Dziś został wyświęcony najmłodszy biskup

Dziś został wyświęcony najmłodszy biskup
(fot. Wiktor Zalewski / credo.pro)
credo.pro/pl / ms

Primus Servus Dei (Najpierw Sługa Boży) — te słowa św.Tomasza Morea nowomianowany biskup wyznaczył swoim hasłem. 

Siekera — symbol świętego męczennika znalazła również miejsce na herbie jego ekscelencji. Miłość do ojczyzny nowowyświęcony biskup wyraził przez umieszczenie na herbie kolorów flagi ukraińskiej. Księga Słowa Bożego i kielich z hostią także znalazły na nim miejsce.

W sobotę, 9 listopada, w Kijowie święcenia biskupie otrzymał Oleksandr Jazłowiecki, którego w dniu 18 września 2019 r. Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem pomocniczym diecezji kijowsko‑żytomierskiej. 40-letni hierarcha obecnie jest najmłodszym rzymsko-katolickim biskupem świata. Oleksandr Jazłowiecki będzie pierwszym biskupem pochodzącym z Szarogrodu i pierwszym biskupem absolwentem Seminarium Diecezji Kamieniecko-Podolskiej.

cr1.jpg [223.10 KB]
(fot. Wiktor Zalewski / credo.pro/pl)

DEON.PL POLECA

Ksiądz Stanisław Inżyjewski, proboszcz centralnej parafii Miasta Stołecnego, przywitał wymieniając imiennie obecnych biskupów Kościoła Katolickiego, na czele Nuncjuszem Apostolskim w Ukrainie. Na uroczystość również przybyli wyżsi przełożeni zakonów męskich i żeńskich, a także przedstawiciele innych Kościołów chrześcijańskich, Towarzystwa Biblijnego, biskupi i księża z zagranicy (z Polski, Białorusi, Moldawii, Włoch, Szwajcarii), przedstawiciele władz i korpusu dyplomatycznego.

Głównym konsekratorem był arcybiskup Claudio Gugerotti, Nuncjusz Apostolski w Ukrainie, a współkonsekratorami – ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej bp. Witali Krywicki, a także ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej bp. Leon Dubrawski. Z tej okazji episkopat Kościła Katolickiego obrządku łacińskiego zgromadził się w Kijowie. Wraz z pasterzami Eucharystię koncelebrowało prawie 170 księży z całej Ukrainy i świata.

Witając przybyłych bp. Witali zaznaczył, że «to jest długo oczekiwane święto dla całej naszej diecezji». Na ręce Nuncjiusza podziękował Papieżowi Franciszkowi za nominację biskupią dla diecezji i poprosił o udzielenie święceń, zachęcając do modlitwy za ks. Oleksandra.

W uroczystości wziął udział również biskup Bogdan Dziurach Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego wraz z biskupami prawosławnymi.

Podczas homilii arcybiskup Claudio Gugerotti najpierw zwrócił się do biskupa Leona Dubrawskiego, zaznaczając, że jego diecezja jest bardzo ważną dla Kościoła Katolickiego w Ukrainie. Nucjiusz Apostolski podziękował jego ekscelencji za ojcowską czułość i troskę, którą otaczał biskupa nominata, pochodzącego z diecezji kamieniecko-podolskiej. Arcybiskup Claudio zaznaczył, że biskup Leon powierzył mu w pewnym momencie «klucze od przyszłości», nominując ks. Oleksandra rektorem Seminarium Duchownego w Gródku Podolskim. «Pomoc nadeszła!» — powiedział arcybiskup Gugerotti, zwracając się do biskupa Witalia Krywickiego, który do tego czasu sprawował rządy nad diecezją sam.

W imeniu kapłanów diecezji kijowsko-żytomierskiej biskupa przywitał proboszcz kościoła katedralnego pw. św. Zofii w Żytomierzu. Głowy konferencji zakonów męskich i żeńskich w Ukrainie, przedstawiciele rodzin diecezji kijowsko-żytomierskiej, a także parafianie z Szarogrodu zapewnili, że będą się za niego modlić.

Projekt bez tytułu (2).png [797.13 KB]
(fot. Wiktor Zalewski / credo.pro/pl)

***

Oleksandr Jazłowiecki urodził się 2 marca 1979 r. w Sharogrodzie obwodu winnickiego. Po szkole zawodowej wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Ducha Świętego w Gródku Podolskim. W 2004 r. otrzymał święcenia kapłańskie od biskupa od Leona Dubrawskiego. Pracował jako wikariusz w Murafie i jako wychowawca w seminarium w Gródku. Od 2006 roku kontynuował studia na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, gdzie obronił doktorat z prawa kanonicznego. Po powrocie z Rzymu pracował w seminarium jako prorektor. A od 2014 do 2018 r. — rektor Wyższego Seminarium Duchownego diecezji kamieniecko-podolskiej. Od 13 sierpnia 2018 r. został wysłany do pracy w diecezji kijowsko-żytomierskiej, gdzie pracował jako kanclerz i moderator kurii. 18 września 2019 r. został nominowany na biskupa pomocniczego diecezji kijowsko-żytomierskiej.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Dziś został wyświęcony najmłodszy biskup
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.