IV Krajowy Kongres Misyjny będzie w 2015 r.

IV Krajowy Kongres Misyjny będzie w 2015 r.
(fot. Don McCullough / Foter / CC BY)
KAI / mh

1999 misjonarek i misjonarzy z Polski pracuje w różnych krajach świata - poinformowano podczas spotkania Papieskich Dzieł Misyjnych, agend Komisji Episkopatu Polski ds. misji oraz odpowiedzialnych za służbę misjom w zgromadzeniach zakonnych i ruchach religijnych, jakie odbyło się 17 września w Niepokalanowie. Poświęcone było ono głownie przygotowaniom do IV Krajowego Kongresu Misyjnego.

- To kolejny, ważny krok wszystkich środowisk misyjnych w Polsce w drodze do IV Krajowego Kongresu Misyjnego. Planujemy go na rok 2015, w którym będziemy świętowali w Kościele powszechnym 50. rocznicę uchwalenia przez Sobór Watykański II Dekretu o misyjnej działalności Kościoła "Ad Gentes" oraz 25. lecie encykliki bł. Jana Pawła II "Redemptoris missio" - powiedział bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. misji, podczas spotkania z odpowiedzialnymi za dzieła misyjne.

DEON.PL POLECA
Uczestnicy zapoznali się także z działalnością Centrum Formacji Misyjnej, które przygotowuje przyszłe misjonarki i misjonarzy do pracy w krajach misyjnych. Ks. Jan Fecko, dyrektor CFM w Warszawie powiedział, że rok formacji rozpoczęły 33 osoby. Wśród nich nie zabrakło także wiernych świeckich. Przygotowują się oni do wyjazdu na misje od strony duchowej i językowo-kulturowej.

Ks. Kazimierz Szymczycha, sekretarz Komisji EP ds. Misji poinformował, że obecnie w świecie głosi Ewangelię 1999 misjonarek i misjonarzy z Polski. Najwięcej misjonarzy pracuje na misjach w Afryce (819 osób), Ameryce Południowej i Środkowej (799 osób) oraz Azji (309 osób). Polscy misjonarze są również w Europie (4 osoby) i Oceanii (69 osób). Ks. Jerzy Kraśnicki z MIVA Polska mówił, że dzięki hojności wiernych w Polsce MIVA mogła w ubiegłym roku przekazać na misje 30 samochodów, 2 ambulanse, 4 motory i skutery oraz traktor. Wartość tych projektów przekroczyła 950 tys. euro.

Ks. Zbigniew Sobolewski zachęcił do uczestnictwa w konkursie misyjnym "Mój szkolny kolega z misji", którego XIII edycja już się rozpoczęła. Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów będą rywalizować ze sobą w kategorii plastycznej, muzycznej, charytatywnej i literackiej.

Poważną część spotkania zdominowały przygotowania do IV Krajowego Kongresu Misyjnego. Ks. bp Jerzy Mazur przedstawił stan przygotowań oraz główne założenia Kongresu. Wyraził nadzieję, że zaplanowany na 2015 rok Kongres poprzedzą konferencje, sympozja i akcje diecezjalne i parafialne, które ożywią duchem misyjnym te wspólnoty. - Naszym gorącym pragnieniem jest, by wszystkie środowiska misyjne w Polsce włączyły się w organizację i przebieg Kongresu. Chcemy przypomnieć całemu Kościołowi, że jest z natury misyjny, a na każdym z nas ciąży odpowiedzialność za misje "ad gentes" - powiedział bp Jerzy Mazur. - Będziemy nie tylko wspominać rocznicę uchwalenia Dekretu soborowego "Ad Gentes", ale żyć jego duchem i realizować zadania, które przed Kościołem stawia dziś Chrystus, pierwszy i najważniejszy Misjonarz. Naszym najważniejszym zadaniem jest budzenie odpowiedzialności za misje. Trzeba, by Kongres został powiązany ze wspólnotową i indywidualną modlitwą oraz konkretnymi działaniami. Potrzebujemy misjonarek i misjonarzy, także spośród wiernych świeckich. Potrzebujemy tych, którzy wesprą ich modlitwami i ofiarami - dodał przewodniczący Komisji Episkopatu ds. misji.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

IV Krajowy Kongres Misyjny będzie w 2015 r.
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.