Bp Dec: adwent to czas przebudzenia

Bp Dec: adwent to czas przebudzenia
(fot. Nasz Dziennik / youtube.com)
4 lata temu
KAI / jp

"Idźcie i głoście światu Ewangelię" - taki tytuł nosi list pasterski biskupa Ignacego Deca do wiernych diecezji świdnickiej zachęcając do dobrego przeżycia tegorocznego Adwentu. List został odczytany dziś we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji świdnickiej.

"Idźcie i goście" to hasło programu duszpasterskiego na nowy rok liturgiczny. Są to słowa Jezusa Chrystusa skierowane do pierwszych uczniów i do nas wszystkich: duchownych i wiernych świeckich. Ten nakaz misyjny wypływa z naszego chrztu i bierzmowania, a także z każdej przeżywanej Eucharystii - czytamy w liście pasterskim bp Ignacego Deca.

- Głoszenie Ewangelii jest potrzebne nie tylko w krajach misyjnych, ale także wśród nas, także w naszym katolickim kraju. Przecież, na co dzień stykamy się z ludźmi ochrzczonymi, w których zamarła wiara i życie religijne, którzy przyjęli światowy styl myślenia i postępowania. Ich życia nie kształtuje już Ewangelia, ale często jakaś ideologia, jakieś bożki tego świata - pisze w liście bp. Dec, zwracając uwagę, że: "Wśród nas żyją spoganiali chrześcijanie, których trzeba na nowo ewangelizować".

Zdaniem hierarchy, ci wierni, co zagubili drogę do Boga, sami nie wrócą do wspólnoty Kościoła, gdzie czekają na nich puste miejsca w świątyniach, gdzie Chrystus czeka na nich ze słowem Ewangelii i Chlebem życia, czeka, by napełniać ich światłem i mocą Ducha Świętego.

- Ta sprawa nie może nas nie obchodzić. To jest zadanie wypływające z naszej wiary i jest to zadanie dla nas wszystkich: dla nas kapłanów i dla was wiernych świeckich. Osobno idąc, nie damy rady. Musimy czynić to wspólnie. Na tej misji ewangelizacyjnej Chrystus nie zapewnia nam bezpieczeństwa i komfortu. Możemy być niekiedy wyśmiani i upokorzeni, ale przecież jest to konsekwencja przyjęcia Jezusa Chrystusa za naszego Króla i Pana - podkreśla biskup świdnicki.

W dalszej części listu hierarcha podejmuje temat środków oraz narzędzi posługi misyjnej i ewangelizacyjnej. Wskazując na trzy podstawowe narzędzia tej posługi: przykład życia, słowo i modlitwa.

- Niech, przeto rodzice przykładem swego życia pokazują, że Kościół jest ich domem, niech wprowadzają swoje dzieci i wnuki w życie wiary i modlitwy. Niech w parafiach powstają zespoły ewangelizacyjne, grupy młodzieżowe i grupy rodzin, które podejmą działalność apostolską w jedności ze swymi pasterzami - pisze ordynariusz świdnicki.

W ostatniej części listu bp Dec poruszył temat ewangelizacji w Adwencie nawiązując do hasła programu duszpasterskiego na nowy rok liturgiczny "Idźcie i głoście".

- Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania. Adwent w naszej szerokości geograficznej jest czasem ubogim w dzienne światło. Adwentowe ciemności symbolizują duchową ciemność świata, która została rozświetlona światłością narodzonego w ludzkim ciele Jezusa Chrystusa, Słońca, które nie zna zachodu. Liturgia adwentowa wzywa nas do przyjęcia tej Światłości, która kiedyś obudziła pasterzy, a dziś powinna obudzić nas wszystkich z duchowego snu. Powinniśmy na nowo przyjąć do naszych serc i do całego naszego życia Zbawcę i na co dzień doświadczać tej bliskości Boga, który stał się dla nas człowiekiem - pisze bp Dec.

List pasterski kończą słowa zachęty do dobrego przygotowania się do Świąt Narodzenia Pańskiego oraz świętowania trzystuletniej rocznicy koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej i stulecie objawień w Fatimie.

Pełna treść listu pasterskiego dostępna jest na stronie www.diecezja.swidnica.pl

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Bp Dec: adwent to czas przebudzenia
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.