Konferencja pokojowa ws. Ukrainy. Watykan nie podpisał końcowego dokumentu

Konferencja pokojowa ws. Ukrainy. Watykan nie podpisał końcowego dokumentu
Kard. Pietro Parolin obecny podczas konferencji pokojowej w Szwajcarii (fot. PAP/EPA/URS FLUEELER / POOL)
KAI / tk

Stolica Apostolska zgodnie ze swą naturą i statusem obserwatora wstrzymała się od podpisania końcowego oświadczenia, chociaż wyraziła poparcie dla konkluzji szczytu wysokiego szczebla w sprawie pokoju dla Ukrainy, który odbywał się w Szwajcarii 15-16 czerwca 2024 r. – czytamy w oświadczeniu wydanym przez Sekretarza Stanu kard. Pietro Parolina.

Tekst dokumentu w tłumaczeniu na język polski

W dniach 15-16 czerwca 2024 r. Stolica Apostolska, przyjmując wspólne zaproszenie prezydent Federacji Szwajcarskiej Violi Amherd i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, uczestniczyła jako obserwator w szczycie wysokiego szczebla na rzecz pokoju na Ukrainie, który odbył się w Szwajcarii, reprezentowana przez kardynała sekretarza stanu Pietro Parolina, któremu towarzyszyli nuncjusz apostolski w Szwajcarii abp Martin Krebs i ks. prał. Paul Butnaru, urzędnik Sekcji ds. relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi Sekretariatu Stanu.

DEON.PL POLECA

Zgodnie z samą naturą Stolicy Apostolskiej i jej statusem obserwatora, a także zgodnie z praktyką niepodpisywania wspólnych oświadczeń, Delegacja Stolicy Apostolskiej wstrzymała się od podpisania oświadczenia końcowego, chociaż wyraziła poparcie dla konkluzji szczytu, jak stwierdzono w przemówieniu wygłoszonym przez kardynała Parolina podczas końcowej sesji plenarnej.

Stolica Apostolska z zadowoleniem przyjmuje zwołanie szczytu wysokiego szczebla w sprawie pokoju na Ukrainie, którego współgospodarzami są Szwajcaria i Ukraina. Jest to wydarzenie o znaczeniu globalnym, starannie przygotowane przez Ukrainę, która, podejmując ogromne wysiłki w celu obrony przed agresją, pracowała również nieustannie na froncie dyplomatycznym, pragnąc osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój.

W obliczu wojny i jej tragicznych konsekwencji ważne jest, aby nigdy się nie poddawać, ale nieustannie poszukiwać sposobów na zakończenie konfliktu z dobrymi zamiarami, zaufaniem i kreatywnością. Jest to przesłanie, które przekazuje papież Franciszek, w szczególności rządzącym państwami, poprzez nieustanne apele o pokój na Ukrainie. Ważne jest, aby podkreślić, że jedynym środkiem zdolnym do osiągnięcia prawdziwego, trwałego i sprawiedliwego pokoju jest dialog między wszystkimi zaangażowanymi stronami. Stolica Apostolska wyraża nadzieję, że wysiłki dyplomatyczne promowane obecnie przez Ukrainę i wspierane przez tak wiele krajów zostaną udoskonalone, aby osiągnąć rezultaty, na które zasługują ofiary i na które liczy cały świat.

Zgodnie ze swoim charakterem Stolica Apostolska uczestniczy jako obserwator, przywiązując szczególną uwagę na poszanowanie prawa międzynarodowego i kwestii humanitarnych. W odniesieniu do pierwszego aspektu pragnie potwierdzić ważność fundamentalnej zasady poszanowania suwerenności każdego kraju i integralności jego terytorium.

Stolica Apostolska wyraża wielkie zaniepokojenie tragicznymi konsekwencjami humanitarnymi i jest szczególnie zaangażowana w ułatwianie repatriacji dzieci i wspieranie uwalniania więźniów, zwłaszcza ciężko rannych żołnierzy i osób cywilnych.

Zjednoczenie małoletnich z ich rodzinami lub opiekunami prawnymi musi być nadrzędną troską dla wszystkich stron, a jakiekolwiek wykorzystywanie ich sytuacji jest niedopuszczalne. Dlatego konieczne jest wzmocnienie każdego dostępnego kanału, aby ułatwić ten proces. Ponadto Stolica Apostolska uczestniczy jako obserwator w pracach Międzynarodowej Koalicji na rzecz repatriacji ukraińskich dzieci z Rosji. Oprócz tego utrzymuje bezpośredni kontakt zarówno z władzami ukraińskimi, jak i rosyjskimi w celu zwiększenia skuteczności mechanizmu ad hoc utworzonego po wizycie kardynała Matteo Zuppi w Kijowie i Moskwie, w celu rozwiązania konkretnych przypadków.

W odniesieniu do więźniów, zarówno cywilnych, jak i wojskowych, istnieje duże zaniepokojenie okresowymi raportami o nieprzestrzeganiu Konwencji Genewskich. W szczególności dotyczy to Czwartej Konwencji, która najbardziej bezpośrednio dotyczy ludności cywilnej, oraz trudności w utworzeniu, wraz z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, Wspólnej Komisji Medycznej, która mogłaby ocenić sytuację jeńców wojennych potrzebujących pilnej opieki medycznej. Pomimo wszystkich wyzwań, Stolica Apostolska pozostaje zaangażowana w utrzymywanie regularnej komunikacji z władzami ukraińskimi i rosyjskimi oraz pozostaje gotowa do pomocy we wdrażaniu potencjalnych inicjatyw mediacyjnych, które są akceptowalne dla wszystkich stron i przynoszą korzyści osobom poszkodowanym. Jednocześnie Stolica Apostolska zachęca kraje i innych członków społeczności międzynarodowej do zbadania sposobów udzielania pomocy i ułatwiania mediacji, zarówno o charakterze humanitarnym, jak i politycznym. Ufamy, że wspierając te wysiłki, możemy pomóc w znalezieniu konsensusu i zapewnieniu terminowej realizacji tych projektów.

W imieniu papieża Franciszka pragnę potwierdzić jego osobistą bliskość z udręczonym narodem ukraińskim i jego niezachwiane zaangażowanie na rzecz pokoju.

Źródło: KAI / tk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Artur Kasprzak

Celem Autora jest przede wszystkim pokazanie, w jaki sposób Kościół we Francji próbował zmierzyć się z wyzwaniami, jakie niosły ze sobą zmiany społeczno-kulturowe zachodzące w społeczeństwie francuskim, które odcisnęły swoje piętno również na Kościele, i...

Skomentuj artykuł

Konferencja pokojowa ws. Ukrainy. Watykan nie podpisał końcowego dokumentu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.