Dla Polaków Wielki Post to czas szczególny

Dla Polaków Wielki Post to czas szczególny
(fot. szeke/flickr.com/CC)
KAI / psd

Wielki Post to szczególny okres w życiu większości Polaków. Aż 80 proc. z nas unika wówczas zabawy, 74 proc. przystępuje do spowiedzi, 64 proc. deklaruje post, a ponad połowa stara się uczestniczyć w Drodze Krzyżowej i zmienić coś w swoim życiu na lepsze - wynika z przeprowadzonego w marcu badania CBOS.

Autorzy badania postawili pytanie, czy najważniejsze zalecenia Kościoła w okresie Wielkiego Postu - takie jak post, jałmużna i modlitwa - w świecie postępującej sekularyzacji i zawrotnego tempa życia wciąż wywołują żywy oddźwięk oraz czy praktyki religijne są równie trwałe co tradycje świeckie.

Okazuje się, że dla większości respondentów badania, Wielki Post to czas szczególny. Aż 80 proc. Polaków unika w tym okresie hucznych zabaw, 74 proc. stara się przystąpić do spowiedzi, 66 proc. planuje uczestniczyć w wielkopostnych rekolekcjach, 64 proc. przykłada większą wagę do przestrzegania postu.

Ponad połowa dorosłych (59 proc.) stara się uczestniczyć w nabożeństwach Drogi Krzyżowej lub Gorzkich Żalów oraz zmienić coś w swoim życiu na lepsze (57 proc.). Prawie połowa Polaków (49 proc.) w czasie Wielkiego Postu na ogół bardziej wspiera potrzebujących oraz więcej się modli (46 proc.).

DEON.PL POLECA

CBOS porównał tegoroczne deklaracje Polaków z ich postanowieniami z roku 2003. Stosunek do wielkopostnych praktyk związanych z przestrzeganiem nakazów i zakazów kościelnych zmienił się w niewielkim stopniu. Wzrosła liczba osób deklarujących uczestnictwo w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach (z 53 do 59 proc.), natomiast mniej stawia sobie za cel, by więcej się modlić (z 51 do 56 proc.).

Równocześnie więcej badanych deklaruje gotowość podejmowania bardziej refleksyjnych praktyk - by zmienić coś w swoim życiu na lepsze (z 50 do 57 proc.) i bardziej wspomagać potrzebujących (z 41 do 49 proc.).

CBOS zauważa, że przestrzeganie praktyk wielkopostnych jest przede wszystkim uzależnione od religijności badanych - im częściej biorą oni udział w mszach i nabożeństwach, tym bardziej angażują się w praktyki związane z tym okresem.

Z badania wynika, że nawet osoby deklarujące sporadyczne uczestnictwo w mszach (kilka razy w roku) w okresie Wielkiego Postu unikają rozrywek (66 proc.), a niemal połowa twierdzi, że bardziej przestrzega postu i stara się przystąpić do spowiedzi (po 44 proc.).

Nawet wśród respondentów, którzy w ogóle nie uczestniczą w praktykach religijnych co trzeci unika hucznych zabaw, a co piąty stara się zmienić coś w swoim życiu na lepsze. Pozostałe praktyki, szczególnie te związane z uczestniczeniem w obrzędach religijnych, takich jak rekolekcje, nabożeństwa czy spowiedź, są przez osoby niepraktykujące tylko sporadycznie zachowywane.

Osoby między 35. a 44. rokiem życia oraz mające więcej niż 65 lat nieco częściej niż pozostali przystępują do spowiedzi oraz uczestniczą w rekolekcjach, najstarsi zdecydowanie częściej twierdzą, że w tym okresie starają się więcej modlić. Ponadto badani powyżej 35. roku życia częściej uczestniczą w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów oraz wspomagają potrzebujących. Osoby powyżej 25. roku życia częściej niż najmłodsi unikają zabaw, a mające więcej niż 55 lat częściej starają się przestrzegać postu.

Ważnym czynnikiem udziału w praktykach wielkopostnych jest także płeć. Kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni deklarują, że w tym okresie starają się przestrzegać wszystkich praktyk, o które zapytał CBOS.

Badanie CBOS przeprowadzono w dniach 8-14 marca na 1015-osobowej próbie losowej dorosłych Polaków.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Dla Polaków Wielki Post to czas szczególny
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.