Ziemi Świętej, na świecie oraz rozwoju zakonu przewodniczył w bazylice miechowskiej bp Ryczan.

W sobotę w godzinach wieczornych przewidziane jest spotkanie dyskusyjne z abp. Fouadem Twalem oraz siostrami elżbietankami z Góry Oliwnej w Jerozolimie.

Odbędzie się również konferencja naukowa "W 50. rocznicę pierwszej papieskiej pielgrzymki do Ziemi Świętej". Poprowadzą ją: ks. dr Jerzy Bielecki i prof. Piotr Małoszewski CSSH. Natomiast w amfiteatrze - odbędzie się projekcja filmu "Ziemia Święta - kustosze źródeł zbawienia".

Przez dwa dni w sobotę i niedzielę będą trwały wspólne modlitwy, Msze św., konferencje przybliżające misję bożogrobców i dzieje Ziemi Świętej, a także miejski festyn.

Z kolei w niedzielę 7 września, głównym punktem III Dni Jerozolimy będzie uroczysta Msza św. w bazylice Grobu Bożego w Miechowie pod przewodnictwem Wielkiego Przeora Zakonu Bożogrobców abp. Fouada Twala - Łacińskiego Patriarchy Jerozolimy, zakończona modlitwą rycerzy o pokój w Ziemi Świętej.

W niedzielę zaplanowano także Festyn Średniowieczny, który na Rynku w Miechowie, rusza już o godz. 9.30. W programie m.in.: publiczna kwesta na cel charytatywny w Ziemi Świętej, atrakcje przygotowane przez kramy prezentujące rzemiosło i oferujące produkty tradycyjne, pokazy walk rycerskich, warsztaty i konkursy, prezentacje zespołów młodzieżowych, koncert muzyki celtyckiej.

Historia Zakonu Bożogrobców - Kanoników Regularnych, Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego sięga 1099 r. Wówczas książę Gotfryd de Bouillon ustanowił 20-osobową grupę świeckich rycerzy i duchownych w celu opieki nad Bożym Grobem w Jerozolimie.
Zakon stracił na znaczeniu po upadku Akki.

W Europie zakon odnowił się w 1304 r., choć jego organizacja przypominała bardziej bractwo. Do właściwej struktury zakonu rycerskiego został przywrócony w drugiej połowie XIX wieku.

W 1847 r. decyzją Stolicy Apostolskiej Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego odrodził się jako zgromadzenie osób świeckich. Podstawowym celem wznowionego zakonu jest wspieranie chrześcijan w Ziemi Świętej i łacińskiego patriarchy w Jerozolimie.

Pierwszym domem bożogrobców w Europie był Miechów. Osiedlając się w XII wieku w Polsce - w Miechowie, bożogrobcy wprowadzili tu swoją specyficzną liturgię i nabożeństwa, wcześniej nieznane, m.in. rozpowszechnili zwyczaj urządzania grobu Chrystusa w kościołach w Wielki Piątek. Bożogrobców sprowadził wielmoża małopolski komes Jaksa herbu Gryf powracając z Ziemi Świętej i ufundował im kościół i klasztor w swych dobrach, na złożonym kopczyku świętej ziemi z Jerozolimy.

W 1819 r. nastąpiła kasata zakonu bożogrobców, ale wieloletnie starania kolejnych proboszczów miechowskich o przywrócenie dawnej rangi zostały zwieńczone sukcesem: w 1996 r. kościół został podniesiony do godności bazyliki mniejszej. Znajduje się w nim najstarsza replika Grobu Bożego na świecie.

Obecnie zakon jest stowarzyszeniem duchownych i świeckich, nie związanych ślubami zakonnymi, działa w ponad 40 krajach. Bożogrobcy aktywnie wspierają katolików w Ziemi Świętej, utrzymują i prowadzą tam blisko 100 szkół. Bożogrobcy formalnie powrócili do Polski w latach 90. XX wieku. W 1995 r. mianowano kardynała Józefa Glempa Wielkim Przeorem i utworzono zwierzchnictwo bożogrobców w Polsce. Jego siedziba znajduje się w Miechowie, przy Bazylice Mniejszej Grobu Bożego. Zakon Bożogrobców liczy obecnie 28 tys. członków na świecie, w Polsce należy do niego ok. 240 osób.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Bożogrobcy modlą się o pokój w Ziemi Świętej
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.