Katowice: Zmarł ks. prof. Remigiusz Sobański

KAI / wab

Wybitny polski kanonista, ksiądz infułat prof. Remigiusz Sobański zmarł 11 grudnia wieczorem. Miał 80 lat.

Ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobański urodził się 1 sierpnia 1930 w Miasteczku Śląskim. To miasto jest z tego dumne, obdarzyło Ks. Remigiusza tytułem honorowego obywatela. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do Szkoły Ogólnokształcącej Męskiej Stopnia Licealnego w Tarnowskich Górach. Mimo silnego nacisku ze strony władz szkolnych, nie dał się zapisać do Związku Młodzieży Polskiej. Egzamin dojrzałości zdał w 1949.

Po maturze w roku 1949 wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1954 otrzymał święcenia prezbiteratu. Ze względu na obchodzony wtedy Rok Maryjny, święcenia były w kościele Imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich. W tym samym roku uzyskał stopień doktora teologii.

Po święceniach pracował w Miasteczku Śląskim i Przełajce, był tymczasowo administratorem w Woszczycach, a następnie wikariuszem parafiach w Szopienicach i w Zebrzydowicach. W 1957 zamieszkał na probostwie parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym. Otrzymał misję kanoniczną do nauczania religii w Technikum Górniczym i Zasadniczej Szkole Górniczej w Chorzowie Batorym i w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Katowicach.

Równocześnie, od 2 września 1957, był notariuszem Sądu Biskupiego w Katowicach. Zamieszkał na probostwie w Załężu. Co niedzielę odprawiał Mszę św. w kaplicy na cmentarzu przy ul. Gliwickiej, której nadał tytuł Dobrego Łotra. Od roku 1957 był zaangażowany w Sądzie Biskupim.

Od 1968 związany był z Akademią Teologii Katolickiej w Warszawie. Tam uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Rada Państwa w 1974 nadała ks. Sobańskiemu tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1982 profesora zwyczajnego nauk prawnych.

Był dziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego i przez dwie kadencje rektorem ATK. Gdy Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie została przekształcona w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. Sobański został profesorem tego Uniwersytetu.

W 1988 Uniwersytet we Fryburgu w Szwajcarii zaproponował ks. Sobańskiemu objęcie katedry prawa kościelnego. Ks. Sobański odpowiedział, że ze względu na jego wiek, takie rozwiązanie nie byłoby najlepsze – miał dopiero 58 lat.

Był w stałych naukowych kontaktach z uniwersytetami w Bonn, Moguncji, Tybindze, Monachium. Od 1991 był profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Śląskim w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji.

Był członkiem: Kolegium Redakcyjnego Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych, Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Kościelnej Komisji Konkordatowej. Był też ekspertem sejmowej Komisji Konstytucyjnej i Komisji ds. Ratyfikacji Konkordatu, konsultorem Kongregacji ds. Duchowieństwa oraz Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Katowice: Zmarł ks. prof. Remigiusz Sobański
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.