Kard. Grocholewski do rodziny Radia Maryja: zło wynika m.in. ze zniewolenia

Kard. Grocholewski do rodziny Radia Maryja: zło wynika m.in. ze zniewolenia
(fot. PAP/Waldemar Deska)
PAP / kk

Zniewolenie moralne nie jest drogą do budowania dobra, do rzeczywistego szczęścia - mówił w niedzielę do uczestników 27. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja b. prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej kard. Zenon Grocholewski.

Kardynał zwrócił uwagę na zło w Polsce powodowane, jego zdaniem, zniewoleniem moralnym i żądzą władzy, oceniając, że broni się dziś tego zniewolenia moralnego, jako czegoś dobrego: prawa subiektywnego. Wezwał też do "uwalniania serc od różnego rodzaju zniewoleń i uzależnień" oraz do robienia właściwego użytku z wolności. Kard. Grocholewski wygłosił homilię podczas mszy będącej głównym punktem 27. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja, w której uczestniczył m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz liczni członkowie rządu.

Zwracając się do pielgrzymów hierarcha zaznaczył, że Polacy od wieków pielgrzymują na Jasną Górę nie tylko ze swoimi radościami, ale i prośbami o pomoc - sanktuarium to stało się więc w sposób naturalny duchową stolicą Polski, a także - jak mówił św. Jan Paweł II - "wewnętrznym spoidłem życia narodu" oraz "siłą, która chwyta naród cały w pokornej i mocnej postawie wierności Bogu, kościołowi i jego hierarchii".

W tym kontekście kard. Grocholewski gratulował rodzinie Radia Maryja, w którą - jak zaznaczył - czuje się włączony, że wybrało Jasną Górę na miejsce "corocznego, tak bardzo licznego spotkania", a także "działalności wypływającej z łączności z tym sanktuarium", m.in. "poczynań na rzecz prawdy i dobra w naszym kraju; na rzecz respektowania chrześcijańskich korzeni naszego narodu, na rzecz wartości duchowych" czy "troski o dobro rodziny, o prawa rodziców, o prawo do życia tych najbardziej bezbronnych, o solidne wychowanie młodego pokolenia".

Kard. Grocholewski gratulował też temu środowisku "poczynań na rzecz demokracji w Polsce, wolności mediów i wspierania tych mediów, które propagują prawdziwe wartości, a zwłaszcza wspierania dobroczynnej działalności Radia Maryja, Telewizji Trwam i dzieł z nimi związanych". Pogratulował także "faktu, że rodzina Radia Maryja nie pozwoliła się zastraszyć ani zniechęcić wobec pogardliwych i niekiedy prostackich względem jej członków pomówień czy epitetów". "Ta rodzina nie pozwoliła się zniewolić antydemokratycznym awanturnikom starającym się poprzez pieniactwo i arogancję narzucić swój styl życia i myślenie" - mówił hierarcha.

Kard. Grocholewski ocenił, że jasnogórskie sanktuarium "było i jest zawsze centrum, w którym buduje się wolność i czyni się tę wolność dojrzałą - w podwójnym znaczeniu: w sensie uwalniania serc od różnego rodzaju zniewoleń i uzależnień oraz w sensie robienia właściwego użytku z wolności". Zaznaczył, że prawdziwa wolność kształtuje się w sercu, a zatem - jak pisał św. Jan Paweł II - człowiek może być wolny w warunkach zewnętrznego zniewolenia, ale też może być niewolnikiem żyjąc w warunkach największej swobody zewnętrznej.

Wśród szczególnie destrukcyjnych zniewoleń hierarcha wymienił różne nałogi, ale też żądze: pieniędzy, władzy czy sławy. "Człowiek zniewolony wewnętrznie jest niezdolny do panowania nad sobą, nad swoimi wadami; jest ograniczony w możliwości czynienia dobra, realizacji prawdziwych wartości. (…) Zniewolenie takie pozbawia człowieka istotnego elementu jego człowieczeństwa, uniemożliwia mu budowanie dobra, nie czyni go tym samym szczęśliwszym i - co gorzej - przyczynia się do powiększenia zła w świecie" - wyjaśniał hierarcha.

"Człowiek wewnętrznie wolny to ten, który potrafi wybierać i realizować obiektywne dobro niezależnie od tego, w jakich warunkach się znajduje i nie pozwala się od tego odwieść ani strachem, ani nawet groźnymi konsekwencjami" - zastrzegł kardynał, odwołując się do postawy św. Maksymiliana Kolbego.

"Czy tak trudno dostrzec aktualnie w naszym kraju zło powodowane właśnie tym zniewoleniem w dziedzinie moralnej i żądzą władzy? Najgorszą rzeczą jest fakt, że obecnie broni się tego zniewolenia moralnego, jako czegoś dobrego, jako prawa subiektywnego - je się faworyzuje. To nie jest droga do budowania dobra, do rzeczywistego szczęścia, do prawdziwego postępu" - wołał kard. Grocholewski, akcentując że to Maryja prowadzi do Chrystusa i pomaga, aby ludzie - poprzez słowo Boże i sakramenty - wyzwalali się z różnych zniewoleń

Kard. Grocholewski przytoczył również słowa Jana Pawła II, że "nie można być prawdziwie wolnym, bez rzetelnego, głębokiego stosunku do wartości", że "elementem determinującym właściwe używanie wolności jest odniesienie do prawdy", a także że "Chrystus uczy nas, że najwspanialszym wypełnieniem wolności jest miłość".

"Wolność jednak w tych wymiarach to delikatna rzecz, którą łatwo można stracić, zwłaszcza w specyficznych okolicznościach współczesnego świata" - powiedział hierarcha, przywołując ponownie papieską przestrogę, że "może ona przerodzić się w swawolę omamiającą człowieka pozorem «złotej wolności»; może ona stać się zaczynem różnorodnych niewoli człowieka, ludzi, społeczeństw".

"Stąd tak ważną rzeczą jest czujność, mierzenie się z wolnością u boku Pani Jasnogórskiej. To sanktuarium pomaga nam wyzwolić się z niewoli naszych grzechów, słabości oraz uczy i pomaga używać naszej wolności do budowania dobra, a nie zła. Nietrudno zauważyć, jak bardzo od tych dwóch elementów: wolności osobistej i właściwego jej używania zależy potem wolność narodu" - wskazał kard. Grocholewski. "Czy zniewolenie duchowe, czyli upadek moralny obywateli, zły użytek wolności z ich strony, nie był często powodem utraty wolności przez nasz kraj? Czy nie są to elementy w każdym czasie, także dzisiaj, osłabiające ojczyznę, utrudniające prawdziwy postęp, pokojowe współżycie, współpracę?" - pytał hierarcha.

"Dlatego te dwa elementy wyznaczają też przedmiot naszej modlitwy do Królowej Polski za nasz kraj, w tym roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Tylko ludzie wolni wewnętrznie wolni są zdolni budować prawdziwą wolność narodu w oparciu o prawdę i wartości. Dlatego, Maryjo, dana ku obronie narodu polskiego pomóż nam, pomóż każdemu Polakowi wyzwolić się z niewoli pychy, egoizmu, chciwości, pijaństwa, zmysłowości, zazdrości, nienawiści pieniactwa i tak dalej" - modlił się kardynał.

"Pomóż każdemu z nas, każdemu Polakowi, używać wolności jedynie w celu budowania dobra, realizacji autentycznej miłości. (…) Polecamy ci trudne i odpowiedzialne zadanie tych, którzy sprawują władzę na naszej ziemi - umacniaj ich twoją matczyną miłością. Wspomagaj swoim wstawiennictwem Radio Maryja, Telewizję Trwam i wszystkie dzieła z nimi związane w szerzeniu prawdy i miłości, demokracji i prawdziwej wolności w naszym kraju; proś Boga, aby stokrotnie wynagrodził tym, którzy hojnie wspierają te dzieła modlitwą, cierpieniem i ofiarnością" - wezwał.

"Polecamy ci także tych, którzy chcą zagłuszyć i zniszczyć Radio Maryja, Telewizję Trwam i dzieła z nimi związane, walcząc także w ten sposób przeciwko wolności słowa i demokracji w naszym kraju. Wypraszaj przebaczenie i przemianę tym, którzy nas - rodzinę Radia Maryja - obrażają, szkalują, starają się ośmieszyć; wypraszaj im przebaczenie, bo nie wiedzą, co czynią" - zaznaczył.

"Niech za twoim wstawiennictwem media w naszym kraju nie będą w służbie kłamstwa, zniewolenia i deprawowania sumień. Pomóż by w naszym kraju szanowano podstawowe prawa każdego człowieka do życia (…), by rodziny stawały się coraz bardziej duchowo zdrowe, silne Bogiem, (…) by respektowano fundamentalne prawo rodziców do wychowania swoich dzieci (…), by w naszym kraju nie gorszono maluczkich (…), byśmy idąc za wezwaniem św. Pawła nie dali się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężali" - zaapelował hierarcha.

Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja co roku gromadzi dziesiątki tysięcy uczestników i należy do najliczniejszych w roku zgromadzeń na Jasnej Górze. Wraz ze zwolennikami tej katolickiej rozgłośni radiowej w Częstochowie modlą się przedstawiciele rządu i inni politycy. Pozdrowienie do uczestników pielgrzymki skierował podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański w Watykanie papież Franciszek.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Kard. Grocholewski do rodziny Radia Maryja: zło wynika m.in. ze zniewolenia
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.