Komisja konkordatowa chce rozmów z Kościołem

Komisja konkordatowa chce rozmów z Kościołem
Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni (fot. PAP/Grzegorz Jakubowski)
KAI / wm

Min. Michał Boni poprosił dziś ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego o wznowienie prac Zespołu Roboczego ds. Finansów Rządowej Komisji Konkordatowej.

Prośba ta nastąpiła na skutek decyzji podjętych podczas obrad Komisji Wspólnej rządu i Episkopatu w ubiegły czwartek. Wówczas strona kościelna - jak podkreślił wówczas współprzewodniczący komisji abp Sławoj Leszek Głodź - propozycje rządu przyjęła jedynie "do wiadomości" - traktując ją wyłącznie jako punkt wyjścia dla dalszych negocjacji. Obie strony postanowiły, że dalsze rozmowy dotyczące finansowania niektórych aspektów działalności Kościoła - w tym składek do ZUS i kwestia Funduszu Kościelnego - będą prowadzone na forum komisji konkordatowych, rządowej i kościelnej.

Zarówno państwo, jak i Kościół zobowiązuje do tego 22 artykuł Konkordatu, stanowiący, że "przyjmując za punkt wyjścia w sprawach finansowych instytucji i dóbr kościelnych oraz duchowieństwa obowiązujące ustawodawstwo polskie i przepisy kościelne. Układające się Strony (Stolica Apostolska i rząd RP - przy red.) stworzą specjalną komisję, która zajmie się koniecznymi zmianami". Dlatego rozmowy dotyczące nowych regulacji w sprawach finansowych dotyczących Kościoła muszą być prowadzone na forum komisji konkordatowych, a konkretnie wyłonionego przez obie strony zespołu ds. finansów.

Przewodniczącym Rządowej Komisji Konkordatowej jest minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, a Kościelnej Komisji Konkordatowej abp Stanisław Budzik. Warto przypomnieć, że członków Kościelnej Komisji Konkordatowej mianuje Nuncjusz Apostolski w Polsce.

W swoim dzisiejszym liście min. Boni prosi, by szef MSZ powołał do Zespołu Roboczego ds. Finansów - prócz szefa MAC, min. Boniego jako przewodniczącego - wiceministra MAC Włodzimierza Karpińskiego, wiceminister finansów Hannę Majszczyk, dyrektor Departamentu Prawa Gospodarczego w Rządowym Centrum Legislacji Monikę Salamończyk, dyrektora Departamentu Finansowego w Ministerstwie Kultury Wojciecha Kwiatkowskiego oraz wicedyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAC Andrzeja Marciniaka. Jak dowiedziała się nieoficjalnie KAI, minister Sikorski nie ma zastrzeżeń do tych kandydatur.

DEON.PL POLECA

Ze strony Kościoła na czele Zespołu ds. Finansów Kościelnej Komisji Konkordatowej stoi abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, a członkami są: ks. prof. Piotr Stanisz, Irena Ożóg i Maciej Rudnicki. Skład ten w najbliższych dniach zostanie rozszerzony. Decyzję w tej sprawie podejmie abp Budzik.

Jeśli chodzi o przebieg dalszych rozmów, to wolą strony kościelnej - jak czytamy w komunikacie z 357. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu - jest potrzeba stworzenia nowoczesnego modelu w zakresie finansowania niektórych działań Kościoła, nawiązującego do wzorców wypracowanych w różnych państwach europejskich.

Projekt zmian dotyczących Funduszu Kościelnego minister administracji i cyfryzacji Michał Boni przedstawił 15 marca na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. Projekt rządowy zakłada, że Kościoły i związki wyznaniowe samodzielnie płaciłyby składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne duchownych. Płacenie składek przez wszystkie osoby zatrudnione w formie stosunku pracy (np. przez księży katechetów) odbywałoby się natomiast tak jak obecnie. Obywatele mieliby prawo do przeznaczenia na Kościoły i związki wyznaniowe dodatkowe 0,3 proc. należnego podatku rocznego.

Strona kościelna nie odniosła się do przedstawionego przez rząd projektu, lecz wyłącznie "przyjęła go do wiadomości". Ponadto - jak zaznaczył sekretarz Episkopatu w wypowiedzi dla KAI - strona kościelna stoi na stanowisku, że zmiany w ustawach dotyczących któregokolwiek Kościoła powinny zostać poprzedzone umowami bądź uzgodnieniami rządu z danym związkiem wyznaniowym. Taki sposób procedowania wynika z zapisów zarówno art. 25 Konstytucji RP jak i art. 27 Konkordatu.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Komisja konkordatowa chce rozmów z Kościołem
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.