Władze Egiptu ukarały kaznodzieję muzułmańskiego, który chciał przepraszać za podboje islamu

Władze Egiptu ukarały kaznodzieję muzułmańskiego, który chciał przepraszać za podboje islamu
Muslim man praying in a spiritual atmosphere
KAI / sz

Egipski kaznodzieja sunnicki szejk Nasza’at Abd el Sami’i Zari’i skrytykował podboje wojskowe, dokonywane w przeszłości pod sztandarem islamu, porównując je do wypraw krzyżowych. W odpowiedzi na to wystąpienie Ministerstwo Subwencji Religijnych (AWAQF) zakazało mu nauczania i głoszenia kazań w meczetach. Zaznaczono przy tym, że jego poglądy nie odzwierciedlają myśli i poglądów kairskiego Uniwersytetu al-Azhar – najważniejszego ośrodka teologicznego islamu sunnickiego, do którego studentów szejk skierował swą wypowiedź.

Szejk, który pełni swój urząd kaznodziei przy regionalnym urzędzie ds. subwencji w gubernatoracie Daqahlija, przemawiał niedawno do słuchaczy al-Azharu i to do nich wystosował apel o przeproszenie całego świata za wojny i podboje muzułmańskie. Jego zdaniem działania te nie oddawały głębokiej istoty islamu i porównał je z krucjatami. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że te ostatnie są dzisiaj krytykowane na płaszczyźnie historycznej jako sprzeczne z Ewangelią i istotą chrześcijaństwa.

„Podobnie nadszedł czas na uznanie i stwierdzenie faktu, że wyprawy zdobywcze islamu są postrzegane jako operacje polityczno-wojskowe, niemające nic wspólnego z prawdziwymi «filarami» islamu” – oświadczył mówca.

Poglądy te szybko wywołały ostre reakcje jego przełożonych z Daqahliji, którzy wysłali raport o jego inicjatywach do centrali ministerstwa, tam zaś zarządzono, że badacz nie może już głosić kazań w meczetach. Centrala przypomniała ponadto, że wobec szejka już wcześniej prowadzono postępowania dyscyplinarne przynajmniej w dwóch przypadkach, gdy podczas wyjazdów do Iraku i Iranu wzywał publicznie do przezwyciężenia wszelkich sprzeczności i podziałów między sunnitami a szyitami w łonie islamu.

DEON.PL POLECA

W swoich wypowiedziach i wykładach szejk Nasza’at Zari’i powoływał się zwykle na uznanych uczonych islamskich, począwszy od nauczania Alego ibn Abi Taliba (556-661) – krewnego proroka Mahometa, uznawanego za pierwszego imama islamu szyickiego. AWAQF podkreślił, uzasadniając swe postępowanie karne wobec kaznodziei, że jego poglądy nie reprezentują stanowiska społeczności teologicznej i akademickiej al-Azharu.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Korespondencja między chrześcijaninem a muzułmaninem zawiera trzy listy pochodzące z IX i X wieku, które są przykładem dyskusji teologiczno-filozoficznych, jakie toczyły się w tym okresie między przedstawicielami obu wyznań. Trzonem korespondencji jest podjęta przez autora...

Skomentuj artykuł

Władze Egiptu ukarały kaznodzieję muzułmańskiego, który chciał przepraszać za podboje islamu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.