Dominikanie uruchomili bibliotekę cyfrową

Dominikanie uruchomili bibliotekę cyfrową
(źr. bc.dominikanie.pl)
PAP / wm

Najcenniejsze i najbardziej poszukiwane pozycje z dominikańskich bibliotek udostępni biblioteka cyfrowa „Armarium”, która zainaugurowała swoje działanie. Znajdą się w niej archiwalia, rękopisy, druki liturgiczne i czasopisma wydawane przez dominikanów - wszystko, co może zainteresować zarówno badaczy historii Zakonu Kaznodziejskiego i kultury polskiej, jak i osoby w inny sposób związane z dominikanami.

Biblioteka dostępna jest pod adresem internetowym http://bc.dominikanie.pl

 Armarium (łac.) to podręczna biblioteka klasztorna. Już teraz w bibliotece można znaleźć np. pierwsze roczniki przedwojennych czasopism „Róża Duchowna” (1898), „Szkoła Chrystusowa” (1930), kronikę klasztoru dominikanów w Podkamieniu, spisywaną m.in. przez o. Sadoka Barącza, kilka starych druków (m.in. arcydominikańskie „Dni Roczne” i „Świątnicę Pańską” o. Michała Siejkowskiego) czy rękopiśmienny dominikański antyfonarz ze Lwowa. Oprócz dominikaliów udostępnione zostaną między innymi cenne inkunabuły, wczesne druki krakowskie, staropolskie zbiory kazań, pojawią się też księgi filozoficzne i teologiczne, teksty hagiograficzne, a nawet dawne dzieła z zakresu matematyki i fizyki.

 Zbiory udostępniane są dzięki stworzonemu w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym oprogramowaniu dLibra (http://dlibra.psnc.pl/). Używa go większość z blisko siedemdziesięciu istniejących obecnie polskich bibliotek cyfrowych: od wielkich, jak Cyfrowa Biblioteka Narodowa „Polona” czy Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warszawskiego, po mniejsze, takie jak „Armarium”.

DEON.PL POLECA

 Dominikańska biblioteka cyfrowa działa w porozumieniu z innymi polskimi bibliotekami cyfrowymi tworzącymi Federację Bibliotek Cyfrowych (http:// fbc.pionier.net.pl/owoc). Dzięki temu informacje o zbiorach umieszczonych w „Armarium” są dostępne z poziomu ogólnopolskiego, a odwiedzający bibliotekę dominikańską mogą w łatwy sposób przeszukiwać również wszystkie polskie biblioteki cyfrowe. Informacje o zbiorach „Armarium” są też przekazywane do europejskiej biblioteki cyfrowej Europeana (http://europeana.eu/) i współtworzą panoramę europejskiego dziedzictwa kulturalnego i historycznego.

 W obecnej fazie projektu rolę operatora i koordynatora przedsięwzięcia pełni Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Dominikanie uruchomili bibliotekę cyfrową
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.