"Jeden z Nas" - projekt na rzecz ochrony życia

KAI / drr

W Polsce oficjalnie rozpoczęła się zbiórka podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską "Jeden z Nas". Ma ona na celu zwiększenie ochrony życia ludzkiego w Unii Europejskiej, zaprzestanie finansowania aborcji oraz niszczenia ludzkich embrionów w ramach badań i eksperymentów naukowych realizowanych z funduszy europejskich. By sprawą zajęła się Komisja Europejska, potrzeba aż miliona podpisów z co najmniej 7 krajów członkowskich UE. Jak dotąd inicjatywę poparło niemal 81 tys. osób, w tym ponad 30 tys. z Polski.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Warszawie Jakub Bałtroszewicz, członek Komitetu Obywatelskiego i Wykonawczego Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej "Jeden z Nas" wyjaśnił, że inicjatywa jest nowym narzędziem, stworzonym przez Unię Europejską, które umożliwia obywatelom państw członkowskich zgłoszenie propozycji zmiany prawa europejskiego.

DEON.PL POLECA
Z możliwości takiej skorzystał włoski europoseł Carlo Cassini. To on zarejestrował Europejską Inicjatywę Obywatelską "Jeden z Nas" bazując na wyroku Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu z 18 października 2011 roku, w sprawie Brüstle’a kontra Greenpeace, w którym stwierdzono, iż życie ludzkie zaczyna się od poczęcia, a embrion ludzki zasługuje na poszanowanie jego godności i integralności.

Jak wyjaśnił Bałtroszewicz, celem akcji jest zmiana istniejących przepisów. "Chcemy, aby Unia Europejska zaprzestała finansowania prywatnych instytucji z publicznych pieniędzy Wspólnoty, które wykorzystują otrzymane fundusze na programy aborcyjne, szczególnie w krajach trzeciego świata, a także by zostało zablokowane finansowanie instytucji badawczych, które działają również na terenie UE, które wykorzystują pieniądze na badania i eksperymentowania na komórkach macierzystych pochodzenia embrionalnego" - stwierdził Jakub Bałtroszewicz. Dodał, że badania na komórkach macierzystych są potrzebne i ważne, ale można je prowadzić w taki sposób, by nie prowadzić do niszczenia istnień ludzkich.

Inicjatywa została zarejestrowana 11 maja 2012 roku, a więc zgodnie z prawem europejskim jej przedstawiciele mają rok na zebranie potrzebnej liczby podpisów, to jednak ze względu na problemy techniczne, leżące po stronie Komisji Europejskiej, czas ten wydłużono do 1 listopada br. Komitet Obywatelski nie chce jednak ryzykować odrzucenia Inicjatywy, bowiem o przedłużeniu terminu poinformowano nie aktem prawnym a jedynie na konferencji prasowej. Trudno zatem przewidzieć jakie mogą być tego konsekwencje. Zdecydowano zatem, by w miarę możliwości uzyskać wymaganą liczbę podpisów przed 11 maja br.

W sumie zebrać trzeba co najmniej milion podpisów z przynajmniej 7. krajów Unii Europejskiej. W inicjatywę "Jeden z Nas" włączyło się jak dotąd 25 z 27. krajów członkowskich. Są już pierwsze efekty. Udało się zebrać niemal 81 tys. podpisów. Ponad 30 tys. pochodzi z Polski, ok. 15 tys. z Hiszpanii czy Włoch. Każdy z krajów musi zebrać pewne minimum podpisów. Oblicza się je mnożąc liczbę europosłów danego kraju przez 750. W przypadku Polski minimum wynosi 38 tys. 250 podpisów.

Aby wesprzeć inicjatywę należy być przede wszystkim obywatelem Unii Europejskiej, posiadać prawo wyborcze oraz ukończone 18 lat. Podpisy można składać za pomocą strony internetowej www.jedenznas.eu. Tam też do pobrania są formularze papierowe, dzięki którym podpisy można zbierać wśród tych, którzy nie mają dostępu do sieci.

Przedstawiciele Inicjatywy zapowiedzieli, że akcja będzie szczególnie intensywnie promowana w ciągu najbliższych tygodni, szczególnie podczas Tygodnia Świętości Życia. W prasie mają się również ukazać formularze do zbierania podpisów.

Paweł Wosicki, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, członek Komitetu Narodowego Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej podkreślił, że choć naczelnym celem kampanii jest wstrzymanie finansowania przez UE różnych programów badawczych, w czasie których giną ludzkie embriony, a także organizacji, które wręcz bezpośrednio promują i wykonują aborcję w krajach trzeciego świata, to jednocześnie celem szerszym jest uświadomienie Europejczykom, że dziecko poczęte jest jednym z nas, człowiekiem, i to nie tylko z tego powodu, że stoi za nim prawo, ale przede wszystkim z tej racji, iż jest godnym szacunku jako osoba ludzka.

Jeśli uda się zebrać wymaganą liczbę podpisów Komisja Europejska będzie zobowiązana zorganizować wysłuchanie publiczne, w czasie którego liderzy inicjatywy będą mogli przedstawić komisarzom argumenty za zmianą polityki finansowej Unii Europejskiej. Następnie Komisja podejmie decyzję, czy skierować sprawę do Parlamentu Europejskiego. Jeśli decyzja będzie pozytywna debata w PE może się odbyć prawdopodobnie w pierwszej połowie 2014 r.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"Jeden z Nas" - projekt na rzecz ochrony życia
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.