Fundacja Świętego Józefa. Podziękowanie dla duchownych za finansowanie pomocy pokrzywdzonym przez duchownych

Fundacja Świętego Józefa. Podziękowanie dla duchownych za finansowanie pomocy pokrzywdzonym przez duchownych
Fot. Timonko_Galina/depositphotos.com
KAI/mk

Zajmująca się pomocą ofiarom wykorzystania w polskim Kościele Fundacja Świętego Józefa złożyła podziękowania tym biskupom i księżom, którzy przekazują jej wsparcie finansowe.

„Dziękujemy za to, że dzięki Księdza/Ojca składkom jesteśmy jako Kościół w Polsce mniej bezradni wobec dramatu wykorzystania seksualnego” – napisali członkowie Zarządu Fundacji Świętego Józefa do duchownych, finansujących jej działalność.

Powołana przez Episkopat Polski Fundacja Świętego Józefa finansowana jest ze składek pochodzących od biskupów i księży. W marcu bieżącego roku do jej wspierania przystąpiły również zakony męskie.

„Staramy się na różne sposoby wspierać Osoby Zranione i prowadzić działania prewencyjne, co staje się możliwe dzięki Księdza/Ojca składce. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie, bo dzięki finansowaniu terapii Pokrzywdzonym możemy łagodzić skutki krzywd i pomagać w odbudowywaniu życia Osób Zranionych” – zaznaczają Marta Titaniec, ks. Grzegorz Strzelczyk i ks. Janusz Łuczak SAC z Zarządu Fundacji Świętego Józefa KEP.

DEON.PL POLECA

Ze środków Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski dofinansowane są punkty konsultacyjne dla osób zranionych we wspólnocie Kościoła oraz grupy wsparcia dla pokrzywdzonych, Fundacja finansuje również terapie indywidualne (zdecydowaną większość opłacają poszczególne diecezje i zakony, na których spoczywa ten obowiązek).

Poprzez finansowanie krakowskiego Centrum Ochrony Dziecka, studiów i szkoleń fundacja wspiera profesjonalizację osób, które lokalnie pomagają skrzywdzonym na różny sposób – od przyjęcia zgłoszenia, po towarzyszenie duchowe czy psychologiczne. Staraniem Fundacji Świętego Józefa KEP ukazała się w ostatnim czasie publikacja „Spowiednik wobec dramatu wykorzystania seksualnego”, będąca pomocą dla duszpasterzy. W miarę możliwości Fundacja Świętego Józefa KEP chce przez swą działalność wspierać również skrzywdzonych seksualnie przez osoby niezwiązane instytucjonalnie z Kościołem.

List z podziękowaniami dla duchownych, którzy przekazują składki na działanie Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski został skierowany do biskupów diecezjalnych i za pośrednictwem kurii diecezjalnych przekazany do wszystkich kapłanów, podziękowania dla zakonników zostały przekazane poprzez wyższych przełożonych zakonnych.

Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski została powołana 8 października 2019 r. decyzją 384. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, rozpoczęła działalność na początku 2020 roku. Środki na funkcjonowanie Fundacji są naliczane proporcjonalnie do liczby biskupów i prezbiterów inkardynowanych do danej diecezji. 11 marca 2021 r. do współpracy w ramach Fundacji Świętego Józefa przystąpiły zakony męskie. Zgodnie Deklaracją Konferencji Episkopatu Polski i Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, każda jurysdykcja zakonna przekazuje wpłaty zgodnie z liczbą prezbiterów zakonnych.

 

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Justyna Kaczmarczyk

Zranieni w Kościele – wysłuchać, zrozumieć, pomóc

Lata traumy, emocjonalne zamknięcie, depresja – to tylko niektóre skutki, z którymi muszą mierzyć się osoby wykorzystane seksualnie. Co czuje osoba skrzywdzona przez księdza? Na jaką pomoc może...

Skomentuj artykuł

Fundacja Świętego Józefa. Podziękowanie dla duchownych za finansowanie pomocy pokrzywdzonym przez duchownych
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.