Franciszek: bądźmy dobrymi robotnikami w Winnicy Pańskiej

Franciszek: bądźmy dobrymi robotnikami w Winnicy Pańskiej
(fot. PAP/EPA/Riccardo Antimiani)
KAI / kk

Do stawania się dobrymi robotnikami w Winnicy Pańskiej zachęcił Franciszek w swoim rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański” 4 października. Po jej odmówieniu udzielił wiernym apostolskiego błogosławieństwa.

Wspomniał następnie o swej wczorajszej krótkiej wizycie w Asyżu, gdzie podpisał encyklikę "Fratelli tutti". Oznajmił, że chce wręczyć wszystkim obecnym na Placu św. Piotra egzemplarze swego najnowszego dokumentu, wspomniał o 100-leciu istnienia duszpasterstwa "Stella Maris" i o wczorajszym ślubowaniu nowych rekrutów Gwardii Szwajcarskiej.

PRZECZYTAJ ENCYKLIKĘ "FRATELLI TUTTI" >>

Nawiązując do czytanego dziś fragmentu Ewangelii (Mt 21, 33-43), zawierającego przypowieść o dzierżawcach winnicy, zauważył, że jej punktem kulminacyjnym jest chwila, gdy gospodarz postanawia wysłać swojego syna: robotnicy nie mają dla niego szacunku, wręcz przeciwnie, uważają, że usuwając go, mogą zagarnąć winnicę, a więc zabijają także jego, podobnie jak wysłane wcześniej sługi. Papież wyjaśnił, że obraz winnicy przedstawia lud, który Pan sobie wybrał i ukształtował z wielką troską; sługami wysłanymi przez gospodarza są prorocy, posłani przez Boga, a syn uosabia Jezusa. „I tak jak zostali odrzuceni prorocy, tak też Chrystus został odrzucony i zabity” – przypomniał Ojciec Święty.

Wskazał następnie, że przez tę przypowieść i zapowiedź kary dla niegodziwców Pan Jezus przypomina o odpowiedzialności za lud. Jest ona stale aktualna, bo również dziś Bóg oczekuje plonów swojej winnicy od tych, których posłał, aby w niej pracowali. Podkreślił, że władza jest służbą i jako taka musi być sprawowana dla dobra wszystkich i dla szerzenia Ewangelii.

Odnosząc się do drugiego czytania dzisiejszej liturgii Franciszek zaznaczył, że aby być dobrymi robotnikami w Winnicy Pańskiej, trzeba dążyć do tego, co jest prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, czcigodne; co jest cnotą i zasługuje na pochwałę. „W ten sposób staniemy się Kościołem coraz bogatszym w owoce świętości, będziemy oddawali chwałę Ojcu, który kocha nas z nieskończoną czułością, Synowi, który stale daje nam zbawienie, Duchowi, który otwiera nasze serca i pobudza nas ku pełni dobra” – stwierdził Ojciec Święty. Na zakończenie zachęcił do odmawiania różańca.

Oto polski tekst rozważań papieskich:

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

W dzisiejszej Ewangelii (por. Mt 21, 33-43) Jezus, przewidując swoją mękę i śmierć, opowiada przypowieść o dzierżawcach winnicy-zabójcach, aby przestrzec arcykapłanów i starszych ludu, który zamierzali pójść złą drogą. Żywią oni bowiem wobec Niego złe intencje i szukają sposobów, aby Go usunąć.

Ta alegoryczna opowieść opisuje gospodarza, który poświęciwszy wiele troski swej winnicy (por. w. 33), musiał wyjechać i powierzył ją rolnikom. Następnie, gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi, aby odebrali plon. Ale owi rolnicy przyjęli sługi pałkami, a niektórych nawet zabili. Gospodarz posłał inne sługi, liczniejszych, ale i oni zostali potraktowani tak samo (por. ww. 34-36). Punktem kulminacyjnym jest chwila, gdy gospodarz postanawia wysłać swojego syna: robotnicy nie mają dla niego szacunku, co więcej – uważają, że usuwając go, będą mogli zagarnąć winnicę, a więc zabijają również jego (por. ww. 37-39).

Obraz winnicy jest jasny: przedstawia lud, który Pan sobie wybrał i ukształtował z wielką troską; sługami wysłanymi przez gospodarza są prorocy, posłani przez Boga, a syn uosabia Jezusa. I tak jak zostali odrzuceni prorocy, tak samo też Chrystus został odrzucony i zabity.

Na koniec opowieści Jezus pyta przywódców ludu: „Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?” (w. 40). Oni zaś, przejęci logiką narracji, sami wypowiadają swoje potępienie: gospodarz – mówią – surowo ukarze tych niegodziwców i powierzy winnicę „innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze” (w. 41).

Tą bardzo surową przypowieścią Jezus stawia swoich rozmówców w obliczu ich odpowiedzialności i czyni to wyjątkowo jasno. Ale nie myślmy, że to napomnienie dotyczy jedynie tych, którzy odrzucili Jezusa w tamtych czasach. Dotyczy ono wszystkich czasów, także naszych. Również dziś Bóg oczekuje plonów swojej winnicy od tych, których posłał, aby w niej pracowali. Dotyczy to nas wszystkich.

W każdym czasie ci, którzy sprawują władzę, wszelką władzę, także w Kościele, w ludzie Bożym, mogą być kuszeni robienia własnych interesów, zamiast Bożych. I Jezus mówi, że prawdziwa władza jest wtedy, gdy pełni się jako jako służbę, władza jest służbą, nie wykorzystywaniem innych. Winnica jest Pańska, nie nasza. Władza jest posługiwaniem i jako taka ma być sprawowana dla dobra wszystkich i szerzenia Ewangelii. Przykro jest widzieć, gdy w Kościele osoby, mające władzę, szukają własnych interesów.

Święty Paweł w drugim czytaniu dzisiejszej liturgii mówi nam, jak być dobrymi robotnikami w Winnicy Pańskiej: co jest prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, czcigodne; niech wszystko to, co jest cnotą i zasługuje na pochwałę, będzie codziennym przedmiotem naszego zaangażowania (por. Flp 4, 8). Powtarzam: to, co jest prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, czcigodne; niech wszystko to, co jest cnotą i zasługuje na pochwałę, będzie codziennym przedmiotem naszego zaangażowania. Jest to postawa władzy a także każdego z nas, gdyż każdy z nas, w swej małości, ma pewną władzę. W ten sposób staniemy się Kościołem coraz bogatszym w owoce świętości, będziemy oddawali chwałę Ojcu, który kocha nas z nieskończoną czułością, Synowi, który stale daje nam zbawienie, Duchowi, który otwiera nasze serca i pobudza nas ku pełni dobra.

Zwróćmy się teraz do Najświętszej Maryi Panny, łącząc się duchowo z wiernymi zgromadzonymi w Sanktuarium w Pompejach na modlitwie błagalnej, a w październiku odnówmy nasze zaangażowanie w modlitwę Różańca świętego.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Elisabetta Piqué
35,91 zł
39,90 zł

Najbardziej intymna, a jednocześnie odważna książka, jaką napisano o papieżu Franciszku.

Od wczesnej młodości aż po posługę następcy świętego Piotra. Autorka, dla której papież jest duchowym Ojcem, dotyka najważniejszych momentów w życiu Franciszka. Mówi o...

Skomentuj artykuł

Franciszek: bądźmy dobrymi robotnikami w Winnicy Pańskiej
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.