KAI / pch
Po tragicznym pożarze katedry Notre-Dame w Paryżu, głos zabierają kolejni duchowni i opiekunowie paryskich kościołów, którzy alarmują o niedostatecznej pomocy ze strony władz miasta i braku dostatecznej opieki nad zabytkowymi świątyniami.
Po tragicznym pożarze katedry Notre-Dame w Paryżu, głos zabierają kolejni duchowni i opiekunowie paryskich kościołów, którzy alarmują o niedostatecznej pomocy ze strony władz miasta i braku dostatecznej opieki nad zabytkowymi świątyniami.
"Rzeczpospolita" / pk
Dyskusja na temat Funduszu Kościelnego powraca co jakiś czas. W przeprowadzonym niedawno badaniu, za jego zlikwidowaniem opowiedziało się 57 proc. pytanych - donosi "Rzeczpospolita".
Dyskusja na temat Funduszu Kościelnego powraca co jakiś czas. W przeprowadzonym niedawno badaniu, za jego zlikwidowaniem opowiedziało się 57 proc. pytanych - donosi "Rzeczpospolita".
Do 2012 r. było poniżej 100 mln zł. Później sumy zaczęły rosnąć. W 2013 r. - 118 mln, w 2014 r. - 133 mln, w 2015 r. - 128 mln, a w 2016 r. - 145 mln zł. W zeszłym roku (jak ogłosiły media) padł rekord - 159 mln zł. Co to za liczby? Wydatki z budżetu państwa na tzw. Fundusz Kościelny.
Do 2012 r. było poniżej 100 mln zł. Później sumy zaczęły rosnąć. W 2013 r. - 118 mln, w 2014 r. - 133 mln, w 2015 r. - 128 mln, a w 2016 r. - 145 mln zł. W zeszłym roku (jak ogłosiły media) padł rekord - 159 mln zł. Co to za liczby? Wydatki z budżetu państwa na tzw. Fundusz Kościelny.
Rzeczpospolita / kk
Ministerstwo uzasadnia sumę remontami obiektów sakralnych, choć te stanowią tylko margines wydatków.
Ministerstwo uzasadnia sumę remontami obiektów sakralnych, choć te stanowią tylko margines wydatków.
PAP / kw
Senat zgłosił w piątek 20 poprawek do budżetu; opowiedział się m.in. za zwiększeniem o 8 mln zł Funduszu Kościelnego. Nie przeszły natomiast wnioski opozycji, by zwiększyć okrojone przez Sejm budżety TK i RPO.
Senat zgłosił w piątek 20 poprawek do budżetu; opowiedział się m.in. za zwiększeniem o 8 mln zł Funduszu Kościelnego. Nie przeszły natomiast wnioski opozycji, by zwiększyć okrojone przez Sejm budżety TK i RPO.
KAI / psd
Około 160 mln zł rocznie, a ok. 510 mln zł łącznie na lata 2016-2018 przewidziano w rządowym projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok na wydatki związane z realizacją stosunków między państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi.
Około 160 mln zł rocznie, a ok. 510 mln zł łącznie na lata 2016-2018 przewidziano w rządowym projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok na wydatki związane z realizacją stosunków między państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi.
PAP / kw
Fundusz Kościelny osiągnął w 2014 roku rekordowy poziom. Prace nad jego reformą stanęły jednak w miejscu - informuje "Rzeczpospolita".
Fundusz Kościelny osiągnął w 2014 roku rekordowy poziom. Prace nad jego reformą stanęły jednak w miejscu - informuje "Rzeczpospolita".
PAP / ptsj
Przed nami trudna dyskusja na temat Funduszu Kościelnego - mówiła premier Ewa Kopacz, pytana o rozmowy z Kościołami dot. likwidacji funduszu. Zapewniła też, że nie chce "urządzać Polakom życia", decydując z pozycji władzy o rozdzieleniu uroczystości państwowych i kościelnych.
Przed nami trudna dyskusja na temat Funduszu Kościelnego - mówiła premier Ewa Kopacz, pytana o rozmowy z Kościołami dot. likwidacji funduszu. Zapewniła też, że nie chce "urządzać Polakom życia", decydując z pozycji władzy o rozdzieleniu uroczystości państwowych i kościelnych.
KAI / kn
Zdaniem kard. Kazimierza Nycza, nie należy szukać żadnych podtekstów w tym, że rozmowy na temat przekształcenia Funduszu Kościelnego w odpis podatkowy zostały wstrzymane.
Zdaniem kard. Kazimierza Nycza, nie należy szukać żadnych podtekstów w tym, że rozmowy na temat przekształcenia Funduszu Kościelnego w odpis podatkowy zostały wstrzymane.
KAI / psd
W 2015 roku nie zostanie jeszcze wprowadzony odpis podatku dochodowego na Kościoły i związki wyznaniowe. Będziemy rozmawiać, co będzie w 2016, dzisiaj mamy w dalszym ciągu funkcjonujący Fundusz Kościelny - powiedział dziś w audycji "Kontrwywiad RFM FM" nowy minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki.
W 2015 roku nie zostanie jeszcze wprowadzony odpis podatku dochodowego na Kościoły i związki wyznaniowe. Będziemy rozmawiać, co będzie w 2016, dzisiaj mamy w dalszym ciągu funkcjonujący Fundusz Kościelny - powiedział dziś w audycji "Kontrwywiad RFM FM" nowy minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki.
PAP / psd
Premier Donald Tusk ocenił w niedzielę, że zamiana Funduszu Kościelnego na dobrowolny odpis podatku pewnie jeszcze zajmie trochę czasu, ale rząd będzie krok po kroku nad tym pracował.
Premier Donald Tusk ocenił w niedzielę, że zamiana Funduszu Kościelnego na dobrowolny odpis podatku pewnie jeszcze zajmie trochę czasu, ale rząd będzie krok po kroku nad tym pracował.
PAP / kn
W ciągu najbliższych dwóch tygodni ma zostać ustalone rządowe stanowisko wobec postulatów Kościołów i związków wyznaniowych w związku z propozycją zastąpienia Funduszu Kościelnego odpisem podatkowym - powiedział PAP szef MAC Rafał Trzaskowski.
W ciągu najbliższych dwóch tygodni ma zostać ustalone rządowe stanowisko wobec postulatów Kościołów i związków wyznaniowych w związku z propozycją zastąpienia Funduszu Kościelnego odpisem podatkowym - powiedział PAP szef MAC Rafał Trzaskowski.
KAI / mh
Stan prac nad przekształceniem Funduszu Kościelnego w dobrowolny odpis podatkowy, funkcjonowanie konkordatu i m.in. refleksja nad przypadkami antyklerykalizmu - to niektóre tematy zaprezentowane przez polskich biskupów podczas wizyty "ad limina" w Sekcji Relacji z Państwami Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.
Stan prac nad przekształceniem Funduszu Kościelnego w dobrowolny odpis podatkowy, funkcjonowanie konkordatu i m.in. refleksja nad przypadkami antyklerykalizmu - to niektóre tematy zaprezentowane przez polskich biskupów podczas wizyty "ad limina" w Sekcji Relacji z Państwami Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.
KAI / mm
Zakończenie prac nad przekształceniem Funduszu Kościelnego w odpis 0,5% podatku dochodowego na rzecz Kościołów i związków wyznaniowych, włącznie z uchwaleniem przez parlament, powinno nastąpić do 30 kwietnia 2014 r. Nowy system wszedłby w życie 1 stycznia 2015 - taką nadzieję wyraził dziś minister administracji i cyfryzacji Michał Boni po spotkaniu ze stroną kościelną.
Zakończenie prac nad przekształceniem Funduszu Kościelnego w odpis 0,5% podatku dochodowego na rzecz Kościołów i związków wyznaniowych, włącznie z uchwaleniem przez parlament, powinno nastąpić do 30 kwietnia 2014 r. Nowy system wszedłby w życie 1 stycznia 2015 - taką nadzieję wyraził dziś minister administracji i cyfryzacji Michał Boni po spotkaniu ze stroną kościelną.
KAI / drr
Do kolejnego spotkania w sprawie prac nad projektem ustawy dotyczącej zastąpienia Funduszu Kościelnego dobrowolnym odpisem podatkowym 0,5 proc. ma dojść w środę 30 października między Zespołami Roboczymi Rządowej i Kościelnej Komisji Konkordatowych.
Do kolejnego spotkania w sprawie prac nad projektem ustawy dotyczącej zastąpienia Funduszu Kościelnego dobrowolnym odpisem podatkowym 0,5 proc. ma dojść w środę 30 października między Zespołami Roboczymi Rządowej i Kościelnej Komisji Konkordatowych.
KAI / mh
Odpis nie jest dodatkowym wsparciem, łaską dla Kościoła ze strony państwa. Fundusz Kościelny zostaje zastąpiony odpisem podatku, rozwiązaniem znanym w innych krajach i Episkopat chce, by zapisano to w ustawie. Tylko wtedy możemy wyjaśnić społeczeństwu, że nie mówimy o niczym nadzwyczajnym, ale o zwykłej sprawiedliwości - tłumaczył dziś kard. Kazimierz Nycz, komentując przebieg prac nad ustawą przekształcającą Fundusz Kościelny w dobrowolny odpis podatku na Kościoły i związki wyznaniowe.
Odpis nie jest dodatkowym wsparciem, łaską dla Kościoła ze strony państwa. Fundusz Kościelny zostaje zastąpiony odpisem podatku, rozwiązaniem znanym w innych krajach i Episkopat chce, by zapisano to w ustawie. Tylko wtedy możemy wyjaśnić społeczeństwu, że nie mówimy o niczym nadzwyczajnym, ale o zwykłej sprawiedliwości - tłumaczył dziś kard. Kazimierz Nycz, komentując przebieg prac nad ustawą przekształcającą Fundusz Kościelny w dobrowolny odpis podatku na Kościoły i związki wyznaniowe.
"Rzeczpospolita" / PAP / pz
Rządowy projekt przekształcenia Funduszu Kościelnego napotkał ostry sprzeciw polskich biskupów - dowiedziała się "Rzeczpospolita".
Rządowy projekt przekształcenia Funduszu Kościelnego napotkał ostry sprzeciw polskich biskupów - dowiedziała się "Rzeczpospolita".
KAI / mh
Kwestia wspólnego opodatkowania małżeństw mieszanych wyznaniowo, obawy przed deklarowaniem wyznania w formularzu PIT, ale też sama wysokość odpisu lub wręcz sprzeciw wobec tego rozwiązania - takie wątpliwości formułują mniejsze Kościoły i związki wyznaniowe w swoich uwagach skierowanych do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wobec projektu ustawy przekształcającej Fundusz Kościelny w dobrowolny odpis podatku na rzecz wspólnot wyznaniowych.
Kwestia wspólnego opodatkowania małżeństw mieszanych wyznaniowo, obawy przed deklarowaniem wyznania w formularzu PIT, ale też sama wysokość odpisu lub wręcz sprzeciw wobec tego rozwiązania - takie wątpliwości formułują mniejsze Kościoły i związki wyznaniowe w swoich uwagach skierowanych do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wobec projektu ustawy przekształcającej Fundusz Kościelny w dobrowolny odpis podatku na rzecz wspólnot wyznaniowych.
KAI / drr
Prac związanych z przygotowaniem projektu ustawy przekształcającej Fundusz Kościelny w system dobrowolnego odpisu 0,5% podatku przez obywateli na wybrany Kościół lub związek wyznaniowy "nie należy postrzegać w kategoriach dążenia Rządu, czy w szczególności Ministra Administracji i Cyfryzacji do poszukiwania oszczędności budżetowych kosztem samorządu" - wyjaśniło KAI biuro prasowe ministerstwa w nawiązaniu do niedawnego stanowiska samorządowców.
Prac związanych z przygotowaniem projektu ustawy przekształcającej Fundusz Kościelny w system dobrowolnego odpisu 0,5% podatku przez obywateli na wybrany Kościół lub związek wyznaniowy "nie należy postrzegać w kategoriach dążenia Rządu, czy w szczególności Ministra Administracji i Cyfryzacji do poszukiwania oszczędności budżetowych kosztem samorządu" - wyjaśniło KAI biuro prasowe ministerstwa w nawiązaniu do niedawnego stanowiska samorządowców.
KAI / mh
Dyskusja nad przekształceniem Funduszu Kościelnego w dobrowolny odpis podatkowy na rzecz Kościołów i związków wyznaniowych oraz apel o modlitwę w intencji ofiar rzezi wołyńskiej - to główne tematy obrad biskupów diecezjalnych 2 maja na Jasnej Górze. Jutro przedstawiciele Episkopatu Polski wezmą udział w jasnogórskich uroczystościach ku czci Matki Bożej Królowej Polski.
Dyskusja nad przekształceniem Funduszu Kościelnego w dobrowolny odpis podatkowy na rzecz Kościołów i związków wyznaniowych oraz apel o modlitwę w intencji ofiar rzezi wołyńskiej - to główne tematy obrad biskupów diecezjalnych 2 maja na Jasnej Górze. Jutro przedstawiciele Episkopatu Polski wezmą udział w jasnogórskich uroczystościach ku czci Matki Bożej Królowej Polski.