Ekumenizm oznacza „widzenie oczami drugiego”

Ekumenizm oznacza „widzenie oczami drugiego”
Fot. Jakub Kołacz SJ
KAI / jk

W Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie zakończyła się konferencja ekumeniczna, w której uczestniczyli teologowie z katolickich i prawosławnych Kościołów wschodnich z Europy, Libanu i Stanów Zjednoczonych. Dla kardynała Kurta Kocha, prefekta Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan, był to „ważny znak nadziei i zaufania w dzisiejszym świecie charakteryzującym się straszliwymi wojnami”.

Teologowie z różnych krajów, w tym z Włoch, Niemiec, Libanu, Austrii, USA, Francji, Ukrainy, Węgier i Rumunii, wzięli udział w międzynarodowej konferencji „Ekumeniczna wizja katolików wschodnich w dialogu z prawosławnymi”. Konferencja koncentrowała się na sytuacji na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. „Z ekumenicznego punktu widzenia konferencja jest ważnym znakiem nadziei i zaufania w dzisiejszym świecie, który charakteryzuje się straszliwymi wojnami i sytuacją ekumeniczną, która cierpi z powodu bolesnych konsekwencji tych wojen” – powiedział kard. Kurt Koch, prefekt Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Zaznaczył, że jest to znak nadziei również dlatego, że Kościoły prawosławne są najbliższe Kościołowi katolickiemu spośród wszystkich Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. „Oba zachowały podstawową strukturę eucharystyczną i biskupią wczesnego Kościoła i nadal nią żyją” – powiedział szwajcarski kardynał. Podkreślił, że katolickie Kościoły wschodnie „ponoszą szczególną odpowiedzialność w tym ekumenicznym procesie pojednania” i zacytował soborowy dekret o katolickich Kościołach wschodnich Orientalium Ecclesiarium: „Kościoły wschodnie, które są w komunii z rzymską Stolicą Apostolską, mają szczególne zadanie promowania jedności wszystkich chrześcijan, zwłaszcza chrześcijan wschodnich, zgodnie z zasadami dekretu O ekumenizmie ogłoszonego przez ten święty sobór".

Według uczestników, konferencje takie jak obecna i ogólnie dialog ekumeniczny są okazją do nauki dialogu. Pokój i pojednanie wymagają pewnych umiejętności: umiejętności słuchania i umiejętności dialogu. Wskazywano, że w pewnym sensie dialog katolicko-prawosławny, zwłaszcza dialog między wschodnimi Kościołami katolickimi i Kościołem prawosławnym, jest dialogiem, który niesie pamięć konfliktu, pamięć, która wymaga tych samych umiejętności słuchania i dialogu, a także umiejętności patrzenia na sytuację oczami drugiego.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
bp Damian Andrzej Muskus OFM, Magdalena Dobrzyniak

Kościół należy do Boga, ale jego „dziś” zależy od ludzi

Nieustannie słyszymy o kryzysie i upadku Kościoła. Skandale seksualne, manipulacja i przemoc, jego nierozerwalna więź z polityką wzbudzają silne emocje. O swoje miejsce we wspólnocie...

Skomentuj artykuł

Ekumenizm oznacza „widzenie oczami drugiego”
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.