Dziś Niedziela "Ad Gentes" - pomagajmy!

Dziś Niedziela "Ad Gentes" - pomagajmy!
Dzięki zebranym funduszom dożywiane są dzieci i dorośli, budowane są i utrzymywane sierocińce. (fot. Effervescing Elephant/flickr.com)
KAI / apio

"Misje to sprawa Miłości" - to hasło tegorocznej sms-owej akcji Dzieła Pomocy "Ad Gentes", wspierającej polskich misjonarzy posługujących na całym świecie. 28 lutego, w II Niedzielę Wielkiego Postu, zwaną Niedzielą "Ad Gentes", we wszystkich kościołach w Polsce zbierane są ofiary, które zostaną przekazane na projekty charytatywne realizowane przez misjonarzy. W ub.r. dzięki akcji zebrano 750 tys. zł.

Dzięki zebranym podczas akcji środkom Dzieło Pomocy "Ad Gentes" wspiera działalność charytatywną, społeczną i kulturową prowadzoną przez polskich misjonarzy na terenach misyjnych m.in. w Afryce, Ameryce Łacińskiej oraz w krajach byłego ZSRR. Polega ona zwłaszcza na dożywianiu dzieci i dorosłych, budowie i utrzymaniu sierocińców oraz ochronek dla dzieci, zakupie i budowie podstawowej infrastruktury pozwalającej na przeżycie, w tym m.in. studni, pomp wodnych i cystern na wodę. Zebrane w ten sposób fundusze pozwalają także na zakup środków czystości, lekarstw, żywności, podręczników i przyborów szkolnych, wyposażenie bibliotek i klas szkolnych oraz sfinansowanie opłat szkolnych dla najbiedniejszych dzieci.

Dzięki środkom możliwe jest także gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności polskich misjonarzy, m.in. poprzez publikacje i organizację konferencji. Część pieniędzy przeznaczana jest ponadto na partycypację w kosztach leczenia i organizowanie wypoczynku dla misjonarzy.

28 lutego, w II Niedzielę Wielkiego Postu, zwaną Niedzielą "Ad Gentes", we wszystkich kościołach w Polsce zbierane są ofiary, które zostaną przekazane na projekty charytatywne realizowane przez misjonarzy.

W specjalnej odezwie przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, biskup tarnowski Wiktor Skworc oraz ks. Marek Gałuszka, dyrektor Dzieła Pomocy "Ad Gentes" przypominają, że misjonarze potrzebują solidarności swoich rodaków z kraju, jest ona bowiem "znakiem Bożego błogosławieństwa i więzi z Kościołem lokalnym, który ich posłał". Ich praca polega na "dawaniu świadectwa Miłości" - głoszeniu Słowa i udzielaniu sakramentów, wspieraniu integralnego rozwoju człowieka poprzez edukację, ochronę życia i zdrowia oraz promowanie sprawiedliwości i pokoju.

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” to kościelna jednostka organizacyjna erygowana przez Konferencję Episkopatu Polski. Do jej zadań należy wspieranie polskich misjonarzy w realizacji ich misji. Dzieło pomaga w realizacji projektów charytatywnych, społecznych i kulturowych na terenach misyjnych.

Oto słowa Benedykta XVI wypowiedziane po polsku:

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Dziś Niedziela "Ad Gentes" - pomagajmy!
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.