Cud Roku Kapłańskiego - wzrost liczby powołań

Cud Roku Kapłańskiego - wzrost liczby powołań
(fot. flickr.com)
KAI / zylka

W wielu diecezjach australijskich daje się zauważyć wyraźny wzrost powołań kapłańskich i liczby nowo wyświęcanych prezbiterów. Rektor seminarium pw. Bożego Ciała w Melbourne ks. Brendan Lane w rozmowie z watykańską agencją misyjną FIDES powiedział, że jest to widomy „cud Roku Kapłańskiego”. Zwiększenie się liczby powołań wystąpiło również m.in. w Hiszpanii.

Według ks. Lane’a, zjawisko to przerywa ogólną tendencję ostatnich lat, gdy liczba kandydatów do kapłaństwa i święceń spadała. „Jeszcze dwadzieścia lat temu można było pomyśleć, że naszym przeznaczeniem jest zniknięcie, obecnie natomiast perspektywy są całkowicie odmienne” – oświadczył kapłan.

W piątek 11 czerwca, gdy w Rzymie Benedykt XVI oficjalnie zamknął Rok Kapłański, podczas Mszy św. w katedrze Matki Bożej w Sydney miejscowy arcybiskup kard. George Pell udzieli święceń kapłańskich sześciu diakonom. W tamtejszym seminarium duchownym kształci się obecnie 63 kleryków, podczas gdy w r. 2000 było ich zaledwie 17.

Sześciu nowych księży przyjmie święcenia również w Melbourne, a w miejscowym seminarium do kapłaństwa przygotowuje się obecnie ponad 50 kandydatów ze stanów Victoria (Melbourne jest jego stolicą) i Tasmania. W stolicy stanu Queensland – Brisbane, w którym w 2008 oddano do użytku nowe seminarium duchowne, liczba alumnów podwoiła się w ciągu ostatnich dwóch lat – z 16 do 32. Podobne zjawisko występuje także w seminarium w Wagga Wagga (płd.-wsch. Australia), gdzie jest ich obecnie 20 i w dwóch seminariach w Perth, stolicy Australii Zachodniej – 40 w obu placówkach.

„Mimo że żyjemy obecnie w społeczeństwie postmodernistycznym, w którym nie ceni się wiary ani tradycyjnych wartości i punktów odniesienia, to jednak wielu młodych poszukuje obecnie czegoś mocnego i trwałego i to, jak sądzę, mogą znaleźć w wierze katolickiej” – mówi rektor seminarium pw. Dobrego Pasterza w Sydney ks. Anthony Percy. Zwraca uwagę, że w tym przebudzeniu serc młodych ludzi pomogły też idea Światowych Dni Młodzieży, której inicjatorem był Jan Paweł II i centralne obchody tego Dnia w Sydney w 2008 r.

Australia nie jest jedynym krajem, w którym przerwano tendencję do spadku liczby powołań w czasie Roku Kapłańskiego. Podobne procesy dają się zauważyć także np. w Hiszpanii, w której w roku akademickim 2009/10 po raz pierwszy od 9 lat wzrosła liczba seminarzystów, dochodząc obecnie do 1265, czyli o 42 więcej niż rok wcześniej. W niektórych diecezjach, np. w Barcelonie na zakończenie Roku Kapłańskiego przewidziane są grupowe święcenia kapłańskie.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Cud Roku Kapłańskiego - wzrost liczby powołań
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.