Kard. Parolin: przeciwstawmy się negatywnej narracji nt. migrantów

Kard. Parolin: przeciwstawmy się negatywnej narracji nt. migrantów
(fot. Drop of Light / Shutterstock.com)
KAI / pk

Do przeciwstawienia się negatywnej narracji na temat migrantów wezwał sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin. Dodał, że migranci od zawsze przyczyniają się do narodzin wielkich cywilizacji.

Opinie te hierarcha zawarł w przedmowie do książki "Immigration, understanding and proposals" ("Imigracja, zrozumienie i propozycje"), będącej owocem rocznej pracy studentów Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, gdzie także odbyła się 26 listopada prezentacja tej publikacji.

Zdaniem kardynała, "w dyskusji nad relacją migracji i rozwoju nie został w pełni doceniony wkład wnoszony przez migrantów w rozwój krajów, do których przybywają", na co wskazywał już w 1992 r. św. Jan Paweł II w orędziu na Światowy Dzień Migranta.

"Migracje zawsze istniały w historii ludzkości i w istotny sposób przyczyniły się do narodzin wielkich cywilizacji w przeszłości i obecnie. Natomiast zapory i mury rodziły podziały i nierówności między ludźmi, często wywołując resentymenty, rywalizacje i konflikty - napisał sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, cytując słowa papieża Franciszka o konieczności odejścia od "traktowania drugiego człowieka jako zagrożenia dla naszej wygody", aby uznać go za "kogoś, kto swoim doświadczeniem życiowym i swymi wartościami może wiele wnieść i przyczynić się do bogactwa naszego społeczeństwa".

Za "wspólny obowiązek głów państw i środków masowego przekazu" uznał promocję pozytywnego spojrzenia na migrację, "rozpraszając uprzedzenia i lęki" oraz porzucając dominującą kulturę odrzucenia. Przyznał przy tym, że "istnieje wyraźna tendencja do podkreślania wydarzeń przestępczych z udziałem migrantów i uchodźców", a jednocześnie "umniejszania tylu aspektów pozytywnych dzisiejszych migracji", np. dobrych praktyk przyjmowania i integracji, jak również wolontariatu, który "unaocznia dość rozpowszechnione poczucie solidarności".

"Trzeba przeciwstawić się negatywnej narracji na temat migrantów i uchodźców. Oddać sprawiedliwość 'lasowi, który rośnie', zamiast skupiać uwagę na jednym 'drzewie, które upada', z pewnością wywołując więcej hałasu, ale nie będąc reprezentatywnym dla rzeczywistości" - napisał kard. Parolin.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Kard. Parolin: przeciwstawmy się negatywnej narracji nt. migrantów
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.