Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Życia

KAI / psd

Dziś w Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Życia. Towarzyszy mu kampania społeczna poświęcona roli dziadków i babć w rodzinie oraz więzi pokoleniowej. Ambasadorem akcji pod hasłem „Dziadki - dziatkom” jest znany polski aktor Jan Kobuszewski z rodziną.

Tegoroczna kampania społeczna, która towarzyszy obchodom Narodowego Dnia Życia promować ma podtrzymywanie więzi rodzinnych. Stąd nazwa akcji „Dziadki - dziatkom”. Organizatorzy kampanii, Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia, chcą ukazać jak ważne są rodziny wielopokoleniowe i jak istotna jest rola starszego pokolenia.

„To zaszczyt być członkiem rodziny Kobuszewskich” - mówi Joanna Faryna, wnuczka znanego polskiego aktora. „Mimo tego, że w domu jest wesoło, to oprócz tego jest dyscyplina, którą utrzymują przede wszystkim dziadkowie” - podkreśliła. Dodała jednocześnie, że skarbem rodziny wielopokoleniowej jest m.in. przekazywana przez dziadków wiedza na temat rodzinnych losów i postępowania w życiu codziennym.

Inicjatywa, podobnie jak te w latach poprzednich, ma mieć charakter pozytywny i podkreślać wartości rodzinne. Tym bardziej, że wyniki badań opinii społecznej, w odniesieniu do osób starszych, są bardzo pozytywne. Aż 87 proc. Polaków uważa, że ludzie starsi są potrzebni innym, 97 proc. ankietowanych docenia rolę dziadków i babć w rodzinie, niewiele mniej, bo 95 proc. deklaruje, iż warto korzystać z ich doświadczenia i wiedzy. Na przestrzeni ostatnich 11 lat wzrósł znacząco deklarowany szacunek dla osób starszych, z 35 proc. w roku 1998 do 64 proc. w 2009.

Z badań opinii społecznej wynika również, że zdaniem ankietowanych babci lub dziadkowi zawdzięczamy przede wszystkim poczucie miłości. Odpowiedzi takiej udzieliło aż 71 proc. pytanych. Na drugim miejscu znalazła się wiara religijna (69 proc.) a następnie zasady moralne (68 proc.) czy znajomość dziejów rodziny (63 proc.). Zaledwie 16 proc. ankietowanych odpowiedziało, że babci lub dziadkowi zawdzięcza przede wszystkim mieszkanie lub spadek (8 proc. odpowiedzi).

Te napawające optymizmem dane trzeba jednak zestawić z trudną sytuacją materialną osób starszych. W 2007 roku Centrum Badania Opinii Społecznej zapytało osoby w wieku powyżej 60. roku życia o dochody ich gospodarstwa domowego. 4 proc. zadeklarowało, że ich miesięczne dochody na osobę są niższe niż 300 zł, a 9 proc. stwierdziło, iż dysponuje kwotą od 300 do 500 zł miesięcznie. Oznacza to, że aż 13 proc. żyje poniżej minimum socjalnego. Aż 36 proc. ankietowanych osób starszych (wyniki z listopada 2009 roku) myśląc o swojej starości najbardziej obawia się właśnie złych warunków życia i trudności z utrzymaniem się.

Jak przyznała Paulina Kurzajewska, jedna z twarzy kampanii Narodowego Dnia Życia, sytuacja materialna osób starszych jest tragiczna. Tym bardziej, że w sumie zaledwie ok. 8 proc. osób po 60. roku życia deklaruje aktywność zawodową. „Gdyby nie dzieci, które dają własnym rodzicom pieniądze, czy robią im zakupy, to ci ludzie po prostu by biedowali. Starsi często zastanawiają się czy wystarczy im na jedzenie do końca miesiąca, nie wspominając o lekach, czynszu czy najróżniejszych opłatach” - wyliczała Kurzajewska.

Nie można jednak zapominać, mówiła dalej żona znanego dziennikarza sportowego, o aspektach uczuciowych osób starszych. Jej zdaniem życie często przynosi im rozczarowanie, czują się niespełnieni, nie mają poczucia, że dla kogoś byli czy są ważni. „Kiedy zaznają spokoju starości, nie mają szansy być kochanymi. Zbyt często o nich zapominamy” - podkreśliła.

Na tegoroczne obchody, koordynowane przez fundację Narodowego Dnia Życia, składają się spoty z Janem Kobuszewskim w roli głównej, emitowane w programie 1 TVP i kampania plakatowa w całej Polsce.

W Narodowy Dzień Życia włączają się aktywnie gminy i organizacje pozarządowe, organizując różnorodne lokalne działania, m.in. festyny, konkursy czy akcje edukacyjne. W tym roku akces do programu zgłosiło ok. 30 jednostek samorządowych i kilkanaście organizacji.

24 marca, w Narodowy Dzień Życia, w warszawskich Arkadach Kubickiego odbędzie się uroczysta gala, na której po raz pierwszy zostaną wręczone Tulipany Narodowego Dnia Życia. Są to nagrody dla osób propagujących wartość życia i rodziny, dziennikarzy, artystów, jak również inicjatyw społecznych oraz samorządów. Nagrody przyzna jury złożone m.in. z naukowców, działaczy społecznych i artystów.

Narodowy Dzień Życia to święto uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Życia
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.