Czescy biskupi przestrzegają przed ratyfikacją konwencji stambulskiej

Czescy biskupi przestrzegają przed ratyfikacją konwencji stambulskiej
(fot. shutterstock.com)
KAI / pk

Na zagrożenia związane z ratyfikacją Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule 11 maja 2011 wskazali w swoim liście biskupi czescy.

Ich zastrzeżenia związane są przede wszystkim z przeciwstawianiem sobie w tym dokumencie kobiety i mężczyzny oraz lansowaniem ideologii gender. Konwencja ta ma być w najbliższym czasie przedmiotem obrad parlamentu Republiki Czeskiej.

DEON.PL POLECA
Episkopat Czech i Moraw przypomina biblijną wizję człowieka, stworzonego jako kobieta i mężczyzna. Różnią się oni między sobą, będąc równymi w swej godności. Biskupi podkreślają, że zgodnie z Bożym planem między kobietą a mężczyzną powinna panować przyjaźń, winni być oni nawzajem dla siebie oparciem. W małżeństwie stanowią jedno ciało, a ich wzajemna relacja jest odzwierciedleniem Bożej miłości względem człowieka. Jednocześnie Pan Bóg powierzył mężczyźnie i kobiecie zadanie przekazywania życia. W dokumencie podkreślono, że ta przyjaźń między kobietą a mężczyzną została zakłócona przez grzech pierworodny pierwszych rodziców. "Jednym z przejawów tego zakłócenia jest także przemoc, która jest konsekwencją grzechu" - stwierdzają czescy biskupi. Episkopat Czech i Moraw stanowczo potępia wszelką przemoc, która jest pogwałceniem wartości ludzkich i chrześcijańskich. Zwraca uwagę na szczególnie odrażającą formę przemocy, której ofiarą padają kobiety, dzieci i inne osoby znajdujące się w sytuacji niekorzystnej. Przypomina o szczególnym szacunku jakim otaczana jest kobieta w tradycji chrześcijańskiej a także o znaczeniu rodziny, jako pierwszego i najważniejszego środowiska, w którym uczymy się szacunku dla kobiet. Jednocześnie biskupi czescy wyrażają zaniepokojenie próbami wykorzystywania problemu przemocy wobec kobiet do podważenia porządku naturalnego i wprowadzania nowego spojrzenia na rolę człowieka, którego nie da się pogodzić z prawem naturalnym, zdrowym rozumem i doświadczeniem chrześcijańskim. "Jesteśmy przekonani, że w tym kierunku zmierza niestety tak zwana konwencja stambulska, która stawia mężczyzn i kobiety w fundamentalnej opozycji, a wszelkie zachowania wobec kobiet chce postrzegać jedynie w świetle historycznie nierównego układu sił między mężczyznami a kobietami. Ta międzynarodowa konwencja, której ratyfikacja będzie omawiana w niedalekiej przyszłości w parlamencie Republiki Czeskiej, podobnie jak i w innych krajach europejskich, poprzez szerokie pojęcie tożsamości gender, nie mające swego zakorzeniania w porządku naturalnym, stworzy przestrzeń do kwestionowania podstawowych danych społecznych. Nie zgadzamy się z tą tendencją i nie chcemy, aby ratyfikacja konwencji stambulskiej wpływała w sposób zagrażający na życie państwa i jego instytucji, zwłaszcza szkół, ale także na życie rodzin i poszczególnych osób" - czytamy w dokumencie.

Episkopat Czech i Moraw zachęca chrześcijan do krzewienia biblijnej wizji człowieka stworzonego jako kobieta i mężczyzna, powołanych przez Boga do tworzenia jedności i wzajemnego uzupełniania się. Apeluje o modlitwę w intencji harmonijnej współpracy kobiet i mężczyzn, a także za ustawodawców, aby podejmowali decyzję w zgodzie ze swym sumieniem i prawem naturalnym.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Czescy biskupi przestrzegają przed ratyfikacją konwencji stambulskiej
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.