Bp Dydycz: odejście od wiary - to klęska

Bp Dydycz: odejście od wiary - to klęska
bp Antoni Dydycz (fot. Jozin1991 / pl.wikipedia.org)
KAI / mh

O tym, że podwoje wiary są otwarte dla wszystkich, gdyż jest ona łaską dostępną dla ludzi - przypomniał bp Antoni Dydycz, który 12 października w katedrze pw. Trójcy Świętej w Drohiczynie przewodniczył ceremonii otwarcia Roku Wiary w diecezji drohiczyńskiej.

W ocenie bp. Dydycza, obecnie wzrasta zapotrzebowanie na wiarę i "dlatego powinniśmy się nią dzielić". - Odejście od wiary to klęska człowieka i dlatego w Roku Wiary powinniśmy przypominać o niej różnym ludziom, aby pomagać im uwalniać się z żelaznej klatki, w którą się uwikłali - wyjaśniał swoim diecezjanom.

Przypominał też, że w Piśmie świętym, wierni mogą odnaleźć wiele postaw wiary, począwszy od Abrahama. - Wiara w zamiarach Boga jest drogą prowadzącą do nieba, mówił. Dlatego Benedykt XVI chce nam przypomnieć obecność wiary, jej znaczenie i niezbędność w dążeniu do ostatecznego celu - dodał.

- Ku wierze kierujmy całe nasze życie. Ona powinna być fundamentem. Tylko ona może być życiodajną przestrzenią. Jedynie ona jest zdolna doprowadzić nas do Boga - apelował.

Zdaniem bp. Dydycza, każde nowe pokolenie potrzebuje nowej ewangelizacji i czeka ono na pomoc w poznaniu wiary. Zaapelował zatem o dbałość w przekazywaniu wiary, tak podczas katechez, jak też w rozmowach międzyludzkich, a szczególnie podczas dialogów rodzinnych.

Hierarcha powiedział również, że ważność tematu nowej ewangelizacji we współczesnym świecie, została podkreślona przez zwołanie przez Ojca Świętego Benedykta XVI synodu biskupów w tej sprawie, w którym diecezja drohiczyńska ma swój udział przez powołanie do grona jego ekspertów ks. dr. Krzysztofa Mielnickiego - dyrektora Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie.

Do drohiczyńskiej katedry przybyli kapłani, klerycy, katecheci, przedstawiciele życia konsekrowanego oraz parafii.

Liturgię rozpoczęła modlitwa różańcowa w intencji rozkrzewienia wiary, prowadzona przez ks. Sandro Barbieri, a Eucharystię poprzedziła procesja, w której sercanka siostra Teresa Labuda przyniosła Dokumenty Soboru Watykańskiego II, były prezes KSM Rafał Siwek - Katechizm Kościoła Katolickiego, diakon zaś wniósł Ewangeliarz.

Dokumenty soborowe zostały złożone przed chrzcielnicą, zaś Ewangeliarz przy ambonce. Odśpiewano też "Wierzę w jednego Boga", a w procesji z darami przyniesiono księgę chrztów, w której widnieje wpis przyjęcia tego sakramentu przez bł. ks. Władysława Maćkowiaka - jednego ze 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej, którego 70. rocznica męczeńskiej śmierci przypada w tym roku. Był to wyraz wdzięczności za łaskę wiary, udzieloną praojcom.

56 uczestników liturgii, rekrutujących się z różnych środowisk, Szkoły Nowej Ewangelizacji, której dyrektorem został mianowany ks. Robert Grzybowski, otrzymało z rąk księdza biskupa zapalone świece i specjalne błogosławieństwo.

Rozpoczęli oni w Drohiczynie tego dnia, pierwsze trzydniowe spotkanie na kursie nowego życia, prowadzone przez Wspólnotę Tymoteusza z Gubina, animującą Przystanek Jezus. Zamiarem tej inicjatywy jest stworzenie środowiska ewangelizacyjnego, a kursy, prowadzone przez Wydział Nowej Ewangelizacji miejscowej kurii odbywać się będą sukcesywnie.

Uczestnicy uroczystości otrzymali Notę Stolicy Apostolskiej na temat przeżycia Roku Wiary oraz pamiątkowe obrazki z "Credo" . Po Mszy odbył się tzw. "wieczór wiary". W ramach rozważań różańcowych tajemnic światła, dzielono się świadectwami przeżywania wiary, miała miejsce modlitwa oraz wspólne śpiewy pod kierunkiem diecezjalnego chóru młodzieżowego.

W parafiach diecezji drohiczyńskiej rozpoczęcie Roku Wiary zostało zaplanowane na niedzielę 14 października, poświęconą wielkiemu świadkowi wiary bł. Janowi Pawłowi II.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Bp Dydycz: odejście od wiary - to klęska
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.