Genewa: obradowała Wspólna Grupa Robocza Kościoła katolickiego i Światowej Rady Kościołów

Genewa: obradowała Wspólna Grupa Robocza Kościoła katolickiego i Światowej Rady Kościołów
(fot. unsplash.com)
1 miesiąc temu
KAI / df

Komitet Wykonawczy Wspólnej Grupy Roboczej (WGR), złożonej z przedstawicieli Kościoła katolickiego i Światowej Rady Kościołów (ŚRK) obradował online 6 lipca. Obrady prowadzili współprzewodniczący tego gremium: katolicki metropolita Dublina i prymas Irlandii abp Diarmuid Martin i prawosławny arcybiskup i metropolita Târgoviște w Rumunii – Nifon.

Ogłoszony 7 bm. komunikat ŚRK po tym spotkaniu stwierdza, że omawiano końcową redakcję dwóch dokumentów, nad którymi Grupa od dłuższego czasu pracowała, poświęconych budowaniu pokoju w sytuacjach konfliktowych oraz migrantom i Uchodźcom jako ekumenicznym wyzwaniom i możliwościom".

Modlitwę na otwarcie posiedzenia odmówił abp Martin a w jego pierwszej sesji wziął udział także tymczasowy sekretarz generalny ŚRK ks. prof. dr Ioan Sauca.

Spotkanie rozpoczęło się od wymiany poglądów o tym, jak różne konteksty kościelne odnoszą się do obecnego kryzysu wywołanego przez koronawirusa. Uczestnicy obrad zgodzili się, że podejmowane na całym świecie działania i zarządzenia zapobiegawcze w okresie zamknięcia (lockdown) stworzyły rodzaj solidarności ekumenicznej między Kościołami na naszej planecie, które doświadczały tego samego wyzwania znalezienia nowych dróg dla nabożeństw oraz dla prowadzenia ich pracy misyjnej i duszpasterskiej.

Członkowie WGR omówili następnie końcowe rozdziały dwóch materiałów studyjnych z zaleceniami dla Kościołów, które podjęła Grupa. Są to “Budowa pokoju w sytuacjach konfliktowych” oraz “Migranci i uchodźcy – wyzwania i możliwości ekumeniczne”. Zgodnie podkreślono globalną doniosłość obu dokumentów, potwierdzając jednocześnie potrzebę osadzenia ich w kontekście nowej sytuacji, spowodowanej przez obecną pandemię.

Przedyskutowano też kroki, jakie trzeba jeszcze poczynić w celu ostatecznego dopracowania tekstu X Raportu, który winien się ukazać na zakończenie obecnego mandatu Grupy.

I wreszcie ze względu na przesunięcie terminu XI zgromadzenia ogólnego ŚRK z 2021 na 2022 i związane z tym przedłużenie obecnej kadencji WGR zrewidowano plan następnych spotkań tego ważnego narzędzia współpracy obu partnerów. Postanowiono, że następne zebranie Komitetu Wykonawczego Grupy odbędzie się także online w listopadzie br., a najbliższe posiedzenie plenarne całej Grupy zaplanowano na wiosnę 2021.

Spotkanie zakończyło się modlitwą, którą poprowadził metropolita Nifon z Târgoviște.

Wspólna Grupa Robocza ŚRK i Kościoła katolickiego powstała w 1965 w celu omawiania spraw budzących wzajemne zainteresowanie i wspierania współpracy obu tych podmiotów. Liczy po 10 członków z każdej strony, przy czym z ramienia ŚRK są w niej przedstawiciele różnych tradycji, wyznań i regionów, świeccy i duchowni, w tym także kobiety. Jej posiedzenia plenarne odbywają się co roku, podczas gdy jej Komitet Wykonawczy zbiera się dwukrotnie między nimi. Dwaj współsekretarze WGR, reprezentujący Papieską Radę Popierania Jedności Chrześcijan i ŚRK, pomagają koordynować kontakty Rady z instytucjami watykańskimi. W latach 1999-2005 członkiem Grupy był metropolita lubelski abp Józef Życiński.

W pracach Grupy uczestniczą nie tylko jej członkowie, ale też zaproszeni przez nią eksperci z innych organizacji. Wśród tematów, podejmowanych przez to gremium, są zagadnienia doktrynalne, związane z misjami, spraweidliwość, pokój i pojednanie, formacja ekumeniczna i młodzież

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Genewa: obradowała Wspólna Grupa Robocza Kościoła katolickiego i Światowej Rady Kościołów
Komentarze (1)
FP
~F PS
9 lipca 2020, 09:02
Jak można się modlić z innowiercami ? Trzeba się za nich modlić żeby wrócili do jedynej słusznej wiary katolickiej a nie jeszcze bardziej utrzymywać ich w przekonaniu że wszystkie religie są równe blokując im tym samym drogi do zbawienia.

Skomentuj artykuł

Genewa: obradowała Wspólna Grupa Robocza Kościoła katolickiego i Światowej Rady Kościołów
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.